Kolestran İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

KOLESTRAN nedir ve ne için kullanılır?

KOLESTRAN’ın etkin maddesi olan kolestiramin, vücut tarafından emilmez. Kolestiramin, karaciğer tarafından üretilen safra asitlerine bağlanarak barsaklar üzerine etki eder ve safra asitlerini dışkıya taşıyarak vücuttan atılmasını sağlar. Böylece normal durumda oluşan safra asitlerini vücudun barsaklardan yeniden geri kazanmasını engeller. Bu geri kazanma prosedürü olmadığında karaciğerin ilave safra asidi üretmesi gerekir. Bu amaçla karaciğer, kandaki kolesterolü kullanır ve böylece kandaki kolesterol düzeyi düşer.


KOLESTRAN, 9 g’lık Al/PE/PET poşette, 30 ve 60 poşetlik ambalajlarda bulunmaktadır.

KOLESTRAN, kanda yüksek miktarda bulunan kolesterol (bir çeşit yağ) seviyesini düşürmek için kullanılır. Böylece aterosklerotik koroner kalp yetmezliği (damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması) ve miyokard infarktüsü (kalp krizi) sıklığını azaltmada da kullanılır.

KOLESTRAN, diyet tedavisi, kilo kontrolü, fiziksel egzersiz vb. gibi ilaç dışı tedavi yöntemleri yeterli olmadığında tedaviye eklenir ve diğer yöntemler sürdürülmeye devam edilir.

KOLESTRAN diyete ek olarak;


primer hiperkolesterolemili (kanda yükselmiş kolesterol seviyesi) hastalarda, statinin tek başına kullanımının yeterli kontrol sağlayamadığı durumlarda statin ile birlikte,

statin tedavisinin uygun olmadığı farklı genli kalıtımsal olarak elde edinilmiş hiperkolesterolemili hastalarda kullanılır.

KOLESTRAN ayrıca safra asitlerinin sebep olduğu ishal ve safra kanalının kısmi tıkanmasının yol açtığı kaşıntı tedavisinde de kullanılır.


Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KOLESTRAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

En yaygın görülen yan etki kabızlıktır. Bu durum, yüksek dozda kullanıldığı zaman ve 60 yaş üstü hastalarda daha fazladır. Bu etkiyi azaltmak için, genellikle düşük dozda başlamanız ve doktorunuzun reçetelediği poşet sayısına kadar yavaşça artırmanız gerekir. Bu yan etki zaman içerisinde azalır.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir .

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Kabızlık
 • Yaygın olmayan:

 • Artan kanamaya eğilim, bu durum kandaki protrombin düzeyinin düşmesi (hiperprotrombinemi), K vitamini eksikliği, A vitamini eksikliği (seyrek olarak gece körlüğü ile sonuçlanabilir) ve D vitamini eksikliği ile de görülebilir.
 • İştah kaybı
 • Özellikle çocuklarda görülen kandaki klorür seviyesinde artış (hiperkloremik asidoz)
 • Kusma, bulantı, ishal, karında gerginlik, mide gazı, mide yanması, sindirim güçlüğü (dispepsi), yağlı dışkılama (steatore)
 • Deride, dilde ve anal bölgede kızarıklık ve tahriş
 • Kemik erimesi (osteoporoz)
 • Seyrek:

 • Barsak tıkanıklığı (çocuklarda ölüm dahil pazarlama sonrasında raporlanmıştır) Bilinmiyor:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi (parestezi), tat alma bozukluğu (disguzi)
 • Nefes darlığı
 • Barsaklarda gaz, hazımsızlık, dilde iltihaplanma, makat ve çevresinde görülen şikayetler, mide-barsak kanamaları, barsak kanaması, hemoroidal kanama, yutma zorluğu, makatta görülen rahatsızlıklar, geğirme, barsak genişlemesi, çürük
 • Safra taşı hastalığı, safra kesesi duvarının kireçlenmesi (porselen safra kesesi), safra kesesindeki taşlardan dolayı meydana gelen sancı (safra koliği), anormal karaciğer fonksiyon testi
 • Kurdeşen
 • Kas ağrıları, eklem ağrıları
 • Yorgunluk
 • Kilo artışı, kilo kaybı
 • Önlemler

  Eğer KOLESTRAN kullanımından kaynaklanan konstipasyon meydana geliyorsa doktorunuza danışınız. Bol sıvı alımıyla konstipasyon önlenmeye çalışılmalıdır.

  KOLESTRAN Nasıl Kullanılır?

  KOLESTRAN’ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KOLESTRAN’la tedaviye başlamadan önce kolesterol düşürücü diyete başlanmış olunmalıdır ve tedavi süresince bu diyete devam edilmelidir.

  Hastalar için tedavi planı ve stratejisinin bireysel olarak belirlenmesi amacı ile tedaviye başlayacak doktor mevcut kılavuzları referans alıp kan lipid değerlerinizi belirlemelidir. Tedavi süresince kan lipid değerleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

  KOLESTRAN ile birlikte başka bir ilaç alıyorsanız, doktorunuz sizden diğer ilaçlarınızı KOLESTRAN’ dan 1 saat önce veya 4-6 saat sonra almanızı isteyecektir. KOLESTRAN, oral olarak yemekle birlikte ve sıvı ile alınmalıdır.

  Yetişkinler Kombine tedavi

  Eğer KOLESTRAN bir statin ile birlikte kullanılıyorsa, uygun statin dozunu belirlemek için statinin kullanma talimatına bakınız. Doktorunuzun size önerdiği şekilde, her iki ilacı ya birlikte ya da farklı zamanlarda alabilirsiniz.

  Yetişkinler için bir doz 1-4 poşettir ( 4-16 g kolestiramine eşdeğer ). Günlük doz birkaç doza bölünebilir. Gerekli görülürse, günlük doz maksimum 6 poşete yükseltilebilir (24 g kolestiramine eşdeğer)

  Monoterapi (Tek ilaç tedavisi)

  Yetişkinler için bir doz 1-4 poşettir ( 4-16 g kolestiramine eşdeğer ). Günlük doz birkaç doza bölünebilir. Gerekli görülürse, günlük doz maximum 6 poşete yükseltilebilir (24 g kolestiramine eşdeğer)

  Mide-barsak sistemi ile ilgili yan etkilerden korunmak veya düşük seviyelerde tutabilmek için tedaviye her zaman uygun dozdan başlanmalıdır. Eğer gerekli görülürse, tedavi süresince kan lipid değerleri düzenli aralıklarla monitörize edilerek doz kademeli olarak artırılmalıdır. Günlük 24 g üzerindeki kolestiramin dozları normal yağ ahnimmı muhtemelen bozabilir.

  Safra tuzlarından kaynaklanan ishal (kolojenik diyare) tedavisinde başlangıç dozu günde 3 defa 1 poşettir. Eğer gerekirse müteakip dozlar belirlenir.

  Parsiyel safra kanalı tıkanmasının yol açtığı kaşıntı ve sarılık tedavisinde günde 1-2 poşet yeterlidir (günlük dozu 4-8 g kolestiramine eşdeğer).

  KOLESTRAN, ağız yoluyla alınır.

  KOLESTRAN, bol sıvı ile karıştırılmış olarak alınmalıdır (yaklaşık 200 mİ).

  KOLESTRAN’ı kesinlikle kuru toz olarak kullanmayınız. Kuru toz olarak kullanmanız boğulmanıza neden olabilir. Kuru toz sıvı içerisinde uzun süre tutulduktan sonra içilmelidir.

  Ana yemeklerden önce alınması tavsiye edilir. Kullanmadan önce poşetin içeriği bol sıvı ile karıştırılır. Su ya da alternatif olarak herhangi bir içecek, çorba veya meyve suyuyla da kullanılabilir.

  Tedavi süresi:

  Tedavi süresi altta yatan hastalığa göre değişir. Çoğu durumda sürekli tedavi gerekmektedir.

  Safra tuzlarından kaynaklanan ishallerde tedaviye 3 gün içinde yanıt alınmalıdır. Tedaviye istenilen yanıt alınamıyorsa başka bir tedavi uygulaması başlatılmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar için uygulanacak doz doktor tarafından hastanın kilosuna göre belirlenecektir.

  Mide-barsak sistemiyle alakalı oluşabilecek yan etkileri düşük tutmak amacıyla, çocuklarda tedaviye daima günde bir doz ile başlanması yararlıdır. Sonrasında doz, istenilen etkiye ulaşılıncaya kadar, her 5-7 günde kademeli olarak artırılmalıdır.

  Safra tuzlarından kaynaklanan ishallerde tedaviye 3 gün içinde yanıt alınmalıdır. Aksi takdirde başka bir tedavi yöntemine geçilmelidir.

  Çocuklarda uzun süreli kullanımında ilacın etkinlik ve emniyeti tam olarak saptanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlaması gerektiğine dair bilgi bulunmamaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, uzun süreli kullanımda doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için belirleyecektir. Kanda asit iyonlarının birikmesi (asidoz) ve idrarda aşırı miktarda oksalat bulunması (hiperoksalüri) olasılığı dikkate alınmalıdır.

  KOLESTRAN ile tedaviye başlamadan önce doktorunuz sizde tıkayıcı karaciğer hastalığının olmadığını kontrol edecektir.

  Eğer KOLESTRAN’ırı etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KOLESTRAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doza bağlı olarak, mide gazı veya barsak tıkanmasına kadar varabilen ciddi kabızlık oluşabilir.

  KOLESTRAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KOLESTRAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız. Ancak diğer dozunuzu alma zamanınız çok yakın ise o dozu atlayıp, tedavinize olağan şekliyle devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KOLESTRAN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  KOLESTRAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KOLESTRAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  KOLESTRAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KOLESTRAN aç veya tok kama alınabilir.

  Alkol, kolesterol seviyenizi yükseltebileceğinden, alkol almadan önce doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuz ilacı kullanabileceğinizi söylemediği sürece KOLESTRAN’ı almayınız. KOLESTRAN’ın gebelik döneminde kullanımı önerilmez.

  Kolestiramin, ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan ile etkileşime geçebilir. Bu nedenle, tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

  Eğer KOLESTRAN ve statin grubu bir ilaç size reçete edildiyse, mutlaka doktorunuza danışınız, statinler hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz ilacı kullanabileceğinizi söylemediği sürece emzirme döneminde KOLESTRAN’ı almayınız.

  Emziren annedeki olası vitamin emilimi eksikliği bebeğe etki edebilir. Bu sebepten, KOLESTRAN emziren anneye reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  KOLESTRAN’ın araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmez.

  KOLESTRAN Etken Maddesi Nedir?

  KOLESTRAN, rafine şeker ve sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İçeriğindeki sunset sarısı nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  KOLESTRAN aşağıda belirtilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da dikkatle kullanılmalıdır:

  KOLESTRAN, oral olarak uygulanan, fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç), varfarin (kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç), digitalis (kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaç), hidroklorotiyazid (idrar söktürücü bir ilaç), tetrasiklin (antibiyotik), penisilin (antibiyotik), barbituratlar (uyku verici ilaçlar) ve tiroid ilaçlan gibi diğer birçok ilacın emilimini azaltabilir veya geciktirebilir. Eğer doktorunuz KOLESTRAN’ın diğer ilaçların emilimini etkileyebileceğinden şüphelenirse, bu etkiyi en aza indirmek için, sizden diğer ilaçlannızı KOLESTRAN’dan 1 saat önce veya 4-6 saat sonra almanızı isteyecektir.

  Eğer A, D, E veya K vitamin yetersizliğine sebep olan bir hastalığınız varsa doktorunuz KOLESTRAN tedavisi süresince vitamin düzeylerinizi kontrol etmek isteyecektir. Gerekli olduğu takdirde size vitamin takviyesi önerebilir.

  KOLESTRAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply