02.05.2019 22:10
Zovirax Forte Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ? için yorumlar kapalı

Zovirax Forte Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ?

ZOVIRAX, Herpes simplex virüs (HSV) ve Varicella zoster virüs (VZV) virüslerine karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

Nedir ?Yan EtkileriKullanımıTalimatlarPDF

ZOVIRAX FORTE nedir ve ne için kullanılır?

ZOVIRAX aktif madde olarak asiklovir içerir ve 100 mklik şişeler halinde ambalajlardadır.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOVIRAX FORTE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOVIRAX FORTE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

 

 • Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
 • Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik
 • Nefes darlığı, hırıltılı solunum ya da solunum güçlüğü
 • Açıklanamayan ateş ve özellikle ayakta dururken bitkinlik

 

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

 

 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
 • Kaşıntı
 • Yorgunluk, ateş
 • Deride ışığa karşı hassasiyet (fotosensitivite)
 • Yüksek ateş

 

Yaygın olmayan yan etkiler

 

 • Kurdeşen
 • Saç dökülmesinde hızlanma

 

Seyrek görülen yan etkiler

 

 • Nefes darlığı
 • Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazda şişlik (anjiyoödem)
 • Bilirubin ve karaciğer ile ilgili enzimlerde geri dönüşümlü yükselmeler, kan ve üre testlerinde değişiklikler

 

Çok seyrek görülen yan etkiler

 

 • Kırmızı kan hücreleri (alyuvar) sayısında azalma
 • Beyaz kan hücreleri (akyuvar) sayısında azalma
 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma
 • Halüsinasyonlar
 • Psikotik sendromlar (düşünce ve duygu bozuklukları)
 • Huzursuzluk
 • Zihin karışıklığı
 • Titreme
 • Hareket kontrolündeki zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi)
 • Konuşma veya dil ile ilgili bozukluk
 • Nöbetler
 • Uyku hali
 • Ensefalopati (bir çeşit beyin iltihabı)
 • Düşünme, konsantrasyon ve karar verme konularında bozukluk
 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Sarılık (ciltte ve gözlerde sararma)
 • Böbrek ağrısı
 • Koma
 • Karaciğer yetmezliğiYan etkilerin raporlanmasıKullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZOVIRAX FORTE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZOVIRAX,m nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip edin.

Erişkinlerde;

Uçuk tedavisi: Günde 5 kez 200 mg (yarım ölçek) ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, ağızdan alınmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg’a (bir ölçek) çıkarılabilir.

Uçuğun baskılanması: Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için 200 mg (yarım ölçek) ZOVIRAX yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır. Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg’lık (bir ölçek) dozlar yeterli olmuştur. Dozun azaltılarak, 200 mg (yarım ölçek) ZOVIRAXTn günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2 kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.

Uçuktan korunma: 200 mg (yarım ölçek) ZOVIRAX günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg’a (bir ölçek) çıkarılabilir.

Suçiçeği ve zona: 800 mg (iki ölçek) ZOVIRAX günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da bağırsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda damar içi uygulama yapılabilir. Enfeksiyon başladığında tedavi mümkün olduğunca erken başlanmalıdır. Döküntü ortaya çıkar çıkmaz başlanan tedavi çok daha iyi sonuçlar vermektedir.

Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda: 800 mg (iki ölçek) ZOVIRAX günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik aralıklarla alınmalıdır. Kemik iliği alıcılarında bu tedavi damar yoluyla ZOVIRAX ile 1 aya kadar devam ettirilebilir. Kemik iliği nakil hastalannda tedavi süresi 6 aydır (nakilden sonra 1. aydan 7. aya kadar). İlerlemiş AIDS hastalığı olanlarda tedavi 12 aydır ancak bu hastalar tedavinin daha uzun sürmesinden fayda sağlayabilirler.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yolu ile alınır. Kullanmadan önce çalkalayınız.

Doğru dozda ZOVIRAX kullanımı için kutu içerisinden çıkan ölçek kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için: 2 yaşın üzerindeki çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara ve bebeklerde yetişkin dozunun yarısı uygulanmalıdır. Yenidoğan uçuk tedavisi için damar içi yolla uygulanan ZOVIRAX kullanımı önerilmektedir.

Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi: 6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg (iki ölçek) ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg (bir ölçek) ZOVIRAX verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde günde 4 kez 200 mg (yarım ölçek) ZOVIRAX verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı (iki ölçek) geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üzerindeki ağır immun yetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer yüksek dozda ZOVIRAX kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları

Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık 12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının tedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastalann tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800 mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800 mg olarak ayarlanması önerilir.

Eğer ZOVİRAJCın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOVIRAX FORTE kullanırsanız

Kazara günlerce tekrar eden yüksek doz ZOVIRAX aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir.

Hemodiyaliz ZOVIRAX’ın kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

ZOVIRAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOVIRAX FORTE’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOVIRAX FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZOVIRAX FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOVIRAX FORTE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 

 • ZOVIRAX’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.
 • Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı aleıjik iseniz bu ilacı kullanmayın.
 • ZOVIRAX FORTE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

   

 • Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız ZOVIRAX dozunun azaltılması gerekmektedir.
 • Yaşlıysanız (65 yaş üstü) böbrek fonksiyonlarının azalması muhtemel olduğundan, bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.
 • Hem yaşlı hastalar hem de böbrek bozukluğu olan hastalarda nörolojik yan etki gelişme riski yüksektir ve bu etkilerin varlığı yakından izlenmelidir.
 • Yüksek dozda ZOVIRAX kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.
 • Özellikle aktif lezyonlarınız (kabartı veya kabarcıklar) mevcut olduğunda, virüs bulaştırmama konusunda gerekli önlemleri almalısınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  ZOVIRAX FORTE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ZOVİRAX hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emzirme döneminde ZOVIRAX kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine uyku halinin olması ve konsantrasyon ve tepki vermede aksama gibi yan etkiler görülebilir. Araç ve makine kullanmadan önce bu yan etkilerin sizde bulunmadığından emin olunuz.

  ZOVIRAX FORTE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Ayrıca içeriğindeki gliserolden dolayı baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir. ZOVIRAX metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat içerdiğinden aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Önemli bir etkileşimi yoktur.

  Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için kullanılan bir ilaç) ZOVIRAX,ın etkisini arttınr. Benzer olarak ZOVIRAX, bağışıklığı baskılanmış nakilli hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.

 • ZOVIRAX FORTE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

   

  Comments

  There have been no comments on this post before.