İlaçlar

Galiptin Met Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

GALIPTIN MET nedir ve ne için kullanılır?

GALİPTİN MET, 60, 120 ve 180 film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Her bir film kaplı tablet 50 mg vildagliptin ve 850 mg metformin hidroklorür içerir.

Bu maddelerin ikisi de ‘oral antidiyabetikler’ adını taşıyan bir ilaç grubuna dahildir.

GALİPTİN MET, tip II diyabetin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Daha önce vildagliptin ve metformin hidroklorür birlikte kullanılarak tedavi edilmiş ya da tek başına metformin hidroklorür veya vildagliptin ile yeterli derecede kontrol sağlanamamış olan hastalara diyetle birlikte verilir.

GALİPTİN MET ayrıca, metformin ve sülfonilüre ile yeterli düzeyde kontrol edilemeyen hastalarda, diyet ve egzersiz ile birlikte sülfonilüre ile kombinasyon olarak reçete edilir.

GALİPTİN MET ayrıca stabil bir insülin ve metformin dozunun tek başına yeterli kan şekeri kontrolü (glisemik kontrol) sağlayamadığı durumda, kan şekeri kontrolünün arttırılması için diyet ve egzersiz ile birlikte insüline ilave olarak reçete edilir.

GALİPTİN MET, kandaki şeker düzeyinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Bu tür ilaçlar, oral antidiyabetikler adıyla bilinir.

Vücut yeterli miktarda insülin üretemiyorsa ya da vücudun ürettiği insülin işlevini gerektiği şekilde yerine getiremiyorsa Tip II diyabet gelişir. Vücudun çok fazla glukagon ürettiği durumlarda da Tip II diyabet gelişebilir.

İnsülin, özellikle yemeklerden sonra kandaki şeker düzeyinin düşürülmesine yardımcı olan bir maddedir. Glukagon, karaciğerde şeker üretimini tetikleyerek kan şekeri düzeyinin yükselmesine neden olan bir maddedir. Bu maddelerin ikisi de pankreas tarafından üretilir.

GALİPTİN MET, pankreasın daha fazla insülin ve daha az glukagon üretmesini sağlayarak (vildagliptinin etkisi) ve vücudun ürettiği insülini daha iyi kullanmasına yardımcı olarak (metformin hidroklorürün etkisi) etki eder. GALİPTİN MET, kan şekeri düzeyinin kontrolüne yardımcı olur.

GALİPTİN MET tedavisi görürken, size tavsiye edilmiş olan diyete ve/veya egzersize uymaya devam etmeniz önemlidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GALIPTIN MET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GALİPTİN MET’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde, dilde ya da boğazda şişme, yutma güçlüğü, solunum güçlüğü, ani başlangıçtı döküntü ya da ürtiker (“anjiyoödem” adı verilen şiddetli alerjik reaksiyon semptomları).
 • Karaciğer hastalığını (hepatit) işaret edebilecek olan ciltte ve gözlerde sararma, bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar
 • Şiddetli üst karın ağrısı (pankreas iltihabının olası belirtileri)
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kontrol edilemeyen titreme

  • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

  • Uykululuk hali ya da sersemlik, şiddetli bulantı ya da kusma, karın ağrısı, düzensiz kalp atımı ya da derin hızlı soluk alma gibi kanda laktik asit yükselmesine bağlı olarak görülen belirtiler (laktik asidoz)

  • Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)

  Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Diğer yan etkiler

  Çok yaygın: ( 10 hastanın l’inden fazla görülebilir).

  Yaygın: (10 hastanın Tinden az görülebilir).

  Yaygın olmayan: (100 hastanın Tinden az görülebilir).

  Seyrek: (1000 hastanın Tinden az görülebilir).

  Çok seyrek: (10000 hastanın Tinden az görülebilir).

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok Yaygın:

  • Bulantı

  • Kusma

  • İshal

  • Karın ağrısı

  • İştah kaybı Yaygın:

  • Sersemlik

  • Baş ağrısı

  • Metalik tat

  • Düşük kan şekeri Yaygın olmayan:

  • Kabızlık

  • Ellerde, ayak bileğinde ya da ayaklarda şişme (ödem)

  • Yorgunluk

  • Eklem ağrısı Seyrek:

  • Karaciğer hastalığı işaretleri (hepatit)

  Çok seyrek:

  • Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş

  • Ciltte kızarıklık

  • Kanda B12 vitamini düzeyinin düşmesi (soluk renk, yorgunluk ve hafıza bozuklukları gibi belirtiler görülebilir)

  Sıklığı bilinmiyor:

  • Döküntülü kaşıntı (Kurdeşen)

  • Kanda yüksek laktik asit bulgulan (laktik asidoz olarak bilinir); uyku hali, sersemlik, şiddetli bulantı veya kusma, karın ağnsı, düzensiz kalp atışı veya derin, hızlı solunum

  Bunlar GALİPTİN MET’in hafif yan etkileridir.

  Bazı hastalar GALİPTİN MET ve insülin alırken aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır:

  Yaygın:

  Baş ağrısı, titreme, bulantı, mide ekşimesi, kan şekerinde düşüş.

  Yaygın olmayan:

  İshal, gaz.

  Bazı hastalar GALİPTİN MET ve bir sülfonilüre alırken aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır: Yaygın:

  Sersemlik, titreme, halsizlik, düşük kan şekeri,aşırı terleme.

  GALİPTİN MET kullanan bazı hastalarda pazarlama sonrası aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:

  Sıklığı bilinmeyen:

  Kaşıntılı döküntü, pankreas iltihabı, deride lokalize soyulma veya kabarcıklar.

  Bunlardan herhangi biri sizi ciddi ölçüde etkiliyorsa doktorunuza söyleyiniz.

  GALIPTIN MET Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz tam olarak ne kadar GALİPTİN MET tablet kullanacağınızı size söyleyecektir.

  Genel GALİPTİN MET dozu günde bir ya da iki tablettir. Günde iki tableti geçmeyiniz.

  Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

  Doktorunuzun verdiği diyet önerilerine uymaya devam ediniz. Özellikle diyabetik kilo kontrolü diyeti yapıyorsanız, GALİPTİN MET kullanırken de buna devam ediniz.

  GALİPTİN MET yalnızca ağızdan kullanım içindir.

  Tabletlerinizi yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra sabah bir ve akşam bir tablet almanız önerilir. Tableti yemekten hemen sonra almanız mide rahatsızlığı yaşama riskinizi azalacaktır.

  Tabletler bir bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda GALİPTİN MET dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuz tarafından takip edilecek belli değerler aşıldığında kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda GALİPTİN MET dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuz tarafından takip edilecek belli değerler aşıldığında kullanılmamalıdır.

  Eğer GALİPTİN MET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GALIPTIN MET

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GALİPTİN MET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GALİPTİN ME

  GALIPTIN MET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız önerilir. GALİPTİN MET almayı unutursanız, anımsar anımsamaz alın. Bunun ardından bir sonraki dozu gereken zamanda alın. Ancak ilacı almayı unuttuğunuzu, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte anımsarsanız, atladığınız dozdan vazgeçin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GALİPTİN MET ile tedavi sonlandırddığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz. Bu ilacı ne kadar süre ile kullanmanız gerektiği konusunda sorularınız varsa, doktorunuzla konuşunuz.

  GALIPTIN MET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GALIPTIN MET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Vildagliptin, metformin hidroklorür ya da GALİPTİN MET’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • Hızlı kilo kaybı, bulantı ya da kusmayı da içeren bir şeker hastalığı komplikasyonu (Diyabetik ketoasidoz) veya şeker koması gibi ciddi şeker hastalığı komplikasyonlarınız varsa veya bunları daha önce yaşadıysamz
 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğiniz varsa, şok dahil olmak üzere ciddi kan dolaşımı sorunlarınız ya da kalp sorunlarına işaret edebilecek olan solunum güçlüğünüz varsa
 • Böbreklerinizde herhangi bir sorun varsa (orta ve ağır düzeyde)
 • Eğer ciddi derecede enfeksiyon veya vücudunuzdan ciddi miktarda su kaybı mevcutsa
 • GALIPTIN MET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Karaciğer sorunlarınız varsa (orta ve ağır düzeyde)
 • Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız (her gün ya da zaman zaman)
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  GALIPTIN MET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Aşağıdaki semptomlardan biri ya da daha fazlası varsa GALİPTİN MET kullanmayı bırakınız: üşüme ve rahatsız hissetme, kas ağrısı, şiddetli bulantı ya da kusma, karın ağrısı, uykululuk hali veya sersemlik, hızlı soluk alma, düzensiz kalp atışı. Çok nadir olarak, metformin (GALİPTİN MET’in etken maddelerinden biri) alan hastalarda kandaki laktik asit miktarının çok fazla olması (laktik asidoz) durumu gözlenmiştir. Bu durumun böbrekleri düzgün çalışmayan hastalarda ortaya çıkması daha olasıdır.
 • • Daha önce GALİPTİN MET kullanmış fakat karaciğer ile ilgili yan etkiler nedeniyle bırakmak zorunda kalmışsanız, yeniden GALİPTİN MET kullanmamalısınız.

  • Şeker hastalığına bağlı deri lezyonları(yaraları) şeker hastalığının sık karşılaşılan bir komplikasyonudur. Doktorunuz tarafından size verilen deri bakımı talimatlarına uymanız önerilir. GALİPTİN MET kullanımı sırasında oluşabilecek kabarcıklara veya ülserlere özellikle dikkat etmeniz önerilir. Bunlar görüldüğünde derhal doktorunuza danışmaksınız.

 • Pankreatit ciddi, yaşamı tehdit eden tıbbi bir durum olabilir. Eğer kusma ile birlikte olan veya olmayan ciddi ve inatçı karın ağrısı yaşarsanız pankreatitiniz olabilir, GALİPTİN MET’i kesip doktorunuza başvurunuz.
 • Genel anestezi altında bir operasyon geçirecekseniz. Operasyondan önce 48 saat boyunca ve sonraki birkaç gün ( en az 48 saat) boyunca GALİPTİN MET kullanmamalısınız. GALİPTİN MET’e yeniden başlamadan önce doktorunuza danışınız.
 • Enjekte edilebilen bir boyanın kullanıldığı özel bir röntgen filmi (Kontrastlı röntgen filmi) çekilmesi nedeniyle GALİPTİN MET’i bıraktıysanız, yeniden başlamadan önce doktorunuza danışınız.
 • GALİPTİN MET tedavisine başlamadan önce karaciğer fonksiyonunuzu değerlendiren bir test yapılacak ve ilk yıl üç ayda bir ve sonrasında periyodik olarak tekrarlanacaktır. Bu testler, karaciğer enzimlerindeki artış bulgularının mümkün olduğunca erken saptanabilmesi için yapılmaktadır.
 • GALİPTİN MET tedavisi esnasında doktorunuz böbreklerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığını, kan ve idrar şeker düzeylerinizi kontrol edebilir.
 • GALİPTİN MET kullanan yaşlı hastaların (65-74 yaş) böbrek fonksiyonları düzenli olarak takip edilmelidir. Bu takip, böbrek sorunları olan hastalarda daha sık yapılmalıdır. 75 yaş ve üzeri hastaların GALİPTİN MET kullanmamaları önerilir.
 • Sülfonilüre olarak bilinen bir anti-diyabet ilacı alıyorsanız doktorunuzla, eczacınızla ya da diyabet hemşireniz ile görüşünüz. Doktorunuz, kan şekerindeki düşüşün önüne geçme amacıyla, GALİPTİN MET ile birlikte aldığınız sülfonilüre dozunu düşürmek isteyebilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GALİPTİN ME

  GALIPTIN MET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Tabletlerinizi yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra almanız önerilir. Bu, mide rahatsızlığı riskini azaltacaktır.

  GALİPTİN MET kullanımı sırasında alkol kullanmaktan kaçınınız çünkü alkol laktik asidoz riskini artırabilir (bkz. “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümü)

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size, hamilelik sırasında GALİPTİN MET kullanılmasına eşlik edebilecek riskleri anlatacaktır. GALİPTİN MET hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GALİPTİN MET tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmem eli siniz.

  Araç ve makina kullanımı

  GALİPTİN MET kullanırken sersemlik hissederseniz, araç ya da makine kullanmayınız.

  GALİPTİN ME

  GALIPTIN MET Etken Maddesi Nedir?

  GALİPTİN MET içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Kalp hastalığı veya kan şekeriniz, böbrekleriniz veya kan basıncınızla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini GALİPTİN MET ile birlikte kullanmayınız:

 • Genelde enflamasyonun tedavisinde kullanılan glukokortikoidler
 • Genelde solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılan beta-2 agonistler
 • Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar olarak da bilinirler)
 • Genelde yüksek kan basıncının takibinde kullanılan ACE inhibitörleri
 • Tiroidi etkileyen belli bazı ilaçlar
 • Sinir sistemini etkileyen belli bazı ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GALIPTIN MET prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–


  Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

  Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

  İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

  “Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

  İlaç Yan Etkileri

  Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

  Hastane İletişim Bilgileri

  Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

  Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

  Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.