Karberol İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

KARBEROL nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın adı KARBEROL Tablet’tir.

KARBEROL, 24 ve 160 tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir. KARBEROL Tablet, beyaz renkli, yuvarlak tabletlerdir.

Her bir tablet 200 mg etkin madde, karbamazepin içerir.

KARBEROL antiepileptikler (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etki mekanizması nedeniyle, diğer hastalıklar için de kullanılabilir.

KARBEROL belirli nöbet tiplerini (epilepsi, sara hastalığı) tedavi etmek için kullanılır.

Ruh Sağlığı hastalıklarından olan, belli bir ruhsal çöküntü (depresyon) tipinde, çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji” adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki diğer ağrılar ya da sancılar için kullanılmamalıdır.

Epilepsi iki ya da daha fazla nöbetle (kriz) karakterize olan bir hastalıktır. Nöbetler, beyinden kaslara giden mesajlar vücuttaki sinir yolları tarafından düzgün bir şekilde iletilmediğinde meydana gelmektedir. KARBEROL bu mesajların iletiminin kontrol edilmesine yardımcı olur.

KARBEROL ayrıca yukarıda bahsedilen diğer hastalıklarda da sinir işlevlerini düzenlemektedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KARBEROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

KARBEROL’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KARBEROL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde veya ağızda kabarma ve ateşin eşlik ettiği deri soyulması gibi ciddi deri reaksiyonları. Bu reaksiyonlar Çin veya Tayland kökenli hastalarda daha sık olabilir.
 • Ağız ülserleri veya açıklanamayan morarma veya kanama
 • Boğaz ağrısı veya yüksek ateş, ya da her ikisi birden
 • Derinizde veya gözakınızda sararma
 • Ayak bileklerinde, ayaklarda veya alt bacaklarda şişlik
 • Herhangi bir sinir hastalığı veya zihin karışıklığı belirtisi
 • Eklemlerde ve kaslarda ağrı, burun kemiği ve yanaklar üzerinde uzanan deri döküntüsü veya solunum ile ilgili sorunlar (bunlar, lupus eritematozus olarak bilinen nadir bir reaksiyonun işaretleri olabilir)
 • Ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve kan ve karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler
 • (bunlar, çoklu organ duyarlılık bozukluğunun işaretleri olabilir)

 • Bronkospazm ile birlikte hırıltılı solunum ve öksürük, solunum güçlüğü, baygınlık hissi, döküntü, kaşıntı veya yüzde şişlik (bunlar, şiddetli bir alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir)
 • Mide yakınındaki bölgede ağrı.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın:

 • Enfeksiyonla savaşan hücrelerin sayısında azalma; enfeksiyona yakalanma riskini artırır (Lökopeni)
 • Sersemlik hah ve yorgunluk
 • Dengesizlik hissi veya hareketleri kontrol etmede zorlanma
 • Bulantı veya kusma
 • Karaciğer enzimleri düzeylerinde değişiklikler (genellikle belirtisiz)
 • Şiddetli olabilecek deri reaksiyonları
 • Yaygın:

  • Daha kolay morarma ve kanama eğilimi dahil kan değişiklikleri

 • Sıvı tutulumu ve şişlik
 • Kilo artışı
 • Zihin karışıklığına neden olabilecek kanda düşük sodyum düzeyi
 • Baş ağrısı
 • Çift veya bulanık görme
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın olmayan:

 • Titreme veya tikler gibi anormal istemsiz hareketler
 • Anormal göz hareketleri
 • İshal
 • Kabızlık
 • Seyrek

  Lenf bezleri hastalığı Folik asit eksikliği

  Döküntü, eklem ağrısı, ateş, böbreklerde ve diğer organlarda sorunlar dahil yaygın alerjik reaksiyon

  Halüsinasyonlar

  Depresyon

  İştah kaybı

  Huzursuzluk

  Saldırganlık

  Kolay sinirlenme

  Zihin karışıklığı

  Konuşma bozuklukları

  Ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma Kas güçsüzlüğü

  Yüksek tansiyon (sersemlik hissine, yüz kızarıklığına, baş ağrsına, bitkinliğe ve sinirliliğe neden olabilir.)

  Düşük tansiyon (belirtileri: baygınlık hissi, baş dönmesi, sersemlik hali, zihin karışıklığı, bulanık görme)

  Nabızda değişiklikler

  Mide ağrısı

  Sarılık dahil karaciğer sorunları

  Lupus semptomları

  Çok seyrek

 • Anemi dahil kan bileşiminde değişiklikler
 • Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık (Porfiri)
 • Beyin zarı iltihabı (menenjit)
 • Gerek erkeklerde gerekse kadınlarda olabilen meme şişmesi ve süt akıntısı
 • Anormal tiroit fonksiyon testleri
 • Kemiklerde incelme ya da zayıflama (osteomalazi; bacakların uzun kemiklerinde yürürken ve eğilirken ağrı şeklinde fark edilebilir)
 • Kemiklerde artmış kırık riskine yol açan yumuşama (osteoporoz)
 • Kan yağ düzeylerinde artış
 • Tat alma bozuklukları
 • Gözde kızarıklık ve iltihaplanma (konjonktivit)
 • Gözlerde başınç/ağrı hissi (glokom)
 • Göze perde inmesi (katarakt)
 • Duyma bozuklukları
 • Derin ven trombozu dahil kalp ve dolaşım bozuklukları: (belirtileri hassasiyet, ağrı, şişlik, sıcaklık hissi, deride renk bozukluğu ve belirgin yüzeysel damarları içerebilir.)
 • Akciğer veya solunum sorunları
 • Steven-Johnson sendromu dahil şiddetli deri reaksiyonları (Bu reaksiyonlar Çin veya Tayland kökenli hastalarda daha sık olabilir.)
 • Ağızda veya dilde ağrı
 • Karaciğer yetmezliği
 • Derinin güneş ışığına hassasiyetinde artış
 • Deri renginde değişiklikler
 • Akne
 • Aşırı terleme
 • Saç dökülmesi
 • Vücutta ve yüzde tüylenme
 • Kas ağrısı veya spazmı
 • Erkek üreme yeteneğinde azalma, cinsel istek kaybı veya iktidarsızlığı içerebilecek cinsel güçlükler
 • m—Böbrek yetmezliği-

 • İdrarda kan
 • İdrara çıkma isteğinde artış veya azalma ya da idrara çıkarken zorlanma
 • KARBEROL kullanan hastalarda, osteopeni ve osteoporoz (kemik incelmesi) ve kırıklar dahil kemik bozuklukları gözlenmiştir. Eğer uzun süreli epilepsi tedavisindeyseniz, osteoporoz geçmişiniz varsa veya steroid kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  Bunlar KARBEROL’ün genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.

  KARBEROL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. Bu ilacı düzenli olarak ve kesinlikle doktorunuzun söylediği şekilde almaya dikkat ediniz.

  Bunu yapmanız, en iyi sonuçları almanıza ve yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Reçete edilmemiş fazladan KARBEROL dozları almayınız, ilacı daha sık ya da doktorunuzun söylediğinden daha uzun bir süre kullanmayınız.

  KARBEROL’ü doktorunuza danışmadan aniden bırakmayınız. Doktorunuz bu ilacı almayı ne zaman ve nasıl bırakabileceğinizi size söyleyecektir.

  Yetişkinlerde epilepsi tedavisine, tüm tablet şekilleri ve oral süspansiyonlar (şurup) ile genellikle günde bir ya da iki kere 100 mg’dan 200 mg’a kadar dozlarda başlanmaktadır. Dozaj daha sonra, 2 ya da 3 doza bölünerek kademeli olarak günde 800 ila 1200 mg’a çıkarılır (bazı hastalarda günde 1600 mg ya da 2000 mg bile gerekli olabilir).

  Beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda, genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji”nin tedavisinde için günde 200 ila 400 mg’lık başlangıç dozu hiç ağrı kalmayana kadar yavaşça yükseltilir (genellikle günde 3-4 kere 200 mg). Maksimum dozu günlük 1200 mg’dır. Yaşlı hastalar için, daha düşük bir başlangıç dozu, yani günde iki kere 100 mg önerilmektedir.

  Çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın, taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve idame tedavisinde, olağan doz günde 400 ila 600 mg’dır (dozaj aralığı: günde yaklaşık 400 ila 1600 mg arası).

  Doktorunuz size tam olarak kaç doz KARBEROL almanız gerektiğini söyleyecektir.

  KARBEROL her zaman (belki ilk gün haricinde) günlük doz bölünerek, yani tıbbi durumunuza bağlı olarak günde 2 ila 4 kerede alınır.

  Doktorunuzun reçete ettiği doz yukarıda listelenen dozdan farklı olabilir. Bu durumda doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

  KARBEROL’ü yemek ile birlikte ya da yemekten sonra alabilirsiniz. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz. Gerekirse tabletler, çizgisinden kırılarak yarıya bölünebilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  KARBEROL doktorun talimatlarına uymak suretiyle çocuklarda güvenle kullanılabilir.

  Çocuklarda tedaviye genellikle günde 100 ila 200 mg’lık dozlarla başlanır (günlük 10-20 mg/kg vücut ağırlığına dayalı olarak) ve günlük doz 400 ila 600 mg arasında tutulur. Ergenlik çağındakiler günde 600 ila 1000 mg arasında bir doz kullanabilir.

  Yaşldarda kullanım (65 yaş ve üzeri):

  KARBEROL doktorun talimatlarına uymak suretiyle yaşlılarda güvenle kullanılabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması ile ilgili bilgi yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz KARBEROL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü KARBEROL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer KARBEROL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KARBEROL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KARBEROL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Solunumda güçlük, hızlı ve düzensiz bir kalp atışı, bilinç kaybı, bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı ve/veya kusma şikayetleri gelişirse, bu dozun çok yüksek olduğunu gösterebilir. İlacı almayı kesiniz ve hemen doktorunuza danışınız.

  KARBEROL’ü almayı unutursanız

  Bir dozu almayı unutursanız en kısa zamanda bu atladığınız dozu alınız. Fakat neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayınız; normal doz çizelgenize geri dönmeniz yeterli olacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KARBEROL tedavisi görürken bilinmesi gereken diğer şeyler:

  Doktorunuzun düzenli muayenelerle durumunuzun gidişatını kontrol etmesi çok önemlidir. Doktorunuz, özellikle de KARBEROL almaya başladığınızda periyodik olarak kan testi isteyebilir. Bu tamamen normal bir durum olup, endişelenmenizi gerektirmez.

  Diş ya da acil durum tedavisi de dahil olmak üzere, herhangi bir tür cerrahi müdahaleden önce yetkili doktora KARBEROL kullandığınızı söyleyiniz.

  KARBEROL ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

  KARBEROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KARBEROL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  KARBEROL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KARBEROL tedavisi sırasında alkol kullanmamalısınız.

  Greyfurt suyu içmeyin ya da greyfurt yemeyiniz, çünkü bunlar KARBEROL’ün etkisini artırabilir. Portakal ya da elma suyu gibi diğer meyve sularının ise böyle bir etkisi yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik sırasında epilepsi nöbetlerinin kontrol edilmesi önemlidir. Fakat eğer hamilelik sırasında epilepsi ilaçları (antiepileptik ilaç, sara ilacı ) kullanıyorsanız, bebeğiniz için olası bir risk söz konusu olacaktır. Doktorunuz hamilelik döneminde KARBEROL kullanmanın olası risklerini sizinle paylaşacaktır.

  Doktorunuza danışmadan KARBEROL kullanmayı bırakmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. KARBEROL’deki etkin madde anne sütüne geçer. Doktorunuz sizin için uygun görürse ve bebeğiniz yan etkiler açısından yakından takip edilirse ilacı kullanırken emzirmeye devam edebilirsiniz. Fakat yan etkiler gelişirse, örneğin bebeğiniz daha uykulu bir hale gelirse, emzirmeyi bırakınız ve durumu doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  KARBEROL, özellikle tedaviye başlarken ya da doz artırıldığında, kendinizi uykulu hissetmenize, baş dönmesine, bulanık görmenize, çift görme veya kas koordinasyon sorunu yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken ya da dikkat gerektiren diğer aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olunuz.

  KARBEROL Etken Maddesi Nedir?

  KARBEROL bir şeker tipi olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  KARBEROL diğer birçok ilaç ile etkileşebilir bu yüzden şu anda ya da yakın zamanda aldığınız ilaçları doktorunuza söylemeyi unutmayınız.

  İlaç dozunda değişiklik yapılması ya da bazen ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  Hormonal kontraseptif (doğum kontrol yöntemleri), örn.haplar, flasterler, enjeksiyonlar veya implantlar. Karberol, kontraseptiflerin vücudunuzda etki gösterme şeklini etkiler ve ani kanama ve lekelenme yaşayabilirsiniz. Ayrıca kontraseptifin daha az etkili olmasına neden olabilir ve gebelik riski olabilir. Doktorunuz size bu konu hakkında tavsiyede bulunabilir ve başka kontraseptifler kullanmayı düşünmelisiniz.

  Hormon Replesman Tedavisi (HRT). KARBEROL, HRT’nin daha az etkili olmasına neden olabilir.

  Depresyon ve anksiyete için kullanılan herhangi bir ilaç.

  Kortikosteroidler (‘steroidler’). Bu ilaçları astım, enflamatuvar bağırsak hastalığı, kas ve eklem ağrıları gibi iltihaplı hastalıklar için alıyor olabilirsiniz.

  Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar.

  Deri enfeksiyonları ve tüberküloz dahil enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler (örn., siprofloksasillin).

  Mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlar.

  Parasetamol, dekstropropoksifen, tramadol, metadon ya da buprenorfin içeren ağrı kesiciler. Epilepsi tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

  Yüksek tansiyon ve kalp sorunları için kullanılan ilaçlar.

  Antihistaminler (saman nezlesi, kaşıntı vb. gibi alerjiler için kullanılan ilaçlar).

  Diüretikler (idrar söktürücüler).

  Simetidin veya omeprazol (gastrik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar).

  İsotretinoin (akne tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  Metoklopramid veya aprepitant (bulantı giderici ilaçlar).

  Asetazolamid (artmış göz basıncının [glokom] tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  Danazol veya gestrinon (endometriozis tedavileri).

  Teofillin veya aminofillin (astım tedavisinde kullanılırlar).

  Siklosporin, takrolimus veya sirolimus (organ nakil ameliyatlarından sonra kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcılar; fakat bazen artrit veya sedef tedavisinde de kullanılırlar). Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., paliperidon, aripiprazol).

  Kanser ilaçları (örn., temsirolimus, siklofasfamid, lapatinib).

  Sıtma ilacı meflokuin.

  HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar.

  Levotiroksin (hipotiroidizm tedavisinde kullanılır).

  Kas gevşetici ilaçlar.

  Tadalafil (iktidarsızlık tedavisinde kullanılır).

  Albendazol (bağırsak parazitlerinin tedavisinde kullanılır).

  Bupropion (sigarayı bırakmada kullanılır).

  Sarı kantaron [Hypericum] adlı bitkisel bir ilaç.

  Vitamin B içeren ilaçlar veya takviyeler (nikotinamid).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KARBEROL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply