İlaçlar

Fucidin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


FUCİDİN, 15, 21 veya 30 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulan bir antibiyotiktir.

FUCİDİN, etkin madde olarak sodyum fusidat içerir. Sodyum fusidat, bakterilerin çoğalmasını önleyici veya öldürücü etki gösterir.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FUCIDIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FUCIDIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazın ani bir şekilde şişmesi, ani tansiyon düşmesi, bayılacak gibi hissetmek
 • Soluk alıp vermede güçlük
 • Yüz-boyun şişmesi
 • Ciltte şiddetli döküntü
 • Kasların hızlı bir şekilde hasar görmesi (rabdomiyoliz), kas zayıflığı
 • Kas ağrısı
 • Kaslarda hassasiyet
 • Koyu idrar
 • Kalp atım düzensizliği (aritmi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunların biri sizde mevcut ise sizin FElCİDİN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Cildinizde veya göz akında sarılık
 • Böbrek fonksiyonlarında bozulma
 • Vücudunuzda çürük veya sebepsiz kanamalar
 • Ağzınızda devamlı çıkan ve tekrarlayan yaralar

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerek olabilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Diğer istenmeyen etkiler

Yaygın

 • Sersemlik
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • Mide yanması

Yaygın olmayan

 • Baş ağnsı
 • Döküntü
 • Kaşıntılı döküntü
 • Kaşıntı
 • İştah kaybı
 • Yorgun hissetme
 • Halsiz ve hasta hissetme

Bilinmiyor

 • Açık renk dışkı
 • Midenin sağ üst kısmında ağrı

FUCIDIN Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde normal doz, günde üç kez bir tablettir. 8 saatte bir kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

Tablet, bir bardak su ile bir bütün olarak yemeklerden sonra yutulmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Şiddetli karaciğer yetmezliği ya da sarılığı olan hastalarda FUCİDİN kullanılmamalıdır.

Uzun süre yüksek dozda FUCİDİN kullanan hastaların karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer FUCİDİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCIDIN kullanırsanız

FUCİDİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUCIDIN’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUCIDIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

FUCIDIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Karaciğer rahatsızlığınız veya bozukluğunuz varsa
 • Statinler olarak adlandınlan, yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan ilaçlardan kullanıyorsanız
 • Sanlık iseniz dikkatli kullanınız.

FUCİDİN’i yüksek dozda ya da uzun zamandır kullanıyorsanız, karaciğer ya da safra problemleriniz varsa ya da karaciğeri etkileyebilecek başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz sizden düzenli olarak kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

FUCİDİN ile tedavinizin yeteri kadar etkili olmadığını düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Antibiyotikler ile uzun zaman eş zamanlı olarak FUCİDİN kullanımı antibiyotik direnci gelişim riskini arttırabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.—

FUCIDIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUCİDİN, hamilelik döneminde, bebeğe zararlı bir etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUCİDİN, emzirme döneminde anne sütüne geçtiğinden zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

FUCİDİN’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

FUCIDIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FUCİDİN her dozunda 180 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 10 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

FUCIDIN’in  Alkol ile kullanımına dair bilgi bulunamamıştır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Fusidik asitin:

– Kaslarda güçsüzlük, ağrıya ve nadiren iskelet kası hastalığına (rabdomiyoliz) yol açabileceğinden kan kolesterolünü düşüren statin grubu ilaçlar ile,

– Linkomisin, rifampisin gibi antibiyotikler ile,

– AIDS tedavisinde ve korunmasında kullanılan çeşitli ilaçlar ile (Ritonavir, sakuinavir gibi)

– Kanı sulandıran ilaçlar (varfarin, kumarin gibi) ile,

– Bağışıklık sistemine etki eden siklosporin adlı ilaç ile birlikte kullanımı önerilmez.