Innovair Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

INNOVAIR nedir ve ne için kullanılır?

INNOVAIR bir ölçme valfı, aktüatör ve koruyucu kapaklı, Modulite teknolojisi ile üretilmiş basınçlı inhalasyon çözeltisi ihtiva eden bir alüminyum aerosol kaptan (inhaler) oluşmaktadır.


Bu ilaç iki aktif madde içerir: beklometazon dipropiyonat, formoterol fumarat dihidrat. Her aerosol pufu 100 mikrogram beklometazon dipropiyonat ve 6 mikrogram formoterol fumarat dihidrat ihtiva eder. Bu da ağızlıktan 84,6 mikrogram beklometazon dipropiyonat ve 5,0 mikrogram formoterol fumarat dihidrat verilmesi anlamına gelmektedir.

Her bir kutu 120 aerosol pufu ihtiva etmektedir.

INNOVAIR içerdiği aktif maddeleri Modulite teknolojisi ile doğrudan akciğerlerinize veren basınçlı bir inhaler yardımıyla kullanılan bir çözeltidir.

INNOVAIR, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi nefes yolu hastalıkları ile ilişkili nefes darlığı ve nefes yollarının daralmasını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Astım belirtilerine nefes yollarının iltihabı ve nefes yolu kaslarında meydana gelen kasılmalar yol açar.


Bu ilaçta iki aktif madde vardır. Birinci aktif madde olan beklometazon dipropiyonat kortikosteroidler olarak adlandırılan ve nefes yollarının iltihabını önleyen bir ilaçlar grubuna aittir.

İkinci aktif madde olan formoterol fumarat dihidrat ise uzun-etkili bronkodilatörler (nefes yolu genişleticileri) olarak adlandırılan ve nefes yollarının genişlemesine yardım eden bir ilaçlar grubuna aittir.

Her iki aktif madde birlikte astımlı ve KOAH’lı hastalarda görülen nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük gibi belirtilerin rahatlatılmasını sağlayarak daha kolay nefes aldırır ve ayrıca astım ve KOAH belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur.


INNOVAIR şu kişiler ve amaçlar için geliştirilmiştir:

• Astım hastalarında astım belirtilerini düzeltmek ve kontrol altına almak,

• KOAH’lı hastalarda nefes alma problemlerini önlemek ve bronkodilatasyonu (bronşların genişlemesi) sağlamak

Önemli: INNOVAIR, akut (aniden başlayan) astım semptomlarının/belirtilerinin/ ataklarının tedavisine uygun değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INNOVAIR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler, görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Aşağıdakilerden biri olursa, INNOVAIR’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çarpıntı, elektrokardiyogramda (EKG) değişmeler ve kalp hızına göre düzeltilmiş QTc aralığında uzama (elektrokardiyogramda hastalık belirtisi olarak görülen bir dalga), kan toplanmasında artış, titreme, astım nöbeti

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan astım nöbeti gelişir ise, sizin INNOVAIR’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aleıjik yan etkiler hariç acil müdahele gereken durumlar için ise: Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, bronş kaslarında kasılma (paradoksal bronkospazmlar) oluşabilir. Bu kasılmalar ilacı inhale ettikten/soluduktan hemen sonra nefes aldığınızda açık ve net duyulan ıslık sesleri ile kendini belli eder. Eğer böyle bir şey yaşarsanız, hemen tedaviyi kesip gecikmeden doktorunuza görünmelisiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Midede iltihap, sinüslerde enfeksiyon, cilt alerjileri, kulakta iltihap, seste değişme, ishal, üst karın şikayetleri, yutma güçlükleri, dudaklarda yanma, kas kramplan, kan potasyum seviyelerinde azalma, akyuvarlarda azalma, kan trombosit sayısında yükselme veya C-reaktif protein olarak bilinen belli bir proteinin seviyesinde artış.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İnfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Ağızda, boğazda ve yemek borusunda mantar enfeksiyonları, vajinada mantar enfeksiyonları

Solunum sistemi bozuklukları:Grip, soğuk algınlığı, öksürük, prodüktif öksürük (bol balgam çıkarmanın eşlik ettiği öksürük), boğazda tahriş, seste değişme Genel bozukluklar: Baş, yüzde kızarıklık, ağız kuruması,

Bunlar INNOVAIR’in hafif yan etkileridir.

INNOVAIR Nasıl Kullanılır?

INNOVAIR’i her zaman için doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz INNOVAIR’i ideal dozda alıp almadığınızdan emin olmanız için sizi düzenli olarak kontrolden geçirecektir. Doktorunuz tedaviyi hastalığınızın belirtilerini en iyi biçimde kontrol eden en düşük doza ayarlayacaktır. Hiç bir şekilde doktorunuzla konuşmadan kullandığınız dozu değiştirmeyiniz.

Astım Hastalığı olan 12 yaş üzeri ergenler ve yetişkinler:

Doktomnuz farklı bir kullanım önermedikçe, ilacm dozu günde iki kere bir puf veya günde iki kere iki puf dur.

Çocuklar:

12 yaş altındaki çocuklar bu ilacı kullanmamalıdır.

Yaşlı hastalar:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan 18 yaş üzeri ve erişkinler

Günde iki kere iki puf.

İnhaler’i ilk kez kullanacaksanız ve inhaler’i 14 gün veya daha uzun süre kullanmadıysanız, inhaler’in düzgün bir biçimde çalıştığından emin olmak için bir puf aerosolü havaya sıkınız. Mümkün olduğu ölçüde, ilacı inhale ederken (solurken) ayakta durunuz veya dik pozisyonda oturunuz.

1. Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkarınız.

2. Mümkün olduğunca yavaş ve derin nefes veriniz.

3. Vücut duruşunuz nasıl olursa olsun, tüpü alt kısmı yukarı bakacak biçimde dikey halde tutunuz ve ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızı sıkıca kapatınız.

4. Ağzınızdan yavaş ve derin nefes alınız ve aynı anda bir puf aerosol boşaltmak için inhaler’in üst kısmına basınız.

5. Nefesinizi mümkün olduğunca ve çaba harcamadan tutunuz ve nihayet inhaler’i ağzınızdan çıkarıp nefes veriniz.

6. Kullandıktan sonra, koruyucu kapağı kapatınız.

Bir puf aerosol daha gerekiyorsa, inhaler’i yarım dakika kadar dikey halde tutunuz ve sonra 2-5 arasındaki işlemleri tekrarlayınız.

Önemli: 2-4 arası işlemleri çok çabuk yapmayınız.

Eğer inhaler’in üst kısmından veya ağzınızın yanlarından “buğu” geldiğini görürseniz, işlemlere yeniden 2.adımdan başlamalısınız.

Eğer elleriniz güçsüz ise, inhaler’i her iki elle tutmak daha kolay olabilir; inhaler’in üst kısmını her iki işaret parmağıyla tutunuz ve alt kısmını da her iki başparmağınızla tutunuz.

Ağızda ve boğazda mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için, her puf sonrasında ağzınızı suyla çalkalayınız.

Bu Kullanma Talimatında belirtilen doz INNOVAIR’in standart bir inhaler kullanılarak inhale edilmesi (solunması) ile ilgilidir. INNOVAIR’in farklı bir hazne (spacer) ile kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Eğer farklı bir hazne(spacer) ile kullanılacaksa , dozun ayarlanması gerekebilir.

Temizlik

Ağızlığın dışını kuru bir bezle düzenli olarak (haftada bir) siliniz. Ağızlığı temizlemek için su veya başka bir sıvı kullanmayınız.

Eğer nefes darlığınız varsa ve durumunuz ilacınızı inhale ettikten (soluduktan) hemen sonra daha da kötüleşmiş veya hırıltılı (işitilebilir bir ıslık sesiyle nefes alma) bir hal almışsa, tedaviyi hemen durdurunuz ve gecikmeden doktorunuza başvurunuz.

Bu, akciğerlerinizdeki hava yollarının daralmasından (bronkospazm) kaynaklanır ve bir inhaler kullandığınızda meydana gelebilir.

Dozu arttırmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

12 yaş altındaki çocuklar bu ilacı kullanmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

INNOVAIR’in karaciğer veya böbrek problemleri görülen kişilerlerdeki kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Eğer INNOVAIR ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

INNOVAIR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

INNOVAIR ’den kullanmanız gerekenden ‘fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

• Almanız gereken formoterol’den fazlasını alırsanız şu etkilerle karşılaşabilirsiniz: kendini hasta hissetme, hasta olma, kalp atışında hızlanma, çarpıntı, kalp ritminde bozukluk, elektrokardiyogramda belirgin değişimler, baş ağrısı, titreme, uykulu hissetme, kanda çok fazla asit varlığı, kanda düşük potasyum seviyeleri, kanda yüksek şeker seviyeleri.

• Çok fazla beklometazon dipropiyonat alırsanız adrenal bezlerin baskılanmasına bağlı olarak vücutta şişlik, kilo artışı gibi geçici sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durum, birkaç gün içerisinde düzelir.

INNOVAIR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hatırladığınız anda alınız. Eğer bir sonraki doz zamanı yaklaştıysa, atladığınız dozu almayınız, sadece zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

INNOVAIR ile tedaviyi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendi başınıza dozu azaltma veya ilacı kesme yoluna gitmeyiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, INNOVAIR’i almaya son vermeyiniz veya dozu azaltmayınız. Eğer bunu yapmak istiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz. Herhangi bir belirti olmasa dahi INNOVAIR’i düzenli olarak kullanmanız çok önemlidir.

Eğer nefes almanız kötüleşiyorsa

Eğer inhaler’inizi kullandıktan sonra daha zor nefes aldığınızı düşünüyorsanız, hemen kullanmaya son veriniz ve gecikmeden tıbbi yardım alınız.

Eğer belirtileriniz kötüleşirse

Eğer semptomlarınız/hastalık belirtileriniz kötüleşirse veya kontrol altına alınması zorlaşırsa (örn.“kurtarıcı” inhaler’inizi daha sık kullanıyorsanız), “kurtarıcı” inhaler’inizin semptomlarınızı geçirip geçirmediğini anlamak için hemen doktorunuza muayene olmalısınız. Hastalığınız ağırlaşmış olabilir ve doktorunuz da dozunuzu değiştirmek veya size bir başka ilaç yazmak zorunda kalabilir.

Eğer bu ürünün kullanımı konusunda sormak istediğiniz başka sorular olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

INNOVAIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INNOVAIR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer ürünün içerdiği aktif maddelere veya içerdiği diğer maddelere aleıjiniz varsa ve,

• 12 yaş altındaki çocuklarda kullanmayınız.

INNOVAIR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer, ciddi bir kalp hastalığı, özellikle son dönemde yaşanmış bir kalp krizi (miyokard enfarktüsü), kalbi besleyen damarlarda hastalık veya kalp kaslarında şiddetli bir zaafıyet (konjestif kalp yetmezliği)

• Kalp atış hızında bir artış veya düzensizlik gibi kalp ritmi ile ilgili rahatsızlıklar, kalp kapağı bozukluğu veya belli elektrokardiyogram anormallikleri veya diğer bir kalp hastalıkları

• Kan damarlarında daralma (arteriyoskleroz başta olmak üzere oklüzif arter hastalıkları) veya kan damarı duvarlarında anormal genişleme (anevrizma)

• Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)

• Tiroid bezi aşırı çalışması

• Kontrol altında tutulması zor şeker hastalığı; yüksek dozlarda formoterol inhale edilmesi kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

• Adrenal kortekste tümör varlığı (feokromositoma)

• Size anestezi uygulanacak ise, lütfen doktorunuza INNOVAIR kullandığınızı söyleyiniz. Planlanan anestezi türüne bağlı olarak, anesteziden en az 12 saat öncesinden INNOVAIR kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

• Akciğerde aktif veya aktif-olmayan tüberküloz, nefes yollarında virüs enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları.

INNOVAIR’in ihtiva ettiği formoterol gibi bir beta-2 agonisti ile uygulanan tedavi, serum potasyum seviyenizde keskin bir düşmeye yol açabilir (hipokalemi). Eğer şiddetli astımınız veya KOAH hastalığınız varsa, özel bakım almanız gerekir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer inhale kortikosteroidleri uzun sürelerle alıyorsanız, stresli durumlarda

kortikosteroidlere daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunlar arasında bir kaza sonrasında hastaneye götürülme, ağır yaralanma veya bir ameliyat öncesi durum sayılabilir.

Bu durumda sizi tedavi eden doktorunuz, dozunuzun artırdmasına gerek olup olmadığına karar verecektir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

INNOVAIR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

INNOVAIR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik/hamilelik döneminde INNOVAIR kullanan kadınlara ilişkin klinik veri bulunmamaktadır.

Bu ilacı yalnızca doktorunuzun bu ilacm size sağlayacağı faydaları doğmamış çocuğunuz için doğurabileceği risklerden daha fazla olduğunu düşünmesi halinde kullanmalısınız. Bu durum özellikle gebeliğin ilk üç ayında ve doğumun gerçekleşmesinden hemen önceki dönem için geçerlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz bu ilacm size sağlayacağı faydaların bebeğiniz için doğurabileceği risklerden daha fazla olduğunu düşünmedikçe, bu ilacı emzirme döneminde kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

INNOVAIR’in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.

INNOVAIR az miktarda etanol ihtiva eder. İnhalerinizden çıkan her aerosol pufunda bu miktar 7 mg ‘dır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Tedaviye başlamadan önce, reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere şu anda aldığınız veya son dönemde almış olduğunuz diğer ilaçları lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

INNOVAIR ile birlikte beta blokerleri (atenolol, karvedilol, propranolol, metoprolol, nebivolol vb. etkin maddeleri içeren hipertansiyon ve/veya koroner arter hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz tansiyonu tedavisinde kullanılan timolol etkin maddeli ilaçlar gibi)kullanmayınız. Eğer beta bloker kullanmanız gerekiyorsa, formoterol’un etkisi zayıflayacak hatta hiç etki etmeyebilecektir. Diğer yandan, diğer beta-adreneıjik ilaçlann kullanılması da bu etkileri artırabilir.

• Kinidin, disopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminler (aleıji etkisini ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlar), monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOITer) ve trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) elektrokardiyogramda belli değişmelere yol açabilir. Kalp ritminde bozulma (ventriküler aritmiler) riskini de arttırabilir.

• L-dopa, L-tiroksin, oksitosin ve alkol, kalbinizin formoterol gibi beta-2 agonistlerine olan tahammülü azaltabilir.

• Furazolidon ve prokarbazin gibi benzer özelliklere sahip ilaçlar dahil monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOITer) kan basıncında artışa yol açabilir.

• Dijital glikozidler kandaki potasyum seviyesinde düşmeye yol açabilir. Bu da kalpte ritim problemlerinin artma ihtimaline sebep olur.

• Halojenli hidrokarbonlar ihtiva eden anestetikler (anestezi yapan ajanlar) kalpte ritim problemleri yaşama riskini arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INNOVAIR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Leave a Reply