Hyperhep-b Yan Etkileri ve Prospektüsü

HYPERHEP-B nedir ve ne için kullanılır?

HYPERHEP B, kas içine uygulanan ve insan immünoglobulin proteini içeren, mikroplardan arındırılmış bir çözeltidir.

HYPERHEP B; Hepatit B virüsüne maruz kalmışsanız pasif bağışıklık sağlamaktadır. Genelde HYPERHEP B; Hepatit B aşısı ile birlikte kullanılmaktadır.

Virüs içeren kan, plazma, seruma maruz kalmışsanız (öm; iğne batması); Hepatit B taşıyan anneden yeni doğan bebeğe virüs geçmişse; Hepatit B virüsü taşıyan kimselerle cinsel temasta bulunulmuşsa; Hepatit B’li kişilerle aile içinde temas olmuşsa (öm; aym diş fırçasını, tıraş bıçağını kullanmak) HYPERHEP B kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HYPERHEP-B’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

• Aleıjik reaksiyonlar (Kızarma, ürtiker, nefes darlığı)

• Baş ağnsı

• Bulantı, kusma

• Sırt ağnsı, bel ağnsı, eklem ağnsı, kas ağnsı

• Ateş, titreme

Seyrek:

• Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (anafılaksi)

• Kalp çarpıntısı (taşikardi), kalbin yavaş atması (bradikardi), tansiyonun düşmesi (hipotansiyon), terleme, baş dönmesi

Bilinmiyor:

• Eller ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjiyoödem)

• Enjeksiyon yerinde lokal ağn ve hassasiyet

HYPERHEP-B Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

HYPERHEP B’nin uygun kullanım dozu ve sıklığı, sizin virüsü hangi yolla aldığınıza göre değişmektedir.

Eğer virüs içeren kana akut olarak maruz kalmışsanız (iğne batması, ısırık v.b) HYPERHEP B, maruziyetten hemen sonra en kısa sürede, eğer mümkünse 24 saat içinde uygulanmalıdır.

Hepatit B’si olan annelerden doğan bebeklerde 0.5 mL HYPERHEP B, yeni doğana tercihen doğumun ilk 12 saati içerisinde kas içine uygulanmalıdır.

Eğer cinsel partnerinizde akut Hepatit B olduğundan şüpheleniyorsanız, son cinsel temasınızdan sonraki 14 gün içinde veya cinsel temasınızın devam etmesi durumunda, tek doz HYPERHEP B ve hepatit B aşılan serisi uygulanacaktır.

12 aydan küçük olan çocuğunuz ve hepatit B’si olan ebeveynlerden hepatit B kapmış ise 0.5 mL HYPERHEP B ve hepatit B aşısı ile koruyucu tedavi olarak uygulanmaktadır. Aile içinde yaşayan birey bir HBV taşıyıcısı haline gelmişse, aile içinde yaşayanlann tamamı hepatit B aşısı olmalıdır.

Kas içine uygulanır. İntravenöz (damar içine) enjeksiyon YAPILMAZ.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

incelenmemiştir. Bu tür hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek / Karaciğer Yetmezliği: HYPERHEP B’nin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenilirliği ve etkinliği incelenmemiştir. Bu tür hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer HYPERHEP B ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

HYPERHEP-B

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HYPERHEP B’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HYPERHEP-B Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

HYPERHEP B ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

V HYPERHEP B ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır.

HYPERHEP-B kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HYPERHEP-B Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• İnsan immünoglobulinine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

• IgA yetersizliğinize bağlı dolaşımınızda IgA antikorunuz varsa.

HYPERHEP-B Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kas içi (intramüsküler) enjeksiyonun tehlikeli olabileceği derecede pıhtılaşmasında görev alan hücre parçalarının (trombosit) sayısında azlık (trombositopeni) veya pıhtılaşma (koagülasyon) bozukluğunuz varsa,

• İnsan immünoglobulininden elde edilen ürünlere karşı aleıji geçmişiniz varsa HYPERHEP B dikkatli kullanılmalıdır.

HYPERHEP-B İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

HYPERHEP-B İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYPERHEP B’nin gebe kadınlarda kullanımının emniyeti kanıtlanmamıştır. Eğer hamile iseniz doktorunuzun açıkça gereksinim duyduğu durumlarda, yarar / risk oram dikkate almak şartıyla size uygulayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYPERHEP B anne sütüne geçer ve bebeğinize koruyucu antikorların transferini etkileyebilir. Bu nedenle, eğer emziriyorsanız doktorunuzun kontrolünde immünglobulin kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

HYPERHEP-B Etken Maddesi Nedir?

Herhangi bir uyarıya gerek olan yardımcı madde içermemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

HYPERHEP B uygulanmasının kızamık aşısı ile etkileşmediği bilinmesine rağmen, HYPERHEP B’nin başka canlı virüs aşılan ile etkileşip etkileşmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, bu tür aşılann yapılmasının hepatit B uygulanmasından 3 ay sonrasına ertelenmesinde yarar vardır. Hepatit B aşılaması eş zamanlı olabilir; fakat İmmün yanıt ile etkileşmeden farklı enjeksiyon bölgesine yapılabilir. Başka ile etkileşimler bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

HYPERHEP-B prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Leave a Reply