25.11.2019 20:15
Zinco nedir ve ne için kullanılır? için yorumlar kapalı

Zinco nedir ve ne için kullanılır?

ZİNCO, PVC/A1 blisterlerde her bir tablette 30 mg çinko içeren bir tablettir.

Nedir ?KullanımıPDF

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZINCO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler su şekilde sınıflandırılır:

 • Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)
 • Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)
 • Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)
 • Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Aşağıdakilerden biri olursa ZINCO’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi) Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZİNCO’ ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş dönmesi
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • İshal
 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZINCO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda; günde 1 tablet kullanınız.
 • Sadece yetişkinler içindir.

Uygulama yolu ve metodu

 • ZİNCO sadece ağızdan kullanım içindir.

Yaşlılarda kullanımı

 • ZİNCO’ nun yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • ZİNCO, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Eğer ZİNCO ’nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZINCO kullanırsanız

 • ZİNCO ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • Tabletin aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: baş dönmesi ve sersemlik hissi, kan basıncında düşme (hipotansiyon), sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.

ZINCO’i kullanmayı unuttuysanız

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZINCO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Çinko tuzlarına veya ZİNCO’ nun bileşimindeki maddelerden birine karşı hassasiyetiniz varsa;
 • Çocuklarda

ZINCO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.
 • Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZINCO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.

Hamilelik

 •  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 •  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 •  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • ZİNCO süte geçebileceği için emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

 • Araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

ZINCO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse ZİNCO’ yu almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Mide asidini azaltan antiasit ilaçlar (magnezyum trisilikat ve karbonat)
 • Demir preparatları
 • Bazı iltihap önleyici ilaçlar (tetrasiklin)
 • Bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (penisilamin)
 • Bazı antibakteriyel ilaçlar (kinolon türevi ilaçlar)
 • Oral yolla kullanılan gebelik önleyici ilaçlar
ZINCO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Comments

There have been no comments on this post before.