İlaçlar

Inlyta İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

INLYTA nedir ve ne için kullanılır?

INLYTA, bir yüzünde “Pfizer” ve diğer yüzünde “5 XNB” baskısı olan, kırmızı, üçgen şeklinde film kaplı tabletlerdir. INLYTA 5 mg, 28 tabletlik ve 56 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.

INLYTA, etkin madde olarak aksitinib içerir. Aksitinib, tümöre giden kan desteğini azaltır ve kanser gelişimini yavaşlatır.

INLYTA;

-Bir sitokin tedavisi sonrası ilerleme (progresyon) göstermiş olan veya -Bir seri VEGF-TKi tedavisi kullanmış ve sonrasında ilerleme (progresyon) göstermiş ilerlemiş böbrek tümörünün (relaps/metastatik renal hücreli karsinom) tedavisinde kullanılır.

Bu ilacın kullanımı konusunda ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir

Tüm ilaçlar gibi INLYTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa INLYTA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

kan pıhtıları. Göğüs ağrısı veya basınç, kollarınızda, sırtınızda, boyun veya çenenizde ağrı, nefes darlığı, vücudunuzun bir tarafında uyuşma veya güçsüzlük, konuşma güçlüğü, baş ağrısı, görme bozuklukları veya baş dönmesi gibi belirtiler yaşarsanız derhal acil yardım alın ve doktorunuzu arayınız.

Kanama. INLYTA ile tedaviniz sırasında aşağıdaki semptomlardan herhangi biri veya ciddi bir kanama sorunu oluşursa, derhal doktorunuza bildiriniz: siyah katran gibi dışkı, kan veya kanlı balgam öksürme veya zihinsel durumunuzda değişim.

• Mide veya bağırsakta delinme veya fistül oluşumu (normal bir vücut boşluğundan başka bir vücut boşluğuna ya da deriye anormal geçit şeklinde tüp). Şiddetli karın ağrınız varsa, doktorunuza bildiriniz.

Kan basıncında ciddi artış (hipertansif kriz). Kan basıncınız çok yüksekse, şiddetli baş ağrınız varsa veya şiddetli göğüs ağrınız varsa, doktorunuza bildiriniz.

• Beyinde geri döndürülebilir şişme (reversibl posteriyör lökoensefalopati). Baş

ağrısı, sersemlik, nöbetler (krizler) veya yüksek kan basıncı ile birlikte veya olmaksızın görme bozuklukları gibi belirtiler yaşarsanız derhal acil yardım alın ve doktorunuzu arayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:Çok yaygın yan etkiler (10 kişide l’den fazla kişiyi etkileyebilir):

 • Yüksek kan basıncı veya kan basıncında artışlar
 • İshal, hasta olma veya hissetme (bulantı veya kusma), mide ağrısı, hazımsızlık, ağızda, dilde veya boğazda acı, kabızlık
 • Ses kısıklığı, nefes darlığı, öksürük
 • Eneıji yetersizliği, güçsüz veya yorgun hissetme
 • Yetersiz düzeyde aktif tiroid bezi (kan testlerinizde görülebilir)
 • Avuçlarınızda veya ayak tabanlarınızda kızarıklık ve şişme (el-ayak sendromu), deri döküntüsü, deride kuruluk
 • Eklem ağrısı, ellerde veya ayaklarda ağrı
 • İştah kaybı
 • İdrarda protein (idrar testlerinizde görülebilir)
 • Kilo kaybı
 • Baş ağrısı, tat alma bozuklukları veya tat alma kaybı
 • Yaygın yan etkiler (100 kişide 1-10 kişiyi etkileyebilir):

 • Dehidratasyon (vücudun susuz kalması)
 • Böbrek yetmezliği
 • Mide gazı (gaz), hemoroid, dişeti kanaması, rektal kanama, ağızda yanma veya batma hissi
 • Tiroid bezlerinin normalden fazla çalışması (kan testlerinizde görülebilir)
 • Boğaz ağrısı veya burun ya da boğazda tahriş
 • Kas ağrısı,
 • Burun kanaması
 • Deri kaşıntısı, deride kızarıklık, saç dökülmesi
 • Kulaklarda çınlama/ses (tinnitus)
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (kan testlerinizde görülebilir)
 • Kan pulcuklannın (kan pıhtılaşmasına yardımcı olan hücreler) sayısında azalma (kan testlerinizde görülebilir)
 • İdrarda kırmızı kan hücrelerinin bulunması (idrar testlerinizde görülebilir)
 • Kandaki farklı kimyasalların/enzimlerin düzeylerinde değişimler. Doktorunuz, kan
 • testlerinin sonuçlan konusunda sizi bilgilendirecektir.

 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında artış (kan testlerinizde görülebilir)
 • Karnınızda, bacak veya bileklerinizde şişkinlik, boyun damarlannızın çıkması aşın yorgunluk, nefesinizde kesilme (kalp yetmezliği olaylannın belirtileri)
 • Aşın aktif tiroid bezi (kan testlerinizde görülebilir)
 • Fistül (normal bir vücut boşluğundan başka bir vücut boşluğuna ya da deriye anormal geçit şeklinde tüp oluşumu)
 • Baş dönmesi
 • Yaygın olmayan yan etkiler (1,000 kişide 1-10 kişiyi etkileyebilir):

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (kan testlerinizde görülebilir)
 • Bunlar INLYTA’nm hafif yan etkileridir.

  INLYTA Nasıl Kullanılır?

  Bu ilacı daima, tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

  Önerilen doz, günde iki kez 5 mg’dir. Doktorunuz daha sonra, INLYTA’ya verdiğiniz yanıta göre aldığınız dozu arttırabilir veya azaltabilir.

  INLYTA tabletlerini suyla birlikte bütün olarak yutunuz. Dozlar arasında yaklaşık 12 saatlik süre bırakınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  INLYTA, 18 yaşından küçük bireylerde önerilmemektedir. Bu ilaç, çocuklarda ve adolesanlarda incelenmemiştir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

  Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalara aksitinib uygulandığında, doz ayarlaması gerekli değildir. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalara aksitinib uygulandığında, bir doz azaltması tavsiye edilmektedir (örneğin başlangıç dozu günde iki kez 5 mg’dan günde iki kez 2 mg’a azaltılmalıdır). Aksitinib, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır ve bu hastalarda kullanılmamalıdır.

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak kreatinin klerensi < 15 ml/dk olan hastalarda aksitinib tedavisine ilişkin veri bulunmamaktadır.

  Eğer INLYTA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  INLYTA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Yanlışlıkla çok fazla INLYTA tablet veya ihtiyacınız olandan daha yüksek doz aldıysanız, bir doktora danışınız. Mümkünse, doktora ambalajı veya bu kullanma talimatını gösteriniz. Tıbbi önlem alınması gerekebilir.

  INLYTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INLYTA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Sonraki dozu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INLYTA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bu ilacı doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanamıyorsanız veya artık bu ilaca ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, derhal doktorunuzla iletişime geçiniz.

  INLYTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INLYTA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Aksitinibe veya bu ilacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen bir alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa veya alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.

  INLYTA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Kan basıncınız (hipertansiyonunuz varsa) yüksekse,

  INLYTA kan basıncınızı arttırabilir. Bu ilacı kullanmadan önce ve kullanırken düzenli olarak kan basıncınızı kontrol etmeniz önemlidir. Kan basıncınız yüksekse (hipertansiyon), kan basıncınızı düşürmek için ilaç tedavisi görebilirsiniz. Doktorunuz, INLYTA tedavisine başlamadan önce ve bu ilaçla tedavi sırasında kan basıncınızın kontrol altında olduğundan emin olmalıdır.

  • Tiroid bezi sorunlarınız varsa,

  INLYTA tiroid bezi sorunlarına neden olabilir. Çabuk yoruluyorsanız, genellikle diğer kişilere göre daha çok üşüyorsanız veya bu ilacı kullanırken sesinizde kalınlaşma olursa doktorunuza bildiriniz. INLYTA almadan önce ve alırken tiroid fonksiyonunuz düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu ilaçla tedaviden önce veya tedavi sırasında tiroid beziniz yeterli tiroid hormonu üretmiyorsa, size tiroid hormonu replasmanıyla tedavi uygulanmalıdır.

  • Yakın zamanda inme, kalp krizi, emboli (pıhtı) veya tromboz dahil, toplardamar ve atardamarlarınızda kan pıhtısıyla ilgili bir sorun olduysa,

  Bu ilaçla tedavi sırasında göğüs ağrısı veya basınç, kollarınızda, sırtınızda, boyun veya çenenizde ağrı, nefes darlığı, vücudunuzun bir tarafında uyuşma veya güçsüzlük, konuşma güçlüğü, baş ağrısı, görme bozuklukları veya baş dönmesi gibi semptomlar yaşarsanız derhal acil yardım alın ve doktorunuzu arayın.

  • Kanama sorunlarınız varsa,

  INLYTA kanama olasılığını arttırabilir. Bu ilaçla tedaviniz sırasında kanamanız olursa, kan veya kanlı balgam öksürüyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  • Tedavi esnasında geçmeyen mide ağrınız varsa,

  INLYTA midenizde veya bağırsağınızda delik veya fıstül (normal bir vücut boşluğundan başka bir vücut boşluğuna ya da deriye anormal geçit şeklinde tüp) oluşumu riskini arttırabilir. Tedavi esnasında karın bölgenizde (abdominal) şiddetli ağrı varsa doktorunuza bildiriniz.

  • Ameliyat olacaksanız veya iyileşmemiş yaranız varsa,

  Doktorunuz INLYTA’yı, yara iyileşmesini etkileyebilmesi nedeniyle, ameliyatınızdan en az 24 saat önce sonlandırmalıdır. Bu ilaçla tedaviniz, yaranız yeterli şekilde iyileştikten sonra tekrar başlatılmalıdır.

  • Tedavi esnasında baş ağrısı, sersemlik, nöbetler (krizler) veya yüksek kan basıncı ile birlikte veya olmaksızın görme bozuklukları ile ilgili belirtileriniz varsa,

  Acil yardım alınız ve doktorunuza bildiriniz. Bu durum, reversibl posterior lökoensefalopati sendromu isimli seyrek görülen bir nörolojik yan etki olabilir.

  • Karaciğer sorunlarınız varsa,

  Doktorunuz, INLYTA tedavisinden önce ve tedavi sırasında ve klinik açıdan kullanılması gerektiğinde, karaciğer fonksiyonunuzu kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır.

  • Tedavi esnasında aşırı yorgunluk, karnınızda, bacak veya bileklerinizde şişkinlik, nefesinizde kesilme, boyun damarlarınızın çıkması gibi belirtileriniz varsa,

  INLYTA kalp yetmezliği olaylarının ortaya çıkma riskini arttırabilir. Tedaviniz sırasında doktorunuz kalp yetmezliği olaylarının belirti ve bulgularını düzenli olarak kontrol etmelidir.

  • İdrarda protein varsa,

  Tedaviye başlamadan önce veya tedavi boyunca periyodik olarak idrarda protein olup olmadığı izlenmesi gerekir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  INLYTA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bu ilacı yiyeceklerle veya yiyeceklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

  Yan etkilerin olasılığını arttırabileceğinden, bu ilacı greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  INLYTA, anne karnındaki veya emzirilen bebeğe zarar verebilir.

  Bu ilacı hamilelik sırasında kullanmayınız. Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Hamileliği önlemek için tedaviniz esnasında ve son dozdan 1 hafta sonraya kadar güvenilir doğum kontrol yöntemlerini uygulayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  INLYTA ile tedaviniz sırasında emzirmeyiniz. Emziriyorsanız, doktorunuz sizinle emzirmenin sonlandırılması veya INLYTA tedavisinin sonlandırılması konusunda konuşmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  INLYTA tedavisi sırasında baş dönmesi ve/veya yorgunluk hissi oluşursa, araç veya makine kullanırken özel dikkat gösteriniz.

  INLYTA Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar INLYTA’yı etkileyebilir veya INLYTA’dan etkilenebilir. Reçetesiz alınan ilaçlar, vitaminler ve bitkisel ilaçlar dahil yakın zamanda kullandığınız, güncel olarak kullanmakta olduğunuz veya kullanmayı planladığınız tüm ilaçlar konusunda doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Burada listelenen ilaçlar, INLYTA ile etkileşim gösterebilecek bütün ilaçlan kapsamayabilir.

  Aşağıdakiler, INLYTA ile oluşan yan etkilerin riskini arttırabilir:

 • Mantar enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılan ketokonazol veya itrakonazol
 • Bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antibiyotikler klaritromisin, eritromisin veya telitromisin
 • HIV enfeksiyonlarının/AIDS’in tedavisinde kullanılan atazanavir, indinavir, nelfınavir, ritonavir veya sakuinavir
 • Depresyonun tedavisinde kullanılan nefazodon Aşağıdakiler, INLYTA’nın etkinliğini azaltabilir:
 • Tüberkülozun (TB) tedavisinde kullanılan rifampisin, rifabutin veya rifapentin
 • Ağır hastalıklar dahil birçok farklı hastalık için reçete edilen bir steroid ilaç olan deksametazon
 • Nöbetlerin veya krizlerin durdurulması için kullanılan anti-epileptikler fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital
 • Depresyonun ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkisel ürün olan sarı kantaron {Hypericıım perforatum)

  INLYTA ile tedaviniz sırasında bu ilaçlardan kaçınılmalıdır. Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Doktorunuz bu ilaçların dozunu değiştirebilir, INLYTA’nm dozunu değiştirebilir veya sizi başka bir ilaca geçirebilir.

 • INLYTA aşağıdaki ilaçla ilişkili yan etkileri arttırabilir:

 • Astım veya diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan teofılin
 • INLYTA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–


  Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

  Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

  İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

  “Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

  İlaç Yan Etkileri

  Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

  Hastane İletişim Bilgileri

  Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

  Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

  Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.