İlaçlar

Indaday Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

INDADAY nedir ve ne için kullanılır?

İNDADAY film kaplı tablet, beyaz, yuvarlak, bikonveks, sürekli salım sağlayan 30 ve 90 tabletlik Blister ambalajda bulunmaktadır. İNDADAY esansiyel hipertansiyon tedavisi için doktorunuz tarafından reçetelerim iştir. Yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmeye yarayan bir ilaçtır ve “indapamid” atkif maddesini içerir. “İndapamid” diüretikdir. Pek çok diüretik böbreklerde oluşan idrar miktarını arttırır. Ancak indapamid biraz farklıdır. Çünkü böbreklerde oluşan idrar miktarını çok az arttırmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INDADAY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları:

Çok seyrek:

Trombositopeni gibi kan hücrelerinde değişiklik (derinin kolayca morarması ve burun

kanaması),

Lükopeni (kandaki akyuvar hücrelerinde azalma açıklanamayan ateş, boğaz ağnsı ve

diğer gribal semptomlar),

Anemi (kansızlık),

Sinir sistemi hastalıkları:

Seyrek: baş dönmesi, başağnsı, yorgunluk ve parestezi (ellerde ve ayaklarda uyuşma veya kanncalanma).

Kardiyak hastalıkarı:

Çok seyrek: Düzensiz kalp atışı, düşük kan basıncı.

Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın olmayan: kusma

Seyrek: Mide bulantısı, kabızlık, ağız kuruluğu

Çok seyrek: Pankreatit (pankreas iltihaplanması üst karında ağn ile sonuçlanır).

Hepato-bilier hastalıkları:

Çok seyrek: Karaciğer fonksiyonlarında bozulma. Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma).

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Çok seyrek: böbrek yetmezliği.

Deri ve derialtı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Deride alleıjik belirtiler, deri döküntüleri. Daha önce aleıjik veya asmatik reaksiyon belirtileri olan kişilerde purpura (deri üzerinde küçük kırmızı noktalar).

Çok seyrek:

~ Anjiyoödem ve/veya ürtiker, ciddi deri reaksiyonlan. Yüzün, dudaklann, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde, şiddetli kaşınma veya ileri seviyede deri döküntüsü. Bu gibi durumlarda hemen doktorunuza ulaşınız.

Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen vasküler (bağlayıcı doku

rahatsızlığı) rahatsızlığınız varsa bu daha kötü olabilir.

Güneş veya UVA ışınlanna hassasiyet.

Laboratuvar parametreleri:

Laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir. Aşağıda belirtilen laboratuvar parametelerde değişiklik görülebilir:

• Kanda postasyum tuzu seviyesinin düşmesi kas zayıflamasına neden olabilir.

• Kanda sodyum tuzu seviyesinin düşmesi su kaybı ve düşük kan basıncına sebep olabilir.

• Ürik asitde yükselme gut hastalığına (eklemlerde ağn özellikle ayaklarda) sebep olabilir

veya gut hastalığınız varsa bu durum kötüleşebilir.

• Diyabeti olan hastalann kan şekerinde yükselme.

• Kanda kalsiyum seviyesinde yükselme.

Eğer bu yan ektiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

INDADAY Nasıl Kullanılır?

İNDADAY’in önerilen dozu sabah bir tablettir. Diüretik etkisine bağlı olarak gece uykunuzun bölünmemesi için İNDADAY’i sabah almanız önerilir.

İNDADAY ağız yoluyla alınır.

Tableti yeterli miktarda su ile çiğnemeden ve kırmadan yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer böbrek fonksiyonları normal veya çok az derecede bozuk ise yaşlı hastalar İNDADAY ile tedavi edilebilir.

Çocuklarda Kullanımı

İNDADAY’in çocuklar ve ergenler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi kontrendikedir Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedavi kontrendikedir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer INDADAY’in etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

INDADAY

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

IN DADAY’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Yüksek miktarda alınan INDADAY mide bulantısı, kusma, düşük kan basıncı, kramplar, başdönmesi, uyku hali, şaşkınlık ve böbrekler tarafından üretilen idrar miktarında değişiklik gibi etkiler görülebilir.

INDADAY Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

İlacınızı her gün kullanmalısınız. Düzenli kullanıldığında tedavi daha etkili olacaktır.

INDADAY Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Hipertansiyon tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Tedavi kesildiğinde kan basıncı tekrar yükselecektir

INDADAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INDADAY Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

-Etkin maddeye, yardımcı maddelerin herhangi birine veya sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığınız (aleıjik),

-Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

-Ciddi karaciğer yetmezliğiniz veya hepatik ensefalopati hastalığınız varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma),

Hipokalemi varsa (çok düşük kan potasyum seviyesi).

INDADAY Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

-Karaciğer hasarları durumunda,

Diyabet,

Gut,

Kalp ritim bozukluğu veya Böbrek bozuklukları.

Paratiroid bezesinin düzgün çalıştığını kontrol etmeniz gerekirse.

Daha önce ışığa hassasiyet reaksiyonu geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Kandaki düşük sodyum ve potasyum veya yüksek kalsiyum seviyelerini kontrol etmek için doktorunuz kan tetkikleri isteyebilir.

Bu ilacın aktif maddesi antidoping testleri sırasında pozitif reaksiyon verebilir.

Sporcularda dikkatli olunması gerekir.

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

INDADAY İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İNDADAY’i aç veya tok kamına alabilirsiniz

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Hamileyseniz veya hamilelik planlıyorsanız en kısa zamanda alternatif bir tedaviye geçilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İNDADAY anne sütüne geçme nedeniyle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makina kullanımı

İNDADAY’in uyarıcı etkisi yoktur ancak tedavi başlangıcında veya doz artırıldığında kan basıncının düşmesine bağlı olarak başdönmesi veya yorgunluk oluşabilir. Bu nedenle, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

INDADAY Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç 135,000 mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine karşı duyarlılığınız veya aleıjiniz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

İNDADAY Lityum ile birlikte kullanılmaz (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

• Kalp ritim bozukluklan için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, dijitalis)

• Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler, antipsikotikler..)

• Bepridil (angina pektoris tedavisinde)

• Kisaprid, diphemanil (gastro-intestinal bozuklukların tedavisinde kullanılır),

• Sparfloksasin, moksifloksasin (enfeksiyon tedavi edici antibiyotik)

• Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)

• Pentamidin (pnömoni tedavisinde)

• Mizolastin (saman nezlesi gibi alerjik reaksiyon tedavisinde kullanılır)

• Ağn kesici olarak kullanılan steroid içermeyen antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen)

veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)

• Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) ihibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp

yetmezliği tedavisinde kullanılır)

• Ağızdan alman kortikosteroidler (ciddi astım veya romatoid artrit hastalrğında kullanılır)

• Uyancı (stimülan) laksatifler

• Baklofen (multiple skleroz -MSgibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının

tedavisinde)

• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, amilorid, triamteren), potasyum tuzlan

• Metformin (diyabet hastalığında kullanılır)

• İyot içeren kontrast madde (X-ışınları ile yapılan testler)

• Kalsiyum tabletleri veya diğer kalsiyum takviyeleri

• Otoimmün bozukluklann tedavisinde veya organ nakli ameliyatlanndan sonra

reddedilmeyi önlemek amacıyla, veya ciddi romatizma ve dermatolojik hastalıklann tedavisinde kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin, takrolimus veya diğer ilaçlar)

• Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı, şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INDADAY prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.