19.02.2020 11:18
Zofer’in Yan Etkileri ve Kullanımı için yorumlar kapalı

Zofer’in Yan Etkileri ve Kullanımı

Nedir ?Yan EtkileriKullanımıTalimatlar

ZOFER nedir ve ne için kullanılır?

 • ZOFER ondansetron etkin maddesini içerir. Enjeksiyon veya infüzyon için berrak, renksiz, çözelti içeren bir ampullük ambalajlar halindedir.
 • ZOFER anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (örn; kanser ilaçlan) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir.
 • ZOFER kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.
 • Doktorunuz size ve sizin koşullannıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.
 • ZOFER, tedavi sonrası kendinizi hasta hissetmemeniz ve kusmanızı önlemek için verilmiştir.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOFER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilaç, kullanan hastaların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir probleme neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOFER’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Aşın duyarlılık reaksiyonlan. Belirtileri;

 • Ani hınltılar ve çene ağnsı ya da çene gerginliği.
 • Göz kapaklan, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.
 • Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOFER’e karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Yaygın Yan Etkileri

 • Baş ağnsı

Yaygın görülen yan etkiler

 • Hararet veya sıcak basması hissi
 • Kabızlık
 • Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Hıçkırık
 • Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 • Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 • Göğüs ağrısı
 • Nöbetler
 • Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 • Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik

Seyrek görülen yan etkiler

 • Baş dönmesi ya da sersemlik
 • Bulanık görme
 • Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)

Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı

ZOFER nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

ZOFER kas içine veya damar içine uygulanır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17yaşa kadar):

Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Postoperatif bulantı ve kusma:

Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşm üzerindeki hastalarda ZOFER’in, dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde ZOFER’in dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ZOFER’in günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.

Eğer ZOFER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOFER kullanırsanız

ZOFER’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOFER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZOFER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOFER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer ZOFER kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

ZOFER’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

Her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOFER’in etkisi azalabilir.

Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOFER bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.

Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.

Comments

There have been no comments on this post before.