İlaçlar

Herceptin Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HERCEPTIN nedir ve ne için kullanılır?

• HERCEPTIN etkin madde olarak, insan yapısında bir monoklonal antikor olan trastuzumabı içermektedir. Bu, vücudu virüsler ve bakterilerle oluşan enfeksiyonlara karşı koruyan, vücut tarafından doğal olarak üretilen antikorlar ile benzerdir. Monoklonal antikorlar, vücuttaki antijen denen diğer nadir proteinleri spesifik olarak tanıyan ve bağlanan proteinlerdir. Trastuzumab, insan epidermal büyüme faktörü 2 (HER2) olarak adlandırılan antijene seçici olarak bağlanır. HER2, bazı kanser hücrelerinin büyümelerini tetiklediği yer olan yüzeylerinde büyük miktarlarda bulunur. HERCEPTIN HER2’ye bağlandığı zaman, bu tür hücrelerin büyümesini durdurur.

• Her bir HERCEPTIN ambalajı 1 flakon içerir. Bu flakon, damara uygulanan enfüzyon solüsyonu için, beyaz ile açık sarı arası renkte, konsantre liyofilize (dondurulup-kurutulmuş) toz içerir. Liyofilize toz kullanılmadan önce sulandırılmak ve seyreltilmelidir.

• HERCEPTIN doktorlar tarafından, büyük miktarlarda HER2 üreten tümörleri (immünohistokimya ile 3+ veya FISH+) olan, metastatik meme kanserli (örn. orijinal tümörden farklı yerlere yayılan meme kanseri) ve cerrahi öncesi veya sonrasında erken evre meme kanserli hastaların tedavisi için reçete edilir. Diğer tedavilerin başarısız olduğu koşullarda tek başına kullanılır. Ayrıca metastatik meme kanserinin ilk tedavisi olarak kemoterapi ajanları paklitaksel veya dosetaksel ile kombine kullanılır. HERCEPTIN’i paklitaksel veya dosetaksel ile birlikte alıyorsanız, bu ürünlerin ambalaj içeriklerini de ayrıca okumalısınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HERCEPTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HERCEPTIN’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Genel rahatsızlıklar: Aşırı duyarlılık reaksiyonu, yaygın enfeksiyon (sepsis), menenjit, kısmi felç (parezi), koma, beyin damarlarında ödem (serebral ödem), alerji ve alerjik şok (anafilaksi ve anaflaktik şok)

• Kalp rahatsızlıkları: Kalp ritim bozuklukları (çarpıntı (taşikardi), düzensiz kalp atışı), konjestif kalp yetmezliği, artan konjestif kalp yetmezliği, perikardiyal kesede su toplanması (perikardiyal efüzyon), yüksek (hipertansiyon) veya düşük kan basıncı (hipotansiyon), beyin damarlarında bozukluk (serebrovasküler bozukluk), kardiyojenik şok

• Kan ve lenf sistemi rahatsızlıkları: Kan hücrelerinin kanseri (lösemi)

• Solunum sistemi rahatsızlıkları: Akut solunum yetmezliği, erişkin solunum yetmezliği sendromu

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HERCEPTIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Genel rahatsızlıklar: İstemli hareketlerde düzensizlik (ataksi), titreme ve ateş, katılık (rigor), kol ve bacaklarda sinir hastalığı (periferik nöropati)

• Kalp damar sistemi rahatsızlıkları: Kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati), kalbin kan pompalama yeteneğinde azalma (azalan ejeksiyon fraksiyonu), kalp zarlarının iltihabı (perikardit)

• Sindirim sistemi rahatsızlıkları: Karaciğer hücre hasarı, pankreas iltihabı (pankreatit), karaciğer yetmezliği, sarılık

• Kan ve lenf sistemi rahatsızlıkları: Vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen durum (febril nötropeni), kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), kansızlık, kanda protrombin yoğunluğunun düşük oluşu (hipoprotrombinemi)

• Enfeksiyonlar: Cilt üzerinde iltihaplı kızarıklık şeklinde kendini gösteren akut ateşli hastalık (erizipel)

• Solunum sistemi rahatsızlıkları: Bronşların daralması (bronkospazm), nefes darlığı, akciğer ödemi, kanla dokulara dağılan oksijen miktarında azalma (hipoksi), larinks ödemi, plevra boşluğunda sıvı toplanması (plevral efüzyon), pulmoner infiltrasyon, akciğer iltihabı (pnömoni, pnömonit), akciğerlerde fibrozis (pulmoner fibrozis)

• Deri ve deri altı doku rahatsızlıkları: Deri yangısı (dermatit), kurdeşen (ürtiker)

• Böbrek hastalıkları: Böbrek hastalığı (glomerulonefropati), böbrek yetmezliği

• Özel duyular: Sağırlık, retina damar tıkanıklığı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Genel rahatsızlıklar: Karın ağrısı, bitkinlik (asteni), göğüs ağrısı, üşüme, baş ağrısı, ağrı, yorgunluk, grip benzeri hastalık, iştahsızlık, boyun ağrısı, meme ağrısı, omuz ağrısı, göğüs duvarı ağrısı, kırıklık hissi

• Sindirim sistemi rahatsızlıkları: İshal, bulantı, kusma, kabızlık, ağız çevresinde yüzeysel aftlar (stomatit), karın ağrısı, mide ekşimesinden ötürü göğüste duyulan yanma hissi, sindirim güçlüğü, mide mukozası iltihabı (gastrit)

• Sinir sistemi rahatsızlıkları: El ve ayaklarda karıncalanma (parestezi), tat alamama, duyu hissinin azalması (hipoestezi), kaygı-endişe (anksiyete), depresyon, baş dönmesi, uykusuzluk, sersemlik, uyuklama, kasların aşırı gerginliği (hipertoni)

• Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları: Eklem ağrısı, kas ağrısı, kas kasılması, kol-bacak ağrısı, sırt ağrısı, kemik ağrısı

• Deri ve deri altı doku rahatsızlıkları: Saç dökülmesi, tırnak kırılmalarını da içeren tırnak bozukluğu, döküntü, kızartı (eritem), kaşıntı, terleme, cilt kuruluğu, akne, cilt lezyonu (makülopapüler döküntü)

• Solunum sistemi rahatsızlıkları: Öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonu, grip, bronş iltihabı, nefes almada güçlük (dispne), boğaz ağrısı, burun kanaması, burun akıntısı, astım, öksürükte artma, akciğer hastalığı, yutak iltihabı (farenjit), yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)

• Enfeksiyonlar: Boğaz iltihabı (nazofarenjit), idrar yolu enfeksiyonu, herpes zoster enfeksiyonu (uçuk), cilt altı hücresel dokularda meydana gelen iltihaplanma (selülit)

• Göz bozuklukları: Gözyaşı salgısında artış, göz enfeksiyonu (konjunktivit)

• Metabolizma rahatsızlıkları: Kol ve bacaklarda şişlik, vücuta su toplanmasına bağlı olarak oluşan şişlik

• Kalp damar sistemi rahatsızlıkları: Damar çeperlerinin genişlemesi (vazodilatasyon), kalp çarpıntısı

• Kan ve lenf sistemi rahatsızlıkları: Akyuvar sayısında azalma, lenfödem, sıcak basması

• Tetkikler: Kilo artışı

• Psikiyatrik rahatsızlıklar: Uykusuzluk

• Yaralanma, zehirlenme ve komplikasyonlar: Tırnak enfeksiyonu

• Böbrek ve idrar hastalıkları: İdrar kesesi (mesane) iltihabı, ağrılı idrar yapma Bunlar HERCEPTIN’in hafif yan etkileridir.

Enfüzyonla ilgili belirtiler:

HERCEPTIN enfüzyonu sırasında, üşüme, ateş ve diğer grip benzeri belirtiler görülebilir. Bunlar çok yaygındır (100 hastanın 10’undan fazla). Genellikle ilk enfüzyon ile oluşurlar ve geçicidirler. Diğer enfüzyonla ilişkili belirtiler: Bulantı, kusma, ağrı, artan kas kasılması ve titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes almada güçlük, hırıltı, yüksek veya düşük kan basıncı, kalp ritim bozuklukları (kalp çarpıntısı veya düzensiz kalp atışı), yüz ve dudakların şişmesi, döküntü ve yorgun hissetme. Bu belirtiler ciddi olabilirler ve bazı hastalar hayatlarını kaybetmişlerdir. Her enfüzyon süresince ve sonrasında sağlık uzmanı tarafından izleneceksiniz. Eğer reaksiyon oluşursa, enfüzyonu yavaşlatacak veya durduracaklardır ve yan etkilere karşı koymak için sizi tedavi edebilirler. Belirtiler düzeldikten sonra enfüzyona devam edilebilir.

Diğer yan etkiler:

Diğer yan etkiler HERCEPTIN ile yapılan tedavi sırasında, sadece enfüzyona bağlı olmaksızın, herhangi bir zaman olabilmektedirler. Kalp sorunları bazen oluşabilir ve ciddi olabilirler. Bunlar, muhtemelen kalp kaslarının zayıflaması nedeniyle oluşan kalp yetmezliği, kalp zarlarının iltihabı (perikardit) ve kalp ritim bozukluklarını içermektedir. Doktorunuz tedaviniz sırasında kalbinizi düzenli olarak izleyecektir ancak herhangi bir nefes nefese kalma (gece görülenler dahil), öksürük, kollarda veya bacaklarda şişlik, kalp çarpıntısı veya düzensiz kalp atışı fark ederseniz derhal hekiminize bildirin.

HERCEPTIN kullanan 100 hastanın 10’undan fazlasında meydana gelen diğer çok yaygın yan etkiler; ishal, halsizlik, deri döküntüleri, karın ağrısı, eklem ağrısı ve kas ağrısıdır.

HERCEPTIN kullanan 100 hastanın 10’undan azında meydana gelen diğer yaygın yan etkiler; alerjik reaksiyonlar, anormal kan değerleri (kansızlık, düşük trombosit sayısı ve düşük beyaz kan hücresi sayısı), kabızlık, mide ekşimesinden ötürü göğüste duyulan yanma hissi, sindirim güçlüğü, mesane ve deri enfeksiyonları dahil enfeksiyonlar, zona hastalığı, göğüste iltihaplanma, pankreas ve karaciğerde iltihaplanma, böbrek bozuklukları, kasların aşırı gerginliği (hipertoni), titreme, parmak ve ayak uçlarının uyuşması veya karıncalanması, tırnak bozuklukları, saç dökülmesi, uykusuzluk (insomnia), uyuklama (somnolans), burun kanaması, akne, kaşıntı, ağız ve cilt kuruluğu, kuru veya sulu gözler, terleme, güçsüz ve kötü hissetme, kaygı-endişe (anksiyete), depresyon, düşünce bozuklukları, baş dönmesi, iştah kaybı, kilo kaybı, tat algılamada değişiklik, astım, akciğer hastalıkları, sırt ağrısı, boyun ağrısı, kemik ağrısı, ayak krampları, hemoroid, yaralar ve iltihaplar.

Yaşadığınız bazı yan etkiler, etkisi altında olduğunuz meme kanserine bağlı olabilir. Eğer HERCEPTIN’i kemoterapi ile birlikte alıyorsanız, bazıları da kemoterapiye bağlı oluşabilir.

HERCEPTIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. HERCEPTIN dozu vücut ağırlığınıza bağlıdır. Aldığınız enfüzyon sayısı, tedaviye nasıl cevap verdiğinize bağlı olacaktır. Doktorunuz bunu sizinle görüşecektir.

Erken evre meme kanseri için HERCEPTIN 3 haftada bir verilebilir.

Metastatik meme kanseri için HERCEPTIN haftada bir veya alternatif olarak 3 haftada bir verilebilir.

HERCEPTIN bir doktor veya hemşire tarafından seyreltilir ve küçük bir tüp yoluyla damarlarınızdan birine enfüzyon yolu ile verilir.

Erken evre meme kanseri için HERCEPTIN, damarlarınızdan birine enfüzyon yolu ile yaklaşık 90 dakika boyunca verilebilir.

Metastatik meme kanseri için HERCEPTIN haftada bir uygulandığında, ilk doz 90 dakika boyunca verilir. Sonraki dozlar 30 dakika boyunca verilebilir. Her bir enfüzyonun sonunda bir süre boyunca izleneceksiniz (Bkz. 2. HERCEPTIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ).

Alternatif olarak metastatik meme kanseri için, HERCEPTIN damarlarınızdan birine enfüzyon yolu ile yaklaşık 90 dakika boyunca her 3 haftada bir verilebilir.

Çocuklarda Kullanımı

HERCEPTIN’in 18 yaşın altındakilerde kullanımı, bu yaş grubunda yeterli bilgi olmaması sebebiyle önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz HERCEPTIN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer HERCEPTIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

HERCEPTIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HERCEPTIN bir doktor veya hemşire tarafından verildiğinden, gereğinden fazla alma olasılığınız bulunmamaktadır.

HERCEPTIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HERCEPTIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozların yeni uygulama zamanı için randevularınız hakkında doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HERCEPTIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

HERCEPTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HERCEPTIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Trastuzumab, murin (fare) proteinleri veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

• Kanserinize bağlı olarak dinlenme esnasında ciddi nefes problemleriniz varsa veya oksijen tedavisine ihtiyaç duyuyorsanız

HERCEPTIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kalp yetmezliği, koroner atardamar hastalığı veya yüksek kan basıncınız olduysa. Bunun nedeni HERCEPTIN’in kalp yetmezliğine sebep olabilmesidir.

• Doksorubisin isimli ilaçla veya doksorubisin ile ilişkili herhangi bir ilaçla daha önceden kemoterapi gördüyseniz (doktorunuz size burada tavsiyede bulunabilir). Bu ilaçlar kalp kaslarınıza zarar verebilir ve HERCEPTIN ile oluşabilecek kalp problemleri riskini arttırabilir.

• Nefes darlığı çekiyorsanız. HERCEPTIN, özellikle ilk kez verildiğinde, nefes alıp vermede güçlüklere sebep olabilir. Eğer halihazırda nefes darlığı çekiyorsanız, bu ileride daha ciddi olabilir.

Nefes alıp verme zorlukları dışında, HERCEPTIN ateş, titreme, grip benzeri belirtiler, yüzde ve dudaklarda şişme, döküntü, hırıltı, kalp ritim bozuklukları ve kan basıncı değişikliklerine sebep olabilir. Bu etkiler genellikle, ilk enfüzyon ile ve enfüzyon başladıktan sonraki ilk birkaç saat süresince meydana gelmektedir.

Enfüzyon başladıktan sonraki altı saat sonrasında belirtiler başlayabilmektedir. Bazen, belirtiler düzelebilir ve sonrasında kötüleşebilir. Eğer bunların her ikisi de meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz. Bu sebeple enfüzyon sırasında ve enfüzyon başladıktan sonraki en az altı saat süresince ve diğer enfüzyonlar başladıktan sonra iki saat süresince, sağlık uzmanı tarafından gözleneceksiniz. Eğer reaksiyon oluşursa, enfüzyonu yavaşlatabilir veya durdurabilirler ve yan etkileri düzeltmek için size tedavi verebilirler. Tedavi öncesinde ciddi nefes zorlukları olan hastalar, çok nadir olarak HERCEPTIN kullandıklarında hayatlarını kaybetmişlerdir.

Doktorunuz HERCEPTIN tedavinizi yakından izleyecektir. HERCEPTIN ile yapılan tedavi kalbi etkileyebilir. Bu nedenle, HERCEPTIN ile yapılan tedavinin öncesinde ve tedavi süresince kalp fonksiyonunuz kontrol edilecektir. Eğer kalp yetmezliğine ilişkin herhangi bir belirti (örn. kalp tarafından kanın yetersiz pompalanması) gelişirse, HERCEPTIN’i durdurmanız gerekebilir.

HERCEPTIN’in vücuttan atılması 6 aya kadar sürebilir. Bu nedenle, tedaviyi durdurduktan sonraki 6 ay içerisinde herhangi bir yeni tedaviye başlarsanız, doktorunuza veya eczacınıza önceden HERCEPTIN kullandığınızı söylemelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HERCEPTIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

HERCEPTIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nadir durumlarda HERCEPTIN alan hamile bayanlarda, amniyotik kesenin içinde gelişen fetusun çevresindeki (amniyotik) sıvının miktarında azalma gözlenmiştir. Doktorunuz hamilelik sırasında HERCEPTIN alımının risk ve yararları hakkında tavsiyede bulunacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HERCEPTIN tedaviniz sırasında ve son doz HERCEPTIN’den sonraki 6 ay süresince bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

HERCEPTIN’in araç ve makine kullanma becerinizi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Ancak, HERCEPTIN enfüzyonu sırasında titreme veya ateş gibi belirtiler yaşarsanız, bu belirtiler yok olana kadar araç ve makine kullanmamalısınız (Bkz. 4. Olası yan etkiler nelerdir?).

HERCEPTIN Etken Maddesi Nedir?

İçeriğindeki maddelere bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Tedaviyi durdurduktan sonraki 6 ay içinde herhangi bir yeni tedaviye başlarsanız, doktorunuza veya eczacınıza önceden HERCEPTIN kullandığınızı söylemelisiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HERCEPTIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.