İlaçlar

Karbalex Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Karbalex Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Karbamazepin, çeşitli nöbet tiplerinde kasılmaları önleyici ve ruhsal durumu düzenleyici etkiye sahiptir.

Karbalex aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Psişik değişikliklerin ön planda olduğu nöbetler dahil çeşitli epilepsi (sara) türleri

Mani

Manik-depresif bozukluğun önlenmesi

Yüz bölgesinde aniden gelişen, batıcı nitelikte ağn nöbetleri (trigeminal nevralji)

Diyabete bağlı sinir haşan

Alkolden kesilme sendromu

Şekersiz diyabet

Karbalex Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Karbalex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Çok seyrek olarak lenf bezlerinde şişme, kan pıhtısı oluşumu ve aleıjik pnomöni (akciğer iltihaplanması),
  • Seyrek olarak beyin zarında iltihaplanma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Böbrek fonksiyon bozukluğu (idrarda kan veya protein atılımı),

Yüksek dozlarda titreme,

Kan basıncında değişiklikler,

Kan oluşumu bozuklukları (solukluk, yorgunluk, enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık, kanama sıklığında artış),

Çok seyrek olarak baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, koordinasyon bozukluklan, dokunma hissinde bozulma, bacaklarda hissizlik ve konuşma bozuklukları, yaşlı hastalarda zihin karışıklığı, aşın huzursuzluk ve çok nadir olarak görsel sarınlar ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler genellikle herhangi bir önlem almadan veya doktorunuzun tavsiyelerine göre geçici olarak doz azaltılmasıyla 8-14 gün içinde kaybolur.

Seyrek olarak kalp ritmi bozuklukları (kalp aktivitesinin azalması),

Akut intermittent porfiri (karaciğerde hasar yapabilecek bir metabolik hastalık),

Koordinasyon bozukluğu, bulanık görme, konuşma bozukluğu, hissizlik, istemsiz hareketler, kulak çınlaması, sese duyarlılık.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Seyrek olarak ateş,
  • Çok seyrek olarak bitkinlik, gözde tik, görme bozuklukları, burun ve yanakları etkileyecek şekilde ciltte kızarıklık,
  • T3 ve T4 değerlerinde (tiroid hormonlan) azalma, D vitamini üretiminin azalması,
  • Kandaki kolesterol ve trigliserit değerlerinde yükselme,
  • Deri hastalıkları (kızarma, kaşınma ve alerji gibi aşın duyarlılık reaksiyonları) ve seyrek olarak ciddi deri reaksiyonları,
  • Saç dökülmesi,
  • Tedavi başlangıcında iştahsızlık, ağız ve boğaz kuruluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal veya kabızlık.
  • Sık idrara çıkma.

Bunlar Karbalex’in hafif yan etkileridir.

Karbalex Nasıl Kullanılır?

Karbalex’i her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Karbalex 600 mg tabletin dışında Karbalex 300 mg tablet de mevcuttur.

Tedavinin dozu ve uygulama süresi sizi tedavi eden doktorunuzla kişiye özgü olarak ayarlanacaktır.

Nöbet bozuklukları:

Genelde tedavi günde 2 defa 150 mg’lık bir dozla başlar.

Daha sonra doktorunuz, size uygun doz elde edilinceye kadar artıracaktır. Bu değer genellikle iki bölünmüş dozda uygulanan 800-1200 mg’lık günlük dozdur. Bazı durumlarda 1600 mg hatta 2000 mg’a çıkabilmektedir.

Mani ve Manik-depresif (bipolar) bozukluk:

Doz genellikle günde yaklaşık 300-1500 mg’dır, iki bölünmüş dozda alınır. Genellikle günlük 600 mg (1 retard tablet) uygulanır.

Yüz bölgesinde aniden gelişen, batıcı nitelikte ağn nöbetleri (trigeminal nevralji):

Doz, genelde tedavi başlangıcında günde 300 mg’dır (yanm tablet). Daha sonra doktorunuz, size uygun doz elde edilinceye kadar artıracaktır. Çoğunlukla, günlük 600 mg (1 retard tablet) doz uygundur.

Diyabete bağlı sinir haşan, şekersiz diyabet (santral diabetes insipidus):

Genellikle günde bir kez (1 tablet) veya bölünmüş olarak 2 kez (sabah ve akşam yanm tablet) 600 mg’dır.

Alkolden kesilmenin kısa süreli, ani gelişen belirtileri:

Genellikle günde 600 mg’dır (1 tablet). Ağır vakalarda, tedavinin ilk birkaç günü esnasında günde 1200 mg (2 retard tablet) uygulanabilir.

Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra yeterli miktarda sıvı ile yutulmalıdır.

Tabletler uzatılmış etkilerini kaybetmeksizin bölünebilirler.

Arzu edilirse, su, süt, çay veya portakal suyunda çözündürülebilir (fakat greyfurt suyuyla kullanılmamalıdır!). Çözelti, hazırlandıktan hemen sonra içilmelidir.

Çocuklarda Karbalex Kullanımı

6 10 yaş arasındaki çocuklarda: günde iki kez (sabah ve akşam) 150-300 mg kullanılır. Karbalex tabletler 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda Karbalex Kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği ve Ağır böbrek yetmezliği:

Karaciğer işlevinizde bir hasar varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Eğer bir böbrek işlev bozukluğunuz varsa, doktorunuz size daha düşük bir doz verecektir.

Eğer Karbalex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Karbalex’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz,

Kısa süreli gelişen aşın doz belirtileri: kusma, titreme, aşın huzursuzluk hali, kasılma, kan basıncı değişikliği, yüzeysel solunum veya bazen solunum durması, bilinç bozukluğu veya bilinç kaybını içerir. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

Karbalex Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tedavinizi normal haliyle sürdürmeye devam ediniz.

Karbalex Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Karbalex tedavisi tıbbi tavsiye olmadan başlanmamalı veya bırakılmamalıdır.

Karbalex kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Karbalex Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer Karbamazepine veya ilintili maddelere (trisiklik antidepresanlar=depresyona karşı kullanılan ilaçlann bir türü) veya yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız varsa,

Eğer mevcut kalp iletim bozukluklannız varsa,

Eğer ağır karaciğer yetmezliği veya kemik iliği anormallikleriniz varsa kullanmayınız.

Karbalex tabletler 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Karbalex Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer kardiyovasküler hastalık, karaciğer ve/veya böbrek işlev bozukluğu, karaciğer hasarı veya göz içi tansiyonunuz (glokom) varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Doktorunuz ilacı reçete etmeden önce bunu dikkate alacaktır.

Eğer başka hastalıklarınız veya alerjiniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Kan ve karaciğer işlev testleri doktorunuzun tarif ettiği şekilde yapılmalıdır.

Eğer yan etki oluşursa (özellikle deri reaksiyonlan, ateş, boğaz ağrısı veya boğaz, ağız veya diğer yerlerde derin yaralar veya sarılık) hemen doktorunuza danışınız.

Hormonal doğum kontrol ilaçlarının etkinliği karbamazepin ile azalabilir. Bu nedenle alternatif doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.

Eğer bazı nadir durumlarda kalp ritmi (kalp aktivitesinin azalması), kan oluşumu (solukluk, yorgunluk, enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık, kanama sıklığında artış şeklinde gözlenir) veya böbrek işlev bozukluğu oluşursa hemen doktorunuza danışınız.

Ciddi deri yan etkileri nadiren oluşabilir.

Karbamazepin gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi olan insanlann küçük bir kısmı kendilerine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünebilirler. Eğer herhangi bir an bu düşüncelere sahip olursanız hemen doktorunuza başvurunuz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Karbalex İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tedavi süresince alkol ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Karbalex Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Karbalex gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır, ancak Karbalex kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Karbalex Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Karbamazepin anne sütüne geçmektedir. İlacı mı yoksa emzirmeyi mi keseceğinize doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilacın kullanımı reaktivite ve araç kullanma kabiliyetini etkileyebilir. Karbalex reaktiviteyi azaltır. Dolayısıyla araba kullanırken veya herhangi bir makinenin işletilmesinde dikkatli olunmalıdır!

Karbalex Etken Maddesi Nedir?

Karbalex’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Karbalex, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçların, bazı antibiyotiklerin (doksisilin gibi), düzensiz kalp atımında kullanılan bazı ilaçların (kinidin) ve ağızdan alman hormonal doğum kontrol ilaçlarının etkilerini azaltabilir.

Diğer bazı ilaçlar ve aynca greyfurt suyu, karbamazepinin kandaki konsantrasyonunu artırabilir ve bunun sonucu olarak etkisini değiştirebilir:

Bazı antibiyotikler (örneğin eritromisin, troleandomisin, izoniazid), kalp damar hastalıklarına karşı (örneğin verapamil, diltiazem), ağnya karşı (dekstropropoxifen), depresyona karşı (viloksazin), mide asidine karşı (simetidin) kullanılan çeşitli ilaçlar ve bazı epilepsi ilaçlan (fenitoin, pirimidon, valproik asit).

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla (lityum) birlikte kullanımı huzursuzluk ve zihin karışıklığına neden olabilir.

Zihinsel bozukluklara karşı kullanılan bazı ilaçlarla (MAO engelleyicileri) tedaviyi sonlandmp Karbalex tedavisi başlanırken araya en az 2 hafta süre konmalıdır.

Santral sinir sistemi baskılanmasının artırabileceğinden Valeria, St. John’s wort (Hypericum perforatum), kava kava ve gotu kola gibi bitkisel ürünlerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.