14.05.2019 21:41
Zophix İlacının Kullanım Alanları ve Yan Etkileri için yorumlar kapalı

Zophix İlacının Kullanım Alanları ve Yan Etkileri

ZOPHIX ağızda dağılabilir tabletler yuvarlak, düz, bikonveks ve san renktedir. ZOPHIX antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Nedir ?Yan EtkileriKullanımıTalimatlarPDF

ZOPHIX nedir ve ne için kullanılır?

Başükları yer almaktadır.

^ 1. ZOPHIX nedir ve ne için kullanılır?

ZOPHIX 28 tabletlik formu ile kullanıma sunulmuştur.

ZOPHIX gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

ZOPHIX coşkulu ve fazlasıyla eneıjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşın sinirlilik gibi semptomlann eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Aynca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlannı engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.

ZOPHIX benzer durumlann tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOPHIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOPHIX ’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

 • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalpte ritim bozukluğu
 • Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOPHIX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

 • Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)
 • Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)

 

• Düşük kalp atım hızı

• Uzamış ve/veya ağrılı sertleşme (ereksiyon)

 

 • İdrar yapmada zorluk
 • Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
 • Ciddi kann ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı
 • Vücut ısısında düşüş

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın yan etkiler

 

 • Kilo alımı
 • Uyku hali
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
 • Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış Yaygın yan etkiler
 • Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikler
 • Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış
 • Açlık hissinde artış
 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)
 • Konuşmada problem
 • Anormal hareket (özellikle yüz veya dilde)
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Deride döküntü
 • Güç kaybı
 • Aşın yorgunluk
 • Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması

 

• Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertlesme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğu.

Yaygın olmayan yan etkiler

Gün ışığına karşı hassasiyet

Saç dökülmesi

İdrar tutamama

Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması

Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikler

Titreme

Yüzde şişme ile anlaşılan su tutması Seyrek yan etkiler

 

 • Venöz tromboembolik olay (VTO) riski
 • Titreme ve ateş
 • Sersemlik hissi

 

Diğer yan etkiler (görülme sıklıkları eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 

 • Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmları
 • Açıklanamayan ani ölüm
 • Bacaktaki toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)

 

• Kalbin anormal ritmi

• Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı Bunlar ZOPHIX’in hafif yan etkileridir.

Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüree, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir.

Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

Parkinson hastalığı olan hastalarda ZOPHIX belirtileri kötüleştirebilir.

Bu tipte ilaçlan uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz. Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) ZOPHIX kullanan kadınların bebeklerinde titreme, uyku hali ve sersemlik hissi çok seyrek olarak görülebilir.

13-17 yaş arasında görülebilen yan etkiler:

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın etkiler:

 

 • Uyku hali,
 • Kilo artışı,
 • Baş ağrısı,
 • İştah artışı,
 • Baş dönmesi,
 • Karın ağrısı,
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Halsizlik,
 • Ağız kuruluğu

 

Yaygın yan etkiler:

 

 • Kabızlık,
 • Burun-boğaz iltihabı,
 • İshal,
 • Huzursuzluk,
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,
 • Hazımsızlık,
 • Burun kanaması,
 • Solunum yolu enfeksiyonu,
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 • Eklemlerde ağrı
 • Kas-iskelet sertliği

 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZOPHIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZOPHIX’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane ZOPHIX tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süre devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. ZOPHIX’in günlük dozu 5 mg ila 20 mg arasındadır.Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe ZOPHIX kullanmayı bırakmayınız.

13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

ZOPHIX tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

ZOPHIX tabletler kolayca kınlabildiğinden, tableti tutarken dikkatli olunuz. Tabletler kınlabileceğinden tabletleri ıslak elle tutmayınız.

1. B1 ister bandını iki ucundan tutunuz ve bir blister yuvasını etrafındaki kesikli kısımdan yavaşça kopartarak banttan ayırınız.

2. Koparttığınız bölümün arkasındaki bantı dikkatlice çıkarınız.

3. Tableti hafifçe dışan doğru itiniz.

4. Tableti ağzınıza yerleştiriniz. Tablet ağzınızda hemen eriyip kolayca yutulabilecektir.

Tabletinizi ayrıca bir bardak su, portakal suyu, elma suyu, süt veya kahve içine atıp karıştırabilirsiniz. Bazı içecekler ile karıştırıldığında karışımın rengi değişebilir ve kanşım bulanıklaşabilir. Karışımı doğrudan içiniz.

Uygulama yolu ve metodu

ZOPHIX ağız yoluyla alınır.

Çocuklarda kullanımı

ZOPHIX 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ZOPHlX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOPHIX kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOPHIX kullanırsanız

ZOPHIX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOPHIX’i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOPHIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece ZOPHIX almaya devam etmeniz önemlidir.

ZOPHIX’i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

ZOPHIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOPHIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

 • Eğer, olanzapine veya ZOPHIX’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
 • Eğer, daha önceden dar-açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

  ZOPHIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 

 

 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer ZOPHIX verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, ZOPHIX’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

 

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Epilepsi (sara hastalığı)
 • Prostat sorunları
 • Bağırsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Kan hastalıklan
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

 

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

ZOPHIX, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

ZOPHIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZOPHIX ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, ZOPHIX ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışmadan ZOPHİX’i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZOPHIX az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ZOPHIX’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız

ZOPHIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZOPHIX laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz veya sindiremediğiniz söylenmiş ise bu ilacı almadan önce doktorunuz ile görüşünüz.

ZOPHIX her dozunda, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZOPHIX’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız.

ZOPHIX’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

ZOPHIX dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZOPHIX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır.

Comments

There have been no comments on this post before.