Latrigal100 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LATRIGAL100 nedir ve ne için kullanılır?

• LATRİGAL sara/epilepsi nöbetini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. LATRİGAL, 30 çiğneme tablet içeren bilister ambalajlarında takdim edilir.


Her kutuda 30 tablet bulunur LATRİGAL aşağıdaki durumlarda kullanılır:

alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.

 • 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak
 • veya tek başına kullanılır.

 • 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LATRIGAL100’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.


  Eğer aşağıdakilerden biri olursa LATRİGAL’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar içi pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmamasıbu sendromunbaşlıca belirtileridir. Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.

  • Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)

  • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)


  Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Nöbet sıklığında artış

  • Eklem ağnsı

  • Sırt ağrısı

  • Aseptik menenjit

  • Uyaranlara karşı aşırı duyarlılık

  • Saldırganlık

  • Tık

  • Gerçekte var olmayan şeyleri görme duyma veya hissetme

  • Zihin karışıklığı

  • Baş ağnsı

  • Baş dönmesi

  • Uyuşukluk

  • Uykusuzluk

  • Titreme

  • Uyuklama

  • Koordinasyon bozukluğu

  • Huzursuzluk

  • Dengesizlik

  • Hareket bozuklukları

  • Çift görme

  • Bulanık görme

  • Göz kızarıklığı

  • Bulantı

  • Kusma

  • İshal

  • Yorgunluk

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Gözde hızlı ve istem dışı hareketler

  • Ağızda yaralar

  • Vücutta daha kolay morarma görülmesi

  • Solgun görünme

  Bunlar LATRİGAL’in hafif yan etkileridir.

  LATRIGAL100 Nasıl Kullanılır?

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alman 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defe veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

  • LATRİGAL’i doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.

  • Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçlan alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum

  özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.

  • Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı

  size söyleyecektir.

  • LATRİGAL tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa

  geçiniz.

  LATRİGAL çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak yutulabilir

  Çocuklarda Kullanımı

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  Çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.

  Tedaviye LATRİGAL ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 0.6 mg/kg/gün arasında bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artırılarak günde 1 veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bu yaş grubunda farklı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliğinde kullanım: Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer LATRİGAL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LATRIGAL100

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer LATRİGAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

  Unutulan dozlan dengelemek için çift doz almayınız.

  LATRİGAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşan etkiler

  Epilepsi tedavisi gören hastalarda: LATRİGAL’in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (ömeğin döküntü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda: Doz adım adım azaltılmadan kesilebilir.

  LATRIGAL100 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LATRIGAL100 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Lamotrijine ve LATRİGAL’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

  LATRIGAL100 Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Tedaviye başladıktan sonra deri döküntünüz olursa (genellikle ilk 8 hafta içinde gerçekleşir) Döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LATRİGAL tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir. Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar:

  Yüksek LATRİGAL başlangıç dozları

  LATRİGAL tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması LATRİGAL ile birlikte valproat kullanımı

  • Daha önce kullandığınız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa

  • LATRİGAL tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranış inin belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir İntihar düşüncesi geçmişi olanlar, genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle LATRİGAL alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.

  Aşırı duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfadenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.

  Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LATRIGAL100 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LATRIGAL100 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LATRİGAL’i hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LATRİGAL anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle LATRİGAL kullanan annelerin bebeklerini doktorlanna danışmadan emzirmemden tavsiye edilmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  LATRİGAL tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.

  Eğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışınız.

  LATRIGAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

  LATRİGAL’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Bu tıbbi ürün mannitol ve sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir

  Bir çok ilaç LATRİGAL’ın aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız LATRİGAL kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Valporat

  • Karbamazepin

  • Fenitoin

  • Primidon

  • Fenobarbital

  • Rifampisin

  • Lopinavir / ritonavir

  • Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  .

  LATRIGAL100 prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply