Hemohes Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

HEMOHES nedir ve ne için kullanılır?

 • . HEMpktıŞ bir kanili yardımı ile damara uygulanan; berrak, renksiz veya renksize
 • yakın, steril (mikropsuz) bir sulu çözeltidir.
 • 500 ml’lik polietilen şişeler içinde kullanıma sunulmaktadır.
 • HEMOHES kan kaybettiğinizde (veya kaybedeceğinizde) örneğin yaralanma durumlarında, kan hamlini yeniden yüklemek için kullanılan bir plazma hacim tamamlayıcısıdır.
 • Şok riskini önler (kan dolaşımı yetersizliği gibi hayatı tehdit eden bir durumda) veya şoktaysanız tedavi olarak uygulanır.
 • Ameliyat öncesi kendi kan bağışınız için de kullanılabilir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi HEMOHES’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.


  Gözlenmiş en yaygın yan etkiler, nişasta çözeltilerinin tedavi edici etkileri ile ve uygulanan dozlar ile doğrudan ilişkilidir, yani kanınızın ve kanınızın pıhtılaşmasından sorumlu kısımların seyreltilmesi.

  Çok seyrek görülen aleıjik reaksiyonlar doza bağlı değildir.

  Çok yaygın (10 hastanın birinden fazla görülebilir):

  Kan dilüsyonuna bağlı kan protein konsantrasyonunun azalması ve kırmızı kan hücre sayısmda azalma.

  Yaygın, (uygulanan doza bağlı olarak) (10 hastanın birinden az görülebilir):


  Kan pıhtılaşma faktörlerinin dilüsyonu (kanınızın pıhtılaşmadan sorumlu kısımları). Bu, kanama komplikasyonlarına neden olabilir.

  Seyrek (1000 hastanın birinden az görülebilir):

 • Kurdeşen gibi aleıjik deri reaksiyonları
 • • Diğer aleıjik (anaflaktoid) reaksiyonlar, nefes darlığı, hırıltılı solunum, bulantı, kusma, baş dönmesi, terleme, göğüs ve boğaz darlığı, mide ağrısı, boyun ve yüz şişmesi


  Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir.):

 • Şiddetli aleıjik (anaflaktoid) reaksiyonlar kan basıncında düşme, sersemlik, idrar kaçırma, mavimsi cilt ve mukoza zan (siyanoz) ve çok nadir durumlarda bilinç kaybı ve çökme
 • Bu yan etkilerin hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bir yan etki özellikle de anaflaktoid reaksiyon görülürse, doktorunuz HEMOHES uygulamasını durduracak ve size temel tedavi önlemlerini uygulayacaktır.

  Ne hangi hastalarda aleıjik reaksiyonun görüleceğinin ne de aleıjik reaksiyonun gidişatının ve şiddetinin, testlerle anlaşılması mümkün değildir.

  Diğer yan etkiler:

  Çok yaygın (10 hastanın birinden fazla görülebilir):

  HEMOHES ile tedaviniz sırasında, tedavinin sonlandınlmasından haftalar sonra bile kaşıntınız olabilir. Kaşıntı aylarca devam edebilir. İstenmeyen bu etkilerin artışı, aldığınız HEMOHES miktarının çokluğuna bağlıdır.

  HEMOHES Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz kan hacminizi normale getirmek .ve/veya korumak için tedavi süresine ve çözelti miktarına karar verecektir.

  Yetişkinlerde

  Normal olarak uygulanan günlük doz 33 mİ (2 g hidroksietil nişasta) / kg vücut ağırlığım aşmamalıdır

  HEMOHES damar içine yerleştirilen küçük bir borudan damla yolu ile uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  “HEMOHES’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne de bakınız.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda doz bireysel duruma göre ayarlanır. Lütfen ikinci bölüme bakınız, özel kullanım durumları

  Böbrek veya karaciğer bozukluğu, akciğer problemleri, kalp veya dolaşım problemleri olan hastalarda doz bireysel duruma göre ayarlanır. Lütfen ikinci bölüme bakınız.

  Eğer HEMOHES9’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HEMOHES

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer çok fazla HEMOHES almışsanız kalp ve akciğer fonksiyonlarınızı etkileyebilecek sıvı yüklemesi yaşayabilirsiniz.

  Bu durumda doktorunuz HEMOHES uygulamasını hemen durduracak ve gerekli olan tedaviyi uygulayacaktır.

  HEMOHES?*’den kullanmanız gerekenden fazlasmı kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HEMOHES Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  HEMOHES doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.

  HEMOHES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HEMOHES Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Bu ilacın içeriğindeki etkin maddelerden veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Akciğerlerinizi de kapsayan sıvı birikiminiz varsa (akciğer ödemi)
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Kafa içi veya beyin kanamanız varsa
 • Kanınızdaki sodyum veya klorür seviyesi çok yüksekse
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa
 • Karaciğer fonksiyonunuz şiddetli zarar görmüşse
 • HEMOHES yeni doğanlarda, bebeklerde, küçük çocuklarda ve 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  HEMOHES Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Böbrek yetmezliği
 • Karaciğer yetmezliği
 • Kalp veya dolaşım problemleri
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları (örneğin hemofili, von Willebrand hastalığı)
 • Doktorunuz sıvı yüklemesini önlemek için HEMOHES’in dozunu dikkatlice ayarlayacaktır. Bu özellikle akciğerlerinizde veya kalp ya da dolaşım problemleriniz olduğunda yapılacaktır.

  Eğer böbrek fonksiyonunuz bozulmuşsa ya da eğer bunun riskini taşıyorsanız (örneğin kan zehirlenmesi durumunda) doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yakından izleyecek, HEMOHES’in dozunu size göre ayarlayacaktır.

  Aleıjik (anaflaktik) reaksiyonlar riski nedeni ile, bu ilacı aldığınızda aleıjik reaksiyonun erken belirtilerini tespit etmek için yalandan izleneceksiniz.

  Hasta bakım personeli vücut sıvı dengenizi, böbrek fonksiyonunuzu ve kan elektrolit seviyenizi gözlemek için önlemler alabilir. Eğer gerekirse ek elektrolitler alabilirsiniz. Eğer tedavinin başlangıcından önce çok miktarda su kaybetmişseniz, ilk önlem olarak bu

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HEMOHES İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HEMOHES İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaca karşı aleıjik reaksiyonunuz olduğunda, hidroksietil nişastanın doğmamış çocuk üzerinde zararlı etkileri görülebilir.

  Bu ilacı, özellikle hamileliğinizin ilk üç aylık dönemindeyseniz, sadece doktorunuz potansiyel faydalarının, doğmamış çocuk üzerinde olası risklerine ağır bastığım düşünmüşse kullanacaksınız.

  Hamileliğiniz sırasında bu ilaçtan almanız gerekenden daha fazla almamanıza doktorunuz özellikle dikkat edecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hidroksietil nişastanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle doktorunuz bu çözeltiyi size sadece dikkatle uygulayacaktır. Gerektiğinde emzirmeye geçici olarak ara vermenize karar verilebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  HEMOHES in araç ve makine kullanmaya etkisi yoktur.

  HEMOHES Etken Maddesi Nedir?

  Geçerli değildir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacmıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Doktorunuz aşağıdaki durumlarda özellikle dikkat edecektir:

  • Sodyum birikimine neden olan ilaç kullanımında .

  , m Aminoglikozit adı verilen özel bir tür antibiyotik kullanımında

  *3$ca ait geçimlilik çal^nalar} bulunmadığıntİan ripiÖŞfiS cBğef :Icıyiaualty^abaialıdıir.’^i, i" • y t ^

  ___ …

  HEMOHES prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply