Ivensi Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

IVENSI DC nedir ve ne için kullanılır?

İVENSİ sara/epilepsi nöbetini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Frenk üzümü kokulu, beyaz ile beyaza yakın renkte, çok yüzlü ve belirgin oval biçimli olan tabletler, çentiksizdir. Hafif benekli olabilen tabletlerin bir tarafında “GSCL5” baskısı, diğer tarafında “25” yazısı vardır. Her kutuda 30 tablet bulunur.


İVENSİ aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığının tedavisinde diğer sara nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.
 • 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.
 • 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi IVENSI DC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Eğer aşağıdakilerden biri olursa İVENSİ’yi kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar içi pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmaması bu sendromun başlıca belirtileridir. Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.
 • Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.


  Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Parkinson hastalığında kötüleşme
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya karın ağrısı
 • Nöbet sıklığında artış
 • Eklem ağrısı, sırt ağrısı
 • Aseptik menenjit
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlılık
 • Saldırganlık
 • Tik
 • Gerçekte var olmayan şeyleri görme duyma veya hissetme
 • Zihin karışıklığı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyuşukluk
 • Uykusuzluk
 • Titreme
 • Uyuklama
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Huzursuzluk
 • Dengesizlik
 • Hareket bozuklukları
 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Göz kızarıklığı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Yorgunluk
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:


 • Gözde hızlı ve istem dışı hareketler
 • Ağızda yaralar
 • Vücutta daha kolay morarma görülmesi
 • Solgun görünme
 • Bunlar İVENSİ’nin hafif yan etkileridir.

  IVENSI DC Nasıl Kullanılır?

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. İVENSİ’yi ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. İVENSİ’yi ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

 • İVENSİ’yi doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.
 • Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçlan alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.
 • Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.
 • İVENSİ tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

  İVENSİ çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak yutulabilir.

 • Çocuklarda Kullanımı

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  Çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.

  Tedaviye İVENSİ ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 0.6 mg/kg/gün arasında bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artırılarak günde 1 veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bu yaş grubunda farklı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliğinde kullanım: Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun

  ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer İVENSİ ’rıin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  IVENSI DC

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer İVENSl’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IVENSI DC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İVENSİ ile tedavi sonlandırıldığında oluşan etkiler

  Epilepsi tedavisi gören hastalarda: IVENSİ’nin aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (örneğin döküntü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda: Doz adım adım azaltılmadan kesilebilir.

  IVENSI DC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IVENSI DC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Lamotrijine ve İVENSİ’nin diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

  IVENSI DC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Tedaviye başladıktan sonra deri döküntünüz olursa (genellikle ilk 8 hafta içinde gerçekleşir) Döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve İVENSİ tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.
 • Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar:

 • Yüksek İVENSİ başlangıç dozları
 • İVENSİ tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması
 • İVENSİ ile birlikte valproat kullanımı
 • Daha önce kullandığınız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa
 • İVENSİ tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçlan kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız
 • İVENSİ kullanımı sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçlan kullanan kadın hastalarda doğum kontrol ilacının etkinliği azalabilir. Bu nedenle beklenmeyen kanamalar gibi adet düzensizlikleri oluşabilir. Böyle durumlarda lamotrijin dozunun ayarlanması gerekebilir.

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Karaciğer bozukluğunuz varsa
 • Lamotrijin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız.
 • Ayrıca

  Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranışının belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir. İntihar düşüncesi geçmişi olanlar, genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle İVENSİ alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.

  Aşın duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfadenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.

  Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IVENSI DC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  IVENSI DC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • İVENSİ’yi hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

 • • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • İVENSİ anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle İVENSİ kullanan annelerin bebeklerini doktorlarına danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Araç ve makina kullanımı

  İVENSİ tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.

  Eğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışınız.

  IVENSI DC Etken Maddesi Nedir?

  İVENSİ’nin içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşmasr beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bir çok ilaç İVENSİ’nin aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağrdaki ilaçlan kullanryorsanrz İVENSİ kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Valporat
 • Karbamazepin
 • Fenitoin
 • Primidon
 • Fenobarbital
 • Rifampisin
 • Lopinavir / ritonavir
 • Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  IVENSI prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply