Hemopene Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

HEMOPENE nedir ve ne için kullanılır?

HEMOPENE pentoksifilin etkin maddesini içerir. Damar yoluyla uygulanır. 1 enfüzyon ampulünde 5 mİ çözelti bulunur ve toplam 100 mg pentoksifilin içerir. 10 adet enfüzyon ampulü içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

HEMOPENE’nin piyasada ampul formu dışında retard draje ve kontrollü salım tablet formları da bulunmaktadır.

HEMOPENE, vücudun uç kısımlarına, yani kollara ve bacaklara giden kan damarlarını genişleten ve bu bölgelere giden kan akımını arttıran bir ilaçtır.

Doktorunuz size HEMOPENE’yi aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Periferik (vücudun uç bölgelerindeki) atardamarların tıkayıcı hastalıkları, damar sertliği (arteriyoskleroz) veya şeker hastalığı nedeniyle meydana gelen dolaşım bozukluklarına bağlı kesik topallama ve istirahat ağrısı gibi şikayetlerinizin tedavisi
 • Bacak ülseri ve gangren gibi sinirsel donanımın kesintiye uğramasından doğan bozuklukların tedavisi
 • Beyindeki dolaşım bozukluklarının tedavisi
 • Göze ait damarların harabiyetiyle seyreden dolaşım bozukluklarının tedavisi
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi HEMOPENE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa HEMOPENE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kalp ritminde ciddi düzensizlik
 • Alerji sonucu yüzde, boğazda şişme ve nefes almada güçlük ve bazen şoka varabilen
 • durumlar ‘

 • Kanama eğiliminiz var ise kanamalar (deri ve/veya mukozada, mide ve /veya bağırsakta)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın:

 • Yüz ve boyun kızarmasıyla birlikte olan sıcak basması
 • Bulantı, kusma, yellenme, midede baskı, diyare gibi mide-bağırsak sistemi şikayetleri Yaygın olmayan:

 • Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Aşırı hareketlilik (ajitasyon), uyku bozuklukları
 • Baş dönmesi, titreme, baş ağrısı
 • Görme bulanıklığı, konjunktivit
 • Kalp ritminde bozukluk (kalp atımında artış)
 • Deride kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen
 • Ateş
 • Seyrek:

 • Göğüs ağrısı, solunum güçlüğü
 • Mide ve bağırsakta kanama
 • Deri ve mukozalarda kanama
 • İdrar yollarında kanama

 • Kan basıncında düşme
 • Kol ve bacaklarda şişlik
 • Çok seyrek:

 • Kan pulcuklarınm sayısında azalma ile birlikte deride kanama odakları
 • Ölümcül olabilen kırmızı kan hücrelerinin yapımında bozukluğa bağlı kansızlık
 • Uygulama sonrası dakikalar içinde gelişen alerjik reaksiyon (yüz, dil ve boğazda şişlik, bronşlarda daralma ve şok)
 • Hissizlik, sara nöbetleri, kafa içinde kanama ve beyin zarı iltihabı belirtileri (bağ dokusu hastalığı olanlarda görülmüştür)
 • Göz içinde kanama ve göz içi tabakasında ayrılma
 • Karaciğer safra yollarında tıkanma, karaciğer enzimlerinde artış
 • Derinin en üst tabakasında doku ölümü, deride döküntü, soyulma ile seyreden şiddetli deri hastalığı, terleme
 • Kan basıncında yükselme
 • HEMOPENE Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  HEMOPENE ampul damar ve kas içi ilaç uygulanması konusunda eğitimli bir sağlık personeli tarafından uygulanır.

  AMPULÜN AÇILMASI

  Ampulu nokta yukarıya Ampu|ü nokta yukan ge,ecek

  gelecek tekilde tutun. >ckildc tutarak çekmeyi

  Çekmenin içinde solüsyon aşa||ya doğru çckcrck k|rm varsa aşağı akması için ampule yavaşça vurun veya ampulü sallayın

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda tedavi düşük doz ile başlanılmalıdır. Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Doktorunuz sizin için uygun tedavi dozunu belirleyecektir. Her iki durumda da doz azaltılması gereklidir.

  Eğer HEMOPENE’nin etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HEMOPENE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HEMOPENE sadece hastane koşullarında kullanılacağından doktorunuz böyle bir durumun oluşmasını önleyici tedbirleri alacaktır. Böyle bir durum oluşursa uygun tedaviyi uygulayacaktır.

  HEMOPENE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  HEMOPENE sadece hastane koşullarında kullanılacağından doktorunuz böyle bir durumun oluşmasını önleyici tedbirleri alacaktır.

  HEMOPENE ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler:

  HEMOPENE sadece hastane koşullarında ve doktorunuzun denetiminde kullanılacağından, tedavinin doktorunuzun onayı olmadan bırakılması olanaklı değildir.

  HEMOPENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HEMOPENE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde olan pentoksifilin’e, aynı sınıftan başka ilaçlara veya ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Beyin kanaması geçiriyorsanız (bulantı, kusma, başağrısı, uyuşukluk, bilinç kaybı, uykuya eğilim, yüzde çarpılma, konuşma bozukluğu gibi belirtiler sizde ortaya çıkarsa)
 • Gözünüzün ağ tabakasında yaygın kanamanız varsa
 • Kalp krizi (akut miyokard enfarktüsü) geçirdiyseniz
 • Kalp atımınızda düzensizlik varsa
 • Kanama bozukluğunuz varsa
 • Mide veya barsak ülseriniz varsa
 • HEMOPENE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Düşük tansiyonunuz varsa
 • Şiddetli kalp damarı hastalığınız (koroner arter hastalığı) varsa
 • Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa (doktorunuzun yapacağı bir kan testi neticesinde ölçülen kan kreatinin seviyeniz, dakikada 30 ml’nin altındaysa).
 • Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozukluk varsa
 • Kanın pıhtılaşma yeteneğini bozan bir hastalığınız varsa ya da kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç tedavisi (örn. K vitaminini etkileyen ilaçlar veya düşük moleküler ağırlıklı heparin) gördüğünüz için kanama eğiliminiz artmışsa
 • HEMOPENE ile şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçları birlikte kullanıyorsanız
 • Kan basıncında düşme riski olanlar (örn. Ağır koroner kalp hastalığı veya beyne kan sağlayan damarlarda tıkanıklık olan hastalar)
 • Sistemik lupus eritematozus ya da karışık bağ dokusu hastalığı gibi bağ dokusunu tutan bir hastalığınız varsa
 • Kan hücrelerinin yapımının bozulmasına bağlı kansızlığınız varsa (HEMOPENE ile tedavi sırasında kan hücrelerinin yapımında bozulmasına bağlı kansızlık gelişebilir, doktorunuz kan tablonuzu takip edecektir.)
 • HEMOPENE’nin çocuklarda kullanımıyla ilgili yeterli deneyim olmadığı için, çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  HEMOPENE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HEMOEPENE iv sadece damar yoluyla uygulanır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HEMOPENE’nin hamilelik sırasında kullanılmasıyla ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır, bu nedenle hamileyseniz, HEMOPENE’yi kullanmamanız gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz heınen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Pentoksifilin az miktarda anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emzirme sırasında, HEMOPENE’yi kullanmamanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  HEMOPENE’nin araç ve makine kullanma becerileri üstünde bilinen bir yan etkisi yoktur. Baş dönmesi olursa araç ya da makine kullanmayınız.

  HEMOPENE Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün bir ampulünde 35 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisi için ağız yoluyla alman ilaçları alıyorsanız doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir.
 • HEMOEPENE ile K vitamini antagonistleri ve heparin gibi pıhtılaşmayı önleyici ilaçları birlikte almaya başladıysanız veya dozunu değiştirdiyseniz, antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) aktivitede artma olasılığı sebebi ile doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir.
 • Yüksek tansiyon tedavisi için alman ilaçlar ile birlikte HEMOPENE kullanımı bu ilaçların etkisini artırabilir.
 • Teofilin ile HEMOPENE kullanımı, solunum hastalıklarında kullanılan teofılinin etkisini artırabilir ve dolayısıyla teofıline bağlı yan etki görülme riski artabilir.
 • HEMOPENE’nin simetidin (ülser tedavisinde kullanılır), siprofloksazin (antibiyotik), ketorolak (ağrı kesici) ile birlikte kullanılması, HEMOPENE’nin etkisini artırabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HEMOPENE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply