Gastifam Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

GASTIFAM nedir ve ne için kullanılır?

GASTİFAM etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.


GASTİFAM beyaz yuvarlak, biconveks film tabletlerdir. GASTİFAM 30 ve 60 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

GASTİFAM, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Mide (gastrik) ve ince barsağınızm ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,
 • Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroösofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GASTIFAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir,


  yaygın değil : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir, seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir,

  çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaypn


 • Baş ağrısı, sersemlik hissi
 • Kabızlık, ishal
 • Yaygın olmayan

  Eğer alerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, GASTİFAM almayı kesiniz ve acilen

  doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

  o Yüz, dudaklar, dil ve boğazımzda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte) o Ürtiker (kurdeşen)

  Diğer yaygın olmayan yan etkiler:

 • Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
 • Bulantı, kusma, karında ağn veya şişkinlik, gaz
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • İştahsızlık
 • Bitkinlik
 • Seyrek

 • Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır
 • Çok seyrek

 • Hırıltılı solunum ve yutkunmada güçlük
 • Aşın duyarlılık reaksiyonlan (anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
 • Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında normalden farklılık ortaya çıkması
 • Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duymaya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
 • Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
 • GASTIFAM’ın bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
 • Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
 • Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sanlık
 • Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epiderma! nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonlan
 • Eklem ağnsı, kas kramplan
 • İktidarsızlık, libido azalması
 • GASTIFAM Nasıl Kullanılır?

  GASTIFAMT doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

  Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

  Duodenal ülser ve gastrik ülser:

  Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg’dır.

  Gastroözofageal reflü (GÖRH):

  Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

  Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

  Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşın salgılama hallerinde):

  Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg’dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

  Uygulama yolu vc metodu:

  GASTIFAM sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 mİ) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayan gerekmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

  Eğer GASTIFAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GASTIFAM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GASTIFAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GASTIFAM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alm. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GASTIFAM ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  GASTIFAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GASTIFAM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • GASTİFAM’da bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine aleıjiniz varsa
 • Aynı ilaç grubundan (H2reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz
 • GASTIFAM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.
 • GASTİFAM tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle GASTİFAM tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GASTIFAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GASTİFAM’ın her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralannda alınmalan bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GASTİFAMT ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GASTİFAM anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız GASTİFAM kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

  GASTIFAM Etken Maddesi Nedir?

  GASTİFAM her bir film tablette 80 mg laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  GASTİFAM her bir film tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  GASTİFAM’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  GASTİFAM’ın genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçları yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

 • Ketokonazol ve ıtrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)
 • Probenesid (gut için kullanılır)
 • Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
 • Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
 • Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)
 • GASTIFAM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply