İlaçlar

Lacombi 30/10 MG 28 Kapsul

Lacombi 30/10 MG 28 Kapsul

Lacombi 30 mg lansoprazole eşdeğer lansoprazol pellet ve 10 mg domperidona eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir.

Lansoprazol proton pompa inhibitörüdür. Domperidon reseptör antagonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Lacombi, renksiz şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde kirli beyaz küreler ve yuvarlak beyaz renkli bikonveks tablet 28 kapsül içeren, PVC / PVDC şeffaf folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Lacombi, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

Gastroözofageal reflü (mide içeriğinin kusma ya da zorlama olmaksızın yemek borusuna geri kaçışı) ve özofajitle (yemek borusu iltihabı) birlikte bulunan dispeptik semptom kompleksi (Rahatsızlık hissi şişkinlik ve erken doymayı içeren belirtiler) tedavisinde kullanılır.

Lacombi Nasıl Kullanılır?

Lacombi’yi her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Önerilenden dozda fazla miktarda kullanmayınız.

Doktorunuz Lacombi ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Yetişkinlerde kullanımı:

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH; mide içeriğinin kusma ya da zorlama olmaksızın yemek borusuna geri kaçışı):

Gastroözofageal reflü hastalığında önerilen doz günde bir Lacombi 15/10 mg kapsül’dür. Ortalama tedavi süresi 8 haftadır.

Erozif Özofajit (yemek borusu iltihabı):

Erozif özofajitte önerilen doz günde 1 kapsül (30/10 mg)’dür Ortalama tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir.

Lacombi ağızdan kullanım içindir.

Lacombi kapsüller bir bardak su ile birlikte kahvaltıdan önce alınmalıdır. Kapsüller açılmamalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Çocuklarda Kullanımı (12-17 yaş): Gastroözofageal reflü tedavisi:

Önerilen doz 8 hafta süreyle günde bir Lacombi 15/10 mg kapsül’dür.

Erozif Özofajitinin kısa süreli tedavisi:

Önerilen doz 8 hafta süreyle günde 1 kapsül (30/10 mg)’dür.

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Lacombi Kullanımı:

Böbreklerden çok az miktarda değişmemiş ilaç olarak atıldığı için böbrek yetmezliği bulunan hastalarda tek kullanımlık dozun ayarlanması muhtemelen gerekmez. Uzun süreli tedavi gören bu tip hastaların durumu düzenli olarak doktor tarafından gözden geçirilmelidir. Ancak tekrar kullanımda doz sıklığı bozukluğun şiddetine göre günde bir ya da iki defaya düşürülmeli ve doz azaltılmalıdır. Böbrek bozukluklarda doz ayarlaması: Önerilen doz günde 15/10 mg ve 30/10 mg’dır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Lacombi’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Lacombi’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fazla miktarda Lacombi aldığınızda derhal doktorunuzla temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız. Domperidon dozunun 80 mg’ın üstünde alınması söz konusu ise kapsüllerin alınmasından hemen sonra aktif kömür uygulaması önerilir. Aktif kömür, etkin madde olan domperidonun vücuda geçişini engelleyebilir.

Doz aşımı aşağıdaki etkilere de yol açabilir:

Sersemlik, uyuşukluk, düzensiz göz hareketleri, sıra dışı davranışlar ve/veya istemsiz hareketler, ritim kaybı (özellikle kalp atışında düzensizlik) ve tansiyon düşmesi.

Lacombi Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. İlacınız almayı unuttuğunuzu hatırladığınız anda ilacınızı alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Lacombi Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz Lacombi ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz. Doktorunuz ilacınızı kesmenizi söylemedikçe Lacombi’yi almaya devam ediniz. Eğer kendinizi iyi hissettiğinizi düşünüp Lacombi almayı bırakırsanız, yeniden kötüleşebilirsiniz.

Lacombi Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Lansoprazole, domperidona ya da Lacombi’nin içinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa alerjik reaksiyonların belirtileri: kurdeşen, yutkunma ve nefes alma problemleri, dudaklarınızın, yüzünüzün, boğaz ya da dilinizin şişmesi durumunda,

Atazanavir (HIV [İnsan immün yetmezlik virüsü] tedavisinde kullanılır) kullanan hastalarda,

Ciddi bir mide probleminiz varsa ya da mide ya da bağırsak kanaması geçirdiğinizi düşünüyorsanız (Bu durumda melena olarak tabir edilen sürekli siyah dışkı oluşur) ya da mide ve bağırsanız da tıkanma veya hasar olduğunu düşünüyorsanız (sıklıkla karında şiddetli kramplar oluşur.),

Prolaktin salgılayan hipofiz tümörünüz varsa (prolaktinomanız varsa),

Tanısı konmuş kalp ritim bozukluğunuz (uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes) varsa,

Lacombi Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Depresyon ve tansiyon yüksekliği nedeniyle ilaç olarak MAO (monoaminoksidaz) inhibitörlerinden birini kullanıyorsanız,

Sizde veya ailenizde meme kanseri hikayesi varsa,

Karaciğerinizde ya da böbreğinizin işlevlerinde azalma veya yetmezlik söz konusu ise Lacombi’yi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Genellikle bir doz ayarlaması gerekli olacak ya da doktorunuz Lacombi kapsül kullanmamanızı önerecektir.

Bir yıldan uzun bir süredir lansoprazol tedavisi alıyorsanız doktorunuz düzenli olarak sizi durumunuzu kontrol edecektir. Hastalığınızla ilişkili yeni bir belirti veya kötüleşme fark ederseniz doktorunuza söylemelisiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Lacombi İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Lacombi yemeklerden en az 30 dakika önce alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Lacombi Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Lacombi Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Lansoprazol anne sütüne geçmektedir. Önerilen en yüksek doz alımında anne sütüne geçen domperidon miktarının 7 p,g’ dan az olması beklenir. Ancak bu dozun bir yenidoğana zarar verip vermediği bilinmemekte olduğundan emzirme döneminde Lacombi kullanımı önerilmemektedir.

Lacombi Etken Maddesi Nedir?

Lacombi içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse Lacombi almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir kapsülde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içermektedir; yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Lacombi Kullanılır mı?

Bitkisel ilaçlar dahil bazı ilaçlar Lacombi’nin etkilerini azaltabilir. Özellikle şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız:

Digoksin (kalp hastalıklarında kullanılır)

Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)

Takrolimus (transplant reddini önlemek için kullanılır)

Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)

Antasidler (mide yanması veya asit düzenlenmesinde kullanılır)

Sukralfat (ülser (yara) tedavisinde kullanılır)

Rifampisin (tüberküloz [verem] tedavisinde kullanılır)

St. Johns otu (hafif depresyon tedavisinde kullanılır)

Azol grubu mantar ilaçları (örn: ketakonazol, itrakonazol) ile,

Makrolid grubu antibiyotik ilaçlarla (örn: Eritromisin),

AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsüne karşı geliştirilmiş ilaçlarla (Ritonavir gibi.),

Antikolinerjiklerle,

Kalp ritim bozukluğu için kullanılan ilaçlarla (QT aralığını uzatan ilaçlar)

Lacombi Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Lacombi’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Lacombi’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon: el, yüz, ayak, dudakta ya da boğazda yutkunmayı ve nefes almayı zorlaştıran şişme, kaşıntılı ve topaklı döküntü (kurdeşen)
 • Dudaklar, gözler, ağız, burun ve genital bölgedeki derinin kabarması, soyulması ya da kanaması
 • Grip benzeri semptomlar ve yüksek ateş (Stevens-Johnson sendromunun belirtisi olabilir)
 • Geniş cilt katmanlarında meydana gelen kabarık kurdeşen (Bu belirtiler, Toksik epidermal nekrolizis belirtileri olabilir).
 • Deride sararma, gözlerde beyazlaşma, yorgunluk ve ateş (Bu, karaciğerdeki iltihaplanmadan veya karaciğerin çalışmasındaki değişiklik yüzünden olabilir.)
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
 • Kalp ritim bozukluğu (Uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes, çarpıntı)
 • Düzensiz hareketler (düzensiz göz hareketleri, sıra dışı davranışlar, titremeler ve kas sertliği gibi)
 • Meme ucundan süt gelmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Lacombi’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Vücutta normalden daha fazla morarma olması ve normalden daha fazla enfeksiyon kapma
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer test anormalliği
 • Trombositopeni (Trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)
 • Kanda eozinifoli (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi
 • Trigliserit ve kolesterol seviyelerinde artış
 • Erkekte meme büyümesi
 • Meme ağrısı
 • Kadınlarda adet görememe ya da adet görmede düzensizlikleri
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma
 • Bütün kan hücrelerinin sayısında azalma
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Kandidiyaz (bir tür mantar hastalığı)
 • Kalın-bağırsak iltihabı
 • Karaciğer iltihabı, sarılık
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış
 • İlginç sesler ya da görüntüler (halüsinasyonlar)
 • Kötü ruh hali (depresyon)
 • Ateş
 • Kansızlık
 • Migren
 • Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz, ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirir. ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür’.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrıları, yorgun hissetme ve genel olarak iyi olmama hissi
 • İshal, kabızlık, mide ağrısı, bulantı, kusma
 • Dil iltihabı
 • Ağız içinde iltihap
 • Tat almada değişiklik
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Kollar ve ellerde şişme
 • Aşırı terleme
 • Cinsel isteksizlik
 • Ağrılı idrar yapma
 • Titreme
 • Bulanık görme
 • Güneş ışığına normalden daha fazla hassas olmak
 • Kurdeşen ya da kaşıntı
 • Saç dökülmesi (kellik)
 • Uyuşukluk, uykusuzluk ve sinirlilik hali
 • Huzursuzluk
 • Kendiliğinden geçen bağırsak krampları
 • İshal
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu

Nokta şeklinde deri altı kanamaları Bunlar Lacombi’nin hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Lacombi’nin içeriğindeki lansoprazolden kaynaklı baş dönmesi, denge bozukluğundan kaynaklı baş dönmesi (vertigo) ve uyku hali oluşabilir.  Böyle durumlarda araç ve makine kullanma yeteneğiniz azalabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.