İlaçlar

Isovit Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

ISOVIT nedir ve ne için kullanılır?

• İSOVİT etkin madde olarak her bir tablette 100 mg izonikotinik asid hidrazid (izoniazid), 25 mg piridoksin hidroklorür (Vitamin Bö) içermektedir.

• İSOVİT, beyaz, beyazımsı renkli, kokusuz, yuvarlak, bir yüzü ortadan çentikli, bir yüzü “d” amblemli, homojen görünüşlü tabletlerdir.

• İSOVİT, 100 adet tablet ve bir adet hasta kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

• İSOVİT tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ISOVIT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yan etki reaksiyonları daha çok sinir sistemi ve karaciğer üzerinde görülür.

Çok yaygın:

• En yaygın toksik etki periferal nörit (bir tür sinir iltihabı), yavaş asetilleyicilerde daha sık görülür.

• El ve ayaklarda titreme (periferal nöropati)

• Karaciğer enzim düzeylerinde artış,

Yaygın olmayan:

• Ciddi ve bazen fatal hepatit (ölümcül karaciğer iltihabı)

• Konvülsiyonlar (havale), toksik ensefalopati (beyin hastalığı),

 • Öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşın şekilde bulunması), bellek
 • bozukluğu.

  Bilinmiyor:

  • Lupus eritematosus benzeri sendrom (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık)

 • Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma), anemi (kansızlık), trombositopeni (trombosit sayısında azalma) ve eozinofili (kanda eozinofıl sayısında artış)
 • • Ateş, deride kızarıklık, lenfadenopati (lenf nodlannın (beze) büyümesi)

  • Jinekomasti (erkekte meme büyümesi)

  • Piridoksin (B6 viamini) eksikliği, pellegra (B3 vitamini eksikliğine bağlı, derinin açık kısımlarında kızıl lekeler içeren bir hastalık), hiperglİsemi (kan şeker düzeylerinde artış), metabolik asidoz (vücutta aşın asit birikimi)

  • Kendini kontrol edememe gibi psişik bozukluklar, depresyon

 • Uykusuzluk bildirilmiştir.
 • Kaslarda çekilmeler, parestezi (uyuşma), baş ağrısı, optik nörit (göz sinirlerinin
 • iltihabı), atrofi, bilinç bozukluğu ve toksik psikoz (Bir tür ruhsal bozukluk)

  • Vaskülit (kan damarları iltihabı), kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), palpitasyon (çarpıntı), kalbin atım sayısının artması (taşikardi)

 • Görmede bozukluk
 • • Bulantı, kusma ve epigastrik rahatsızlıklar, anoreksi (iştahsızlık)

 • Sanlık,
 • • İlerleyici karaciğer hasarı genellikle yaş ile artmaktadır.

 • Romatik sendrom,
 • Bu istenmeyen etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  ISOVIT Nasıl Kullanılır?

  Hastalığınızın türüne ve şiddetine göre doktorunuz dozunuzu artırabilir.

  Aktif tüberküloz tedavisinde:

  Erişkinlerde günlük doz kg başına 5 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir. Bu durumda günlük doz 300 mg’ı aşmamalıdır, ya da haftada 2-3 kez olmak üzere 15 mg/kg olarak verilebilir. Bu durumda 900 mg geçilmemelidir.

  Günlük doz 500 mg’ı aşmamalıdır. İSOVIT klinik ve bakteriyolojik iyileşmeden sonra bile en az altı ay süreyle kullanılmalıdır.

  Prevantif tedavi uygulananlarda:

  Erişkinlere tek doz halinde günde 300 mg olarak verilir.

  Ağızdan alınır.

  İSOVİT tabletleri çiğnemeden ya da ezmeden yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin 1 bardak su ile). Açken alınız (yemeklerden bir saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra).

  Çocuklarda Kullanımı

  Aktif tüberküloz tedavisinde:

  Çocuklarda günlük doz enfeksiyonun şiddetine göre kg başına 10-20 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir. Günlük doz 300 mg’ı aşmamalıdır. Ya da haftada 2-3 kez olmak üzere 20-40 mg/kg dozda kullanılır. Bu durumda doz 400 mg’ı geçmemelidir.

  Prevantif (koruyucu) tedavi uygulananlarda:

  Çocuklara kg başına 10 mg (tek doz halinde günde maksimum 300 mg) olarak verilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Ciddi böbrek yetmezliğinde normal doz 2/3 onanında azaltılmalıdır.

  Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

  Eğer İSOVİT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ISOVIT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Gerekenden fazla İSOVİT kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı vakalarda konvülsiyonlar da kasılmalar ortaya çıkabilir.

  İSOVİT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ISOVIT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  ISOVIT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Eğer tüberküloz hastalığı taşıyorsanız, tüberküloz mikrobunun çok yavaş öldüğünü dikkate almalısınız. Tüberküloz ilaçlarını kullanmaya başladıktan sonra kendinizi iyi hissediyor olsanız bile, bu durum tüm tüberküloz mikroplarının öldüğü anlamına gelmez.

  İlacınızı doktorunuzun size reçete ettiği şekilde her gün kesintisiz almanız gerekmektedir. Doktorunuza danışmadan İSOVİT kullanmayı sonlandırmayınız.

  ISOVIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ISOVIT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Geçmişinizde rifampin, pirazinamid gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara karşı aşın duyarlılık öykünüz varsa,

  • İzoniazide veya İSOVİT bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı aleıjiniz varsa,

  • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,

  • 35 yaşın üzerinde iseniz, koruyucu tedavi amaçlı bu ilacı kullanmayınız.

  ISOVIT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  € Eğer:

  • Karaciğer problemleriniz varsa,

  • Böbrek problemleriniz varsa,

  • Şeker hastalığınız varsa,

  • Alkol kullanıyorsanız,

  • Hamile iseniz,

  • Eş zamanlı olarak devamlı uygulanan herhangi bir ilaç kullanıyorsanız,

  • HIV taşıyıcı iseniz,

  • El ve ayaklannızda titreme (periferal nöropati) varsa,

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen ^ doktorunuza danışınız.

  ISOVIT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İzoniazid’in tiramin bakımından zengin besinler ile birlikte kullanılması önerilmemektedir. Tiramin içeren besinler (krem peynir dışındaki tüm peynirler, karaciğer, salam gibi fermente sosisler, fermente soya fasulyesi ürünleri, mata ekstreleri, bazı balıklar, çikolata, kahve, bazı bire ve şaraplar gibi)

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • İSOVİT’i çok gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanmayınız.

  • Ancak cenindeki tüberküloz riskinden dolayı önerildiği durumlar da olabilir.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • İzoniazid anne sütüne geçmektedir, ancak izoniazidin bebeğe zarar verdiğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

  • İSOVİT’in alınmasının anne için önemi düşünülerek emzirmeye son verilmesi veya ilacın bırakılması şeklinde bir karar alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  İSOVİT’in araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bilgi bulunmamaktadır.

  ISOVIT Etken Maddesi Nedir?

  İSOVİT’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı daha önceden bilinen aşırı duyarlılığınız varsa ilacı kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  İSOVİT alırken özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  • Antitüberküloz ilaçlan (etiyonamid, sikloserin ve rifampin gibi verem tedavisinde kullanılan ilaçlar).

  • BCG aşısı. İzoniazid ile tedavi esnasında BCG aşısı yapılması aşının etkinliğini azaltır.

  • Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: karbamazepin, fenitoin).

  • Antasidler (örn: aluminyum hidroksit).

  • Alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (disülfiram).

  • Kan sulandırıcı ilaçlar (varfarin).

  • Uyku ilaçlan (diazepam, alprazolam, lorazepam).

  • Bazı tür ağrı kesiciler (parasetamol).

  • Yüksek miktarda tiramin içeren beslenmeden kaçınılmalıdır. Bunlar eski peynir, maya ekstreleri, mayalanmış soya fasulyesi gibi ürünlerdir.

  • Enfluran (genel anestezik) uygulandığında böbrek fonksiyonlan izlenmelidir.

  • Klopidogrel ve tramadol gibi ilaçlarla birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

  • Prokainamid (kardiyak aritmilerin tedavisinde kullanılan antiaritmik ilaç)

  • Haloperidol (güçlü antipsikotik ilaç)

  • Teofilin (astım ve bronkospazm tedavisinde kullanılan ilaç)

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ISOVIT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–


  Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

  Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

  İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

  “Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

  İlaç Yan Etkileri

  Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

  Hastane İletişim Bilgileri

  Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

  Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

  Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.