İlaçlar

Kemiva İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

KEMIVA nedir ve ne için kullanılır?

• KEMİVA, bisfosfonatlar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesi olan ibandronik asit içerir. Hormon içermez.

• KEMİVA 3 mg/3 mİ IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon berrak renksiz bir çözeltidir. Her kutusunda 1 veya 5 adet flakon bulunmaktadır. ;

• KEMİVA 3 mg/3 mİ IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanmalıdır. KEMİVA’yı kendi başınıza enjekte etmeyiniz.

• KEMİVA size, kırık riskinizde artış olduğundan, osteoporoz tedavisi amacıyla reçete edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, omurga kırıkları riskinde bir düşüş olduğu gösterilmiştir fakat kalça kırıkları ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Osteoporoz, menopoz sonrasında kadınlarda yaygın olan, kemiklerdeki incelme ve zayıflamadır. Menopozda kadın yumurtalıkları, iskelet yapısını sağlıklı tutmaya yardımcı olan kadınlık hormonu öprojenin üretimine son verir.

Bir kadın ne kadar erken menopoza girerse, osteoporozda kırık riski de o kadar artar. Kırık riskini artırabilecek diğer faktörler aşağıdaki gibidir: [

Beslenme düzeninde yeterince kalsiyum ve D vitamini bulunmaması j

Sigara veya çok fazla alkol tüketimi j

Yeterince yürümeme veya ağırlık kaldırma egzersizi yapmama j

Ailede osteoporoz öyküsü

Osteoporozu olan birçok insanda semptom görülmez. Semptom görülmüyorsa, bu rahatsızlığın sizde olup olmadığını bilemeyebilirsiniz. Ancak, osteoporoz, düşmeniz veya kendinizi yaralamanız halinde kemiklerinizin kırılma olasılığım artırır. 50 yaş sonrası kemik kırılması osteoporoz belirtisi olabilir. Osteoporoz ayrıca sırt ağrısı, boy kısalması ve kamburluğa neden olabilir.

KEMİVA, osteoporoz nedeniyle oluşan kemik kaybını önler ve kemiğin yenilenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla KEMİVA kemiğin kırılma olasılığını azaltır.

Sağlıklı bir yaşam biçimi, tedavinizden en yüksek faydayı sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Sağlıklı yaşam biçimine kalsiyum ve D vitamini açısından zengin dengeli bir beslenme düzeni, yürüme veya başka herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapma, sigara ve çok fazla alkol kullanmama dahildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KEMIVA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

KEMİVA benzeri tüm ilaçlar gibi, kanınızdaki kalsiyum seviyesinde düşüşe sebep olajbilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KEMİVA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:]

• Deri döküntüsü, kaşıntı, dilin, boğazın, dudakların ve yüzün şişmesi ile birlikte zor nefes alıp-verme. Bu İlaca karşı alerjiniz olabilir.

• Şiddetli göğüs ağrısı, yemek yerken veya bir şeyler içerken yutkunduktan sonra şiddetli ağn, şiddetli bulantı ve kusma

• Grip benzeri belirtiler (en az iki gün sürebilen ve şiddetli olabilen) i

• Çene ve ağızda ağn veya yara j

• Gözde ağrı veya iltihap (uzun süreli) j

i

Diğer olası yan etkiler i

10 hastanın en az Tinde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla gör 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

ilebilir.

• Baş ağrısı

• Mide ekşimesi, karın ağrısı (gastroenterit veya gastrit gibi), hazımsızlık, bulantı, i^hal veya kabızlık

• Deride kızarıklık

• Kaslarda, eklemlerde veya sırtta ağrı veya katılık

• Grip benzeri belirtiler (ateş, titreme, rahatsızlık hissi, yorgunluk, kemik ağrısı ve|kaslarda ve eklemlerde ağn)

• Yorgunluk

Yaygın olmayan:

• Kemik ağrısı

• Enjeksiyonun yapıldığı damarda iltihap, enjeksiyon yerinde ağn, şişlik

Seyrek:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları; ağzın, dudaklann ve yüzün şişmesi

• Kaşıntı

• Gözde ağrı veya iltihap

• Özellikle osteoporoz için uzun süreli tedavi alan hastalarda uyluk kemiğindi olmayan kırıklar çok seyrek olarak görülebilir. Eğer kalçanızda, uyluk ve kasık böl ağn, rahatsızlık veya güçsüzlük hissederseniz doktorunuzla temasa geçin. Bu bir uyluk kemiği kınğımn erken belirtileri olabilir.

olağan genizde im olası

durı

Çok seyrek:

• Çene veya ağızda ağrı veya sızı. Ciddi çene problemlerinin (kemik dokusunun erken belirtilerini yaşıyor olabilirsiniz.

ölümü)

güçlük.

• Kaşıntı, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişkinlikle birlikte nefes almada Ciddi, hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonunuz olabilir.

Bilinmiyor:

• Astım vakaları görülmüştür.

KEMIVA Nasıl Kullanılır?

KEMİVA için tavsiye edilen doz, üç ayda bir 3 mg (1 flakon) intravenöz enjeksiyondiır.

|

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

|

Enjeksiyon bir doktor veya deneyimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından danjar içine uygulanmalıdır. Enjeksiyonu kendi kendinize uygulamayınız. !

j

Enjeksiyon için çözelti, vücudun herhangi bir başka bölgesine değil, damar içine uygulanmalıdır. ;

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklarda Kullanımı

18 yaşın altındaki hastalarda KEMİVA’nın güvenlik ve etkinliği araştırılmamıştır, kullanılmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa KEMİVA kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği: j

Özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır. j

ı

Eğer KEMİVA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimi var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KEMIVA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KEMİVA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanım sırasında kanınızdaki kalsiyum, fosfor veya magnezyum seviyeleri düşebilir. Doktorunuz düzeltmek için adımlar atabilir veya size bu mineralleri içeren bir enjeksiyon uyguyabilir.

KEMIVA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hatırlar hatırlamaz en kısa zamanda bir sonraki dozu almalısınız. Daha sonra, en son enjeksiyondan itibaren her 3 ayda bir enjeksiyonunuzu almaya devam edebilirsiniz.

aldığınız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz (her iki dozu birbirine yakın zamanda) almayınız.

KEMIVA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedaviden en yüksek yaran sağlayabilmek için doktorunuzun sizin için reçete ettiği sjürece üç ayda bir enjeksiyonları almaya devam etmeniz önemlidir. KEMİVA yalnızca siz tedavi almaya devam ettiğiniz sürece osteoporozu tedavi edebilir, aksi takdirde herhangi bir farklılık göremezsiniz veya hissedemezsiniz.

Aynca tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından tavsiye edildiği şekilde kalsiyujn ve D vitamini takviyesi de almalısınız.

KEMIVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KEMIVA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Kandaki kalsiyum düzeyiniz düşükse veya düşük olabileceğini düşünüyorsam^. Lütfen doktorunuza danışınız.

• İbandronik aside veya KEMİVA’daki diğer bileşenlerden herhangi birine kardı alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonunuz varsa. Damar içine uygulanan (intravenöz) ibandronik asit ile tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen ölümcül olabilen alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Alerjik reaksiyon meydana gelmesi durumunda KEMİVA tedavini^ hemen kesilmeli ve uygun tedavi düzenlenmelidir. j

KEMİVA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ |

• Bazı kişilerin, KEMİVA alırken özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Doktorunuzla konuşarak aşağıdaki durumların etkisini kontrol ediniz; j

Böbrekleriniz ile ilgili bir probleminiz, böbrek yetmezliğiniz varsa veya daha önce herhangi bir dönemde olduysa veya diyalize ihtiyaç duy duy sanız veya böbreklerinizi etkileyecek başka bir hastalık geçirdiyseniz. !

Herhangi bir mineral metabolizma bozukluğunuz varsa (D vitamini eksikliği gibi).

• KEMİVA kullanırken kalsiyum ve D vitamini takviyesi almalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

• Diş tedavisi görüyorsanız veya diş ameliyatı geçirecekseniz, diş hekiminize KjEMİVA tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz. S

• Kalp probleminiz varsa ve doktor günlük sıvı aliminizi kısıtladıysa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KEMIVA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

j

KEMIVA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

j

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. j

• Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa KEMİVA kullanmayınız. I Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. j

I

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. |

• Emziriyorsanız KEMİVA kullanmayınız.

• Emzirirken KEMİVA kullanmak için ilacı kesmeniz gerekmektedir. j

i

i

Araç ve makina kullanımı

KEMİVA’nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri araştırılmamıştır.

KEMIVA Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 3 mİ’sinde 1 mmoPdan daha az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir yan etki etki beklenmez. I

!

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KEMIVA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.