İlaçlar

Klindan İlaç Prospektüsü

Klindan İlaç Prospektüsü

Klindan ampul, kas veya damar içine uygulanan renksiz veya hafif sarımtırak berrak çözeltidir.

Klindan ampul, linkozamid grubu bir antibiyotik olan Klİndamisin (klİndamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 4mL’lik 1 adet cam ampul şeklinde bulunur.

Klindan ampul, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisin’e duyarlı bakterilerin duyarlı suşlannın, duyarlı Chlamydia trachomatis suşlannın yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı ve kızı1.

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, ampiyem ve akciğer absesi.

Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, kıl dibi iltihabı (furonkül), selülit, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve dolama (paronişi)

Kemik ve eklem enfeksiyonu: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit) ve kan iltihabı (septik artrit).

Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) hastalıklar

Karın içi enfeksiyonları: Karın zarı iltihabı (peritonit) ve karın içi absesi.

Diş ve diş eti enfeksiyonları: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit).

Klindan ampul, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (sepisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

Malarya tedavisinde Klindan’ın kapsül formu tek başına veya diğer İlaçlarla birlikte kullanıldığında etkilidir.

Klindan Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, Klindan da yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Klindan’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Klindan’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri Karın ağrısı, ishal
 • Tromboflebit (Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) (intravenöz enjeksiyondan sonra)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Makülopapüler (deride hafif kabarık) döküntüler, ürtiker Tat alma duyusunda bozulma
 • Düşük tansiyon (baş dönmesi veya bayılma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hızlı yapılırsa) Bulantı ve kusma
 • Ağrı, apse oluşumu (kas içine uygulamadan sonra)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet
 • Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artması
 • Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi (proteinüri) Bilinmiyor:
 • Kadın cinsel organında iltihap
 • Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofıli, agranülositoz ve trombositopeni Alerjik reaksiyonlar
 • Özofajit, özofageal ülser (yemek borusunda iltihap ve yara)
 • Sanlık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)
 • Eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı
 • Steven Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, vezikülobüllöz dermatit (bir çeşit deri hastalığı), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)
 • Uygulama yerinde şişkinlik, kızarıklık, sertleşme, tahriş (kas içine uygulamadan sonra)

Klindan Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz Klindan’ı hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yetişkinlerde enfeksiyonun şiddetine göre, kas içine ya da damar içine günde 600-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır.

Çok ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar (günlük 4800mg’a kadar) verilebilir. Doktorunuz, enfeksiyonunun şiddetine göre dozu azaltabilir veya artırabilir.

Klindamisin konsantrasyonu 18mg/mL’den fazla olmamalı ve uygulama hızı dakikada 30mg’ı aşmamalıdır. Çok hızlı uygulandığı takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir. Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

Kas içine ve damar içine uygulanır. Damar içine uygulandığında şeker veya şalin (tuz) çözeltisiyle karıştırılır ve damla halinde uygulanır.

Çocuklarda Klindan Kullanımı

Çocuklarda (1 aylıktan büyük) kg vücut ağırlığı başına önerilen doz, günde 3 veya 4 eşit doz şeklinde 20-40 mg klindamisindir.

Doktorunuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanıt gözlenene kadar vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 300’e kadar yüksek doz uygulayabilir.

Doktorunuz Klindan’ı hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yaşlılarda Klindan Kullanımı

Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği Hastaları

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktorunuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

Eğer Klindan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Klindan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

Klindan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir Klindan dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Klindan ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Klindan kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Klindan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Klindamisin veya Klindan ampul’ün içerdiği diğer maddelere karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz.

Klindan Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İshalseniz, ya da antibiyotik aldığında genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembronöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli Klindan ampul kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer Klindan ampul kullanırken ya da kullanımı tamamlandıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.

Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer Klindan ampul’ü uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).

Astım, egzama veya saman nezleniz varsa

1 aylıktan küçük bebeklere güvenlik ve uygun dozaj belirlenmemiştir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Klindan İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Klindan Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klindan’ı hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe Klindan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Klindan Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klindan anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe Klindan kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Klindan’ın araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

Klindan tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

Klindan Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her mL’sinde İmmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yane esasında “sodyum içermez”

Bu ürün her mL’sinde 9.45 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara (1 aydan küçük bebekler) uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Klindan Kullanılır mı?

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında Klindan ya da diğer ilacın etkisi değişebilir.

Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

Kas gevşeticiler (Klindan ampul bu ilaçların etkisini artırabilir)

Doğum kontrol hapları (Klindan tedavisi sarısında ya da Klindan tedavisini bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).

Klİndamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.