Gamakuil Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

GAMAKUIL nedir ve ne için kullanılır?

• GAMAKUİL, fitil (supozituvar) formunda bir ürün olup, kas gevşeticiler (miyorelaksanlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

• Beyaz renkli ve torpido şeklindeki her bir supozituvar (fitil) etkin madde olarak 800 mg fenprobamat içermektedir. GAMAKUİL, 16 supozituvar içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

• GAMAKUİL, kas spazmının (istemsiz kas kasılmasının) neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

* ‘r~

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GAMAKUIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

* ‘r~

Aşağıdakilerden biri olursa GAMAKUİL ’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAMAKUİL’1’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kol ve bacaklarda yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi),

• Sarhoş gibi yürüme (ataksi),

• Görme bozukluğu,

• Endişe ve tedirginlik hali (anksiyete),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Deri döküntüleri,

• Baş dönmesi,

• Baş ağrısı,

• Uyku hali,

• Halsizlik,

• Yorgunluk,

• Kusma,

• Bulantı,

• İshal,

Bunlar GAMAKUİL’in hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

GAMAKUIL Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde üç kez 1-3 fitil (supozituvar) makata (anüse) uygulanır.

Uygulama süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. Günlük doz 2,4 g’ı aşmamalıdır.

GAMAKUİL sadece makata uygulanmak suretiyle (rektal yoldan) kullanılır. Yutulmamak veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz GAMAKUİL’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. İlacm dozu ve kullanım süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

GAMAKUİL yaşlılarda en fazla erişkinlerde kullanılan olağan dozun yarısı dozlarda kullanılabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa GAMAKUİL’i kullanmayınız.

Eğer GAMAKUİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

* ‘r~

GAMAKUIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GAMAKUİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Önerilen doz aşıldığında; bilinç bulanıklığı, reflekslerde zayıflama, uyku ile başlayıp giderek derinleşen bir koma hali, solunumun yavaşlaması ve düzensizleşmesi gibi barbitürat zehirlenmesinde görülen belirtilere benzer belirtiler görülebilir.

Doz aşımı durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

* ‘r~

GAMAKUIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GAMAKUIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GAMAKUIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GAMAKUIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAMAKUIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Fenprobamat ya da türevlerine karşı alerjiniz var ise,

• Hamileyseniz,

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz var ise,

• Doktorunuz sizde myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) veya porfiri adı verilen hastalıkların bulunduğunu söylemiş ise,

• Solunum yetmezliğiniz varsa, GAMAKUİL’i kullanmayınız.

GAMAKUİL tedavisi esnasında alkol kullanılmamalıdır.

GAMAKUİL çocuklara uygulanmamalıdır.

GAMAKUIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

• Kullandığınız başka bir ilaç var ise (örneğin merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlar ve

ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi),

• Alkol kullanıyor iseniz,

• Epilepsi (sara) hastalığı geçmişiniz varsa,

• Aşırı üzüntü ya da keder, ilgi kaybı, uyku sorunları, iştah kaybı, suçluluk düşüncesi

ümitsizlik, kendini değersiz hissetme gibi depresyon (ruhsal çökkünlük) belirtileri

gösteriyorsanız, GAMAKUİL’i, kullanırken dikkatli olunuz.

Hekim tarafından önerilen dozdan daha uzun süreli veya daha yüksek dozda kısa süreli kullanıldığında GAMAKUİL’in bağımlılık yapma riski vardır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

* ‘r~

GAMAKUIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GAMAKUIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız. Hamile olmanız durumunda GAMAKUİL’i kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza damşımz.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız GAMAKUİL’i kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

GAMAKUİL fiziksel ve zihinsel kabiliyeti etkileyebileceğinden araç ve iş makinesi kullananlar ile yüksekte ve dikkat gerektiren hassas işlerde çalışanlarda kullanılmamalıdır.

GAMAKUIL Etken Maddesi Nedir?

GAMAKUİL’in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle alkol veya aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

• Anksiyete (endişe, kaygı ve tedirginlik hali) ve uykusuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (santral sinir sistemi depresanları)

• Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (psikotropik ilaçlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Leave a Reply