İlaçlar

Irbecor İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

IRBECOR nedir ve ne için kullanılır?

İRBECOR 300 mg irbesartan etkin maddesini içerir. Anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü ilaç grubuna dahildir. Anjiotensin-II vücutta üretilen bir maddedir. Kan damarlarında bulunan reseptörlere bağlanarak kan damarlarının daralmasına yol açar. Kan damarları daralınca içinde dolaşmakta olan kanın basıncı artar. İRBECOR, anjiyotensin-II adlı bu maddenin reseptörlere bağlanmasını engeller. Bu şekilde kan damarlarını gevşetir ve kan basıncmı düşürür. İRBECOR, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet (şeker) hastalarında, böbrek fonksiyonlarındaki azalmayı yavaşlatır.

28 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Piyasada ayrıca İRBECOR 150 mg film tablet formu da mevcuttur.

Doktorunuz size İRBECOR’u aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

Yüksek kan basıncı tedavisinde (esansiyel hipertansiyon)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IRBECOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa IRBECOR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada zorluk
 • Göz kapaklarının, yüzün ya da dudaklarm şişmesi
 • Nefes almada büyük zorluğa sebep olan dil ve boğazın şişmesi
 • Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, ürtiker
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Çok yaygın (10 hastanın en az l’ini etkileyebilen) yan etkiler

 • Kandaki potasyum seviyesinde artış
 • Yaygın (100 kullanıcının 1 ila 10’unu etkileyebilen) yan etkiler:

 • Baş dönmesi
 • Yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basmcında ani düşme
 • Bulantı
 • Kusma
 • Yorgunluk
 • Kas-iskelet ağrısı
 • Kandaki hemoglobin düzeyinde düşme (diyabete bağlı ilerlemiş böbrek hastalığı olanlarda)
 • Yaygın olmayan (1.000 kullanıcının 1 ila 10’unu etkileyen) yan etkiler

 • Kalp atımının hızlanması
 • Yüzde kızarma
 • Öksürük
 • İshal
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu/mide yanması
 • Sarılık
 • Cinsel fonksiyonlarda azalma
 • Göğüs ağrısı
 • Piyasaya çıkmasından bugüne kadar bildirilen fakat sıklıkları belirlenmemiş yan etkiler:

 • Baş ağrısı
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi
 • Kulak çınlaması •Tat değişikliği
 • Sarılık, anormal karaciğer işlevi
 • Eklem ve kas ağrısı, kas krampları
 • Böbrek yetmezliği de dahil böbrek işlev bozuklukları
 • Kan damarlarında iltihaplanma (Lökositoklastik vaskülit)
 • İskelet kas yıkımı (nadir olarak)
 • IRBECOR Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Yüksek kan basıncı hastaları:

  Tedaviniz genellikle günde 1 kez, 150 mg İRBECOR dozuyla başlar (1 tablet İRBECOR 150 mg). Günde tek doz 150 mg ile elde edilen 24 saatlik kan basıncı kontrolü, 75 mg’lık dozdan daha iyidir. Bununla birlikte, özellikle kan diyalizi olan hastalar ve 75 yaşın üzerindeki hastalarda tedaviye 75 mg’lık doz ile başlanması düşünülmelidir.

  Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli kontrol altında tutulamayan hastalarda, doz 300 mg’a yükseltilebilir.

  Yüksek kan basıncı ve tip II diyabet (seker hastalımı) hastalığına eslik eden böbrek yetmezliği olan hastalar:

  Tedavi 150 mg, günde tek doz İRBECOR ile başlatılır ve devam dozu olarak günde bir kez 300 mg tercih edilir.

  İRBECOR ağızdan kullanılır. Tabletleri yeterli miktar sıvı ile yutunuz (ör. bir bardak su). Tabletleri aç veya tok kamına alabilirsiniz. İlacınızı her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  75 yaşın üzerindeki hastalarda 75 mg’lık doz ile başlanması düşünülmesine rağmen yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek bozukluğunuz mevcutsa, doz ayarlaması gerekmez; ancak tedaviye düşük dozla günde 75 mg irbesartan ile başlanır (günde 1 kez 75 mg irbesartan almanız gerekir).

  Özellikle kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi) olan hastalarda veya 75 yaş üstü hastalarda, tedavinin başlangıcında doktorunuz düşük doz tavsiye edebilir.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalarda yeterli deneyim yoktur.

  Damar içi (intravasküler) hacim eksikliği:

  İRBECOR tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

  Eğer IRBECOR’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  IRBECOR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Fazla kullanılması durumunda en sık rastlanan belirtilerinin düşük tansiyon ve kalp atımının hızlanması olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca kalp atımının yavaşlaması da görülebilir. Hastanın kusturulması ve/veya midesinin yıkanması önerilir.

  İRBECOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IRBECOR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu atlarsanız; sonraki dozu normalde olması gerektiği gibi alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IRBECOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İRBECOR tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

 • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.
 • Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar görebilir.
 • IRBECOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IRBECOR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  İrbesartan maddesine veya İRBECOR’un içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

  Hamile iseniz

  Bebek emziriyorsanız

  Diyabet hastasıysanız veya böbreklerinizde bozukluk varsa, İRBECOR’u aliskiren denilen bir maddeyi içeren ilaçlarla (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir başka ilaç) birlikte kullanmayınız.

  İRBECOR, çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşın altındaki) kullanılmamalıdır.

  IRBECOR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  Aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız; doktorunuz İRBECOR tedavisine başlamadan; öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybını giderecek önlemler alabilir.

  Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan tetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip etmek isteyebilir.

  Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,

  Potasyum tutucu diüretik ilaç kullanıyorsanız (kanınızdaki potasyum düzeyi artabilir),

  Böbreklerden aldosteron adlı bir hormonun fazla salgılanması sonucu oluşan primer aldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta ilacın etki mekanizması nedeniyle genellikle cevap alınamamaktadır. İRBECOR benzeri ilaçların kullanılması önerilmemektedir.

  Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız (doktorunuzun şeker için kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir.)

  Şekeri "tolere" edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından sizi yakından takip etmek isteyebilir.

  Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. İRBECOR ve lityum’un birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

  Aliskiren içeren bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IRBECOR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Tabletleri, yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı (1 bardak su) ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kalmayı planlıyor iseniz veya hamile olma olasılığınız var ise mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, hamileliğiniz öncesi veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez İRBECOR tedavisini durduracaktır ve size İRBECOR dışında başka bir uygun tedavi önerecektir. Hamileliğiniz süresince İRBECOR kullanmamanız gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında İRBECOR kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeterliliği üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır. İRBECOR’un araç ve makine kullanımını etkilemesi olası değildir. Ancak yüksek kan basıncı tedavisi esnasında ara sıra baş dönmesi ve dengesizlik meydana gelebilir. Bu durumda araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  IRBECOR Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu nedenle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon için alman diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler: Tansiyon düşürücü etki artabilir.
 • Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): Serumdaki potasyum düzeyi artabilir.
 • Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenme görülebilir.
 • Steroid yapılı olmayan iltihap giderici ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin): İRBECOR’un kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulma riski artar.
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aliskiren içeren ilaçlar (tansiyon düşüklüğü, kanda potasyum artışı ve böbrek işlevlerinde değişiklik riski artabilir)
 • IRBECOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–


  Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

  Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

  İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

  “Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

  İlaç Yan Etkileri

  Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

  Hastane İletişim Bilgileri

  Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

  Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

  Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.