02.05.2019 22:10
Zyban Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ? için yorumlar kapalı

Zyban Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ?

ZYBAN sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak için doktorunuz tarafından size reçete edilen bir ilaçtır. ZYBAN, aşırı derecede sigara içen ve içme isteği duyanlarda etki gösterir. Bununla birlikte, sigara içenler, daha önceden sigara içmeyi bırakmayı denemişlerse bile, halen içiyor olmaları gerekir.

Nedir ?Yan EtkileriKullanımıTalimatlarPDF

ZYBAN nedir ve ne için kullanılır?

ZYBAN, yavaş etki gösteren 60 tabletlik ambalajlar halindedir.

ZYBAN’ın hastanın sigara içmekten kaçınma kabiliyetini nasıl artırdığı bilinmemektedir. ZYBAN, çeşitli tiplerde kalp veya karaciğer rahatsızlığı olan insanlarda etkili olduğu gösterilmiştir ki bu çeşit rahatsızlıklar sigara içenlerde çok yaygındır. Çalışmalarda, en az 12 ay boyunca ZYBAN alan kişilerin önemli bir bölümü, sigarasız kalmayı becerebilmişledir. Çok sayıdaki hastada, yoksunluk belirtilerinde ve sigara içme arzusunda azalma görülmüştür. ZYBAN, nikotin bağımlılığı olan kişilerde sigara içme arzusunu azaltmıştır. Bu, nikotin replasman (yerine koyma) tedavileri ile aynı değildir. ZYBAN’ın, beyindeki dopamine ve noradrenalin adlı kimyasallarla etkileştiği düşünülmektedir. Bu kimyasallar yoksunluk ve istekle ilintilidir.

TM Zyban GlaxoSmithKline Şirketler Grubunun tescilli markasıdır.

Doktorunuz bu ilacı size, genel sağlık durumunuza ve sigara içme alışkanlığınıza uygun olduğu için seçmiştir. İlacınızı başka birine vermeyin. ZYBAN’la tedavi olmaya karar vermeden önce, siz ve doktorunuz, sizin için olası olabilecek, yararları, zararları ve riskleri tartışmalısınız. Bu kullanma talimatı ZYBAN’ı güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. ZYBAN’ı halen sigara içmeye devam ederken almaya başlamalısınız ve başladıktan sonraki ikinci hafta içinde sigarayı bırakmak için bir tarih belirlemelisiniz. ZYBAN’ı nasıl kullanacağınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Bölüm 3’e bakınız.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZYBAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Birçok kişide, bu ilaçla ilgili bir probleme rastlanmamıştır.

10 hastanın en az 1’inde görülebilir .

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1.000 hastanın birinden az görülebilir. 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın: Kurdeşen (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları

Çok seyrek: Daha ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme

(anjiyoödem), nefes darlığı (dispne)/ bronşların daralması (bronkospazm) ve ani aşırı duyarlılık tepkisini (anafilaktik şok) içerir.

Gecikmiş aşırı duyarlılığın belirtisi olarak döküntü ve diğer belirtilerle ilişkili olarak eklem ağrısı (artralji), kas ağrısı (miyalji) ve ateş bildirilmiştir. Bu semptomlar serum hastalığıyla benzerlik gösterebilir.

Ayrıca deri ve deri altı doku hastalıklarına bakınız.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: İştahsızlık (anoreksi)

Yaygın olmyan: Kilo kaybı

Çok seyrek: Kan glukoz seviyesinde düzensizlik

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Çok seyrek:

Psikiyatrik hastalıklar

Uykusuzluk (insomnia)

Huzursuzluk (ajitasyon), kaygı (anksiyete), ruhsat çöküntü (depresyon) Zihin karışıklığı (konfüzyon)

Saldırganlık, düşmanca davranışlar, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (iritabilite), acelecilik, hayal görme (halüsinasyonlar), anormal rüyalar, kendine yabancılaşma (depersonalizasyon), kuruntu (delüzyon), paranoid düşünceler

Çok yaygın: Yaygın: Seyrek: Çok seyrek:

Sinir sistemi hastalıkları

Baş ağrısı, baş dönmesi.

Titreme (tremor), sersemlik, tat alma bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu Nöbetler (Bkz. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri)

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu (distoni), hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu) ataksi, Parkinson, koordinasyon eksikliği, hafıza kaybı, uyuşma (parestezi), bayılma (senkop)

Görme bozukluğu

Göz hastalıkları

Yaygın:

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Taşikardi

Çok seyrek: Çarpıntı (palpitasyonlar)

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Kan basıncının yükselmesi (bazen ciddi), ateş basması (flushing) Çok seyrek: Damarlarda genişleme (vazodilatasyon), oturur ya da yatar pozisyondan

ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (postural hipotansiyon)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Çok yaygın: Sırt ağrısı

Sigarayı bırakmanın etkileri

Sigarayı bırakan kişiler nikotin yoksunluğundan sık sık etkilenirler ve ZYBAN kullananlarla benzer etkiler gösterirler. Bunlar;

– uykuya dalmakta zorlanma

– ürperme veya terleme

– kaygılı, huzursuz veya deprese hissetme (bazen intihar düşüncesiyle birlikte)

Ruhsal durumunuzda endişe verici değişiklikler hissederseniz doktorunuza başvurunuz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZYBAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZYBAN’ı halen sigara içmeye devam ederken almaya başlayınız. Almaya başladıktan sonraki ikinci hafta içinde sigarayı bırakmak için birgün belirlemelisiniz. Bunun sebebi ZYBAN’ın vücudunuzda etkili olması için gerekli seviyeye ulaşmasının ortalama bir hafta olmasıdır. Sigara içmek ve aynı zamanda ZYBAN kullanmak tehlikeli değildir.

Yetişkinler için tavsiye edilen olağan doz;

– İlk üç gün; her gün bir tablet

– 4. gün ve sonrası; günde iki kez bir tablet

Bir seferde bir tabletten fazla almayınız. Dozları en az 8 saat ara ile alınız.

ZYBAN’ı daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Bunlar her zaman kullanılan dozlardır, ancak doktorunuz size kişisel olarak tavsiyelerde/dozlamalarda bulunabilir. Eğer emin olmazsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bazı kişiler tedavileri boyunca, günde bir tablet alırlar. Doktorunuz; eğer 65 yaş üstüyseniz veya böbrek/karaciğer problemleriniz varsa ZYBAN’ı size bu şekilde reçete edebilir.

Hastaların çoğu en az 7 hafta ZYBAN almalıdırlar. Eğer 7 hafta sonra bir ilerleme sağlanamazsa, doktorunuz ZYBAN almayı kesmenizi düşünebilir.

Bazen ZYBAN tabletlerin alışılmamış bir kokusu olur. Bu normaldir. İlacınız olağan şekliyle kullanmaya devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yutarken, çiğnemeyiniz, ezmeyiniz veya bölmeyiniz. Eğer tabletleri bu şekilde alırsanız, tabletler vücudunuzda daha çabuk salınacaktır. Eğer bu gerçekleşirse, nöbet (kriz) de dahil olmak üzere oluşabilecek yan etkiler normalden daha fazla görülebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

18 yaş altı hastalarda etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Kullanım sıklığı düşürülebilir ve/veya doz azaltılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: ZYBAN, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif ve orta derecede sirozu olan hastalarda, doz sıklığının azaltılması düşünülmelidir. ZYBAN şiddetli sirozu olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz günaşırı 150 mg’ı aşmamalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, azaltılmış sıklık ve/veya dozlarla tedaviye başlanmalıdır.

Eğer ZYBAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYBAN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYBAN kullanırsanız

ZYBAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZYBAN’i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Alkol kullanma

Bazı kişilerin ZYBAN kullandıkları sırada alkole daha duyarlı oldukları görülmüştür. Bu nedenle doktorunuz ZYBAN kullandığınız sırada hiç alkol (bira, şarap veya damıtılarak elde edilen alkollü içkiler) almamanızı veya çok az almanızı isteyebilir. Ancak aşırı alkol kullanıyorsanız aniden kesmeyiniz, riskli olabilir.

ZYBAN kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla alkol kullanımı hakkında konuşunuz.

ZYBAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

ZYBAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZYBAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• ZYBAN’a, bupropiona veya içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

• Bupropion içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

• Epilepsiniz varsa.

• Yemek yemekle ilgili bir hastalığınız varsa (örn. Anoreksia nevroza, bulumia).

• Ciddi karaciğer problemleriniz varsa.

• Beyin tümörünüz varsa.

• Fazla miktarda alkol alıyorsanız ve yeni bırakmışsanız ya da Zyban kullanırken bırakacaksanız.

• Yakın bir zamanda sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaçlar kullanmayı bırakmışsanız veya ZYBAN kullanırken, bu ilaçları almayı bırakacaksanız.

• Bipolar bozukluğunuz varsa,

• Depresyon veya Parkinson hastalığı için kullanılan, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandınızsa. Bu süre, bazı MAOI’ler için daha kısa olabilir. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, ZYBAN kullanmadan doktorunuza söyleyiniz.

ZYBAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız.

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa ve bunun için insülin veya başka ilaçlar kullanıyorsanız.

• Ciddi bir kafa/beyin zedelenmesi geçirmişseniz.

• Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa.

• 65 yaşın üstündeyseniz.

• Pskiyatrik bir hastalığınız varsa (depresyon).

• Kan basıncınız yüksek ise.

Eğer bunlardan herhangi biri sizde görülürse, doktorunuz tedavinizde özel tedbirler almak isteyebilir veya başka bir tedavi önerebilir.

Eğer depresyon veya intihar girişimi duygusu hissederseniz;

Bazı insanlarda, sigarayı bırakmayı denerlerken çok nadir olarak depresyon başlayabilir. İntihar etmeyi düşünebilirler veya deneyebilirler. Bu belirtiler sigarayı bırakmak için ZYBAN kullanan insanları etkileyebilir.

Eğer kendinizi depresyonda hisseder veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız, en kısa zamanda tıbbi yardım alınız (size en yakın hastaneden veya doktordan).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZYBAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZYBAN tedavisi sırasında alkol tüketimi azaltılmalı veya alkol kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya yakın bir zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız ZYBAN kullanmayınız. Hamileliğiniz esnasında herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ZYBAN alan anneler bebeklerini emzirmemelidirler.

Araç ve makina kullanımı

Eğer ZYBAN sizde sersemlik veya baş dönmesi yapıyorsa, araç ve makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Depresyon veya Parkinson hastalığı için kullanılan, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandınızsa ZYBAN kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz.

Eğer, bitkisel ilaçlar, vitaminler veya kendi kendinize aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere, başka bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, ZYBAN dozunu değiştirebilir veya kullandığınız diğer ilaçlarda bir değişiklik önerebilir.

Bazı ilaçlar ZYBAN’la birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçlardan bazıları nöbetlerin (krizlerin) şiddetinin artmasına neden olabilir. Bazıları yan etkilerin daha fazla görülmesine neden olabilir. Bu ilaçlar için bazı örnekler aşağıdaki listede verilmiştir, fakat bu liste ayrıntılı bir liste değildir.

Aşağıdaki durumlarda nöbet geçirme ihtimaliniz her zamankinden daha fazla olabilir:

• Eğer nöbet yapma olasılığı fazla ilaçlar kullanıyorsanız.

• Eğer rahatlatıcı veya sakinleştirici kullanıyorsanız veya ZYBAN kullanırken bu ilaçları bırakacaksanız.

• Eğer uyarıcı, iştahınızı veya kilonuzu kontrol etmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız.

Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız, ZYBAN kullanmadan önce, doğru bir şekilde doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, ZYBAN kullanımının sizin için yararlarını ve risklerini değerlendirecektir.

Aşağıdaki durumlarda diğer yan etkilerin oluşma ihtimali her zamankinden daha yüksek olabilir:

• Depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklar için belirli ilaçlar kullanıyorsanız.

• Parkinson hastalığı için ilaç kullanıyorsanız (levodopa, amantadine veya orphenadrine).

• Epilepsi için ilaç kullanıyorsanız (karbamazepine, fentoin, fenobarbitone).

• Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamit veya ifosfamit gibi ilaçlar kullanıyorsanız.

• Felç gelişimini önlemek için kullanılan tiklopidine veya klopidogrel kullanıyorsanız.

• Bazı beta-blokerleri kullanıyorsanız.

• Kalp ritmi için bazı ilaçlar kullanıyorsanız.

• HIV enfeksiyonunun tedavisi için ritonavir veya efavirenz kullanıyorsanız.

Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız, ZYBAN kullanmadan önce, doğru bir şekilde doktorunuza söyleyiniz.

Nikotin bantlarıyla birlikte kullanırken dikkatli olun

Doktorunuz söylemediği sürece, ZYBAN ve nikotin bantları birlikte kullanılmaz. Eğer kullanılacaksa, doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmelidir. (birlikte kullanım kan basıncınızı yükseltebilir)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZYBAN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır.

Comments

There have been no comments on this post before.