İlaçlar

Flucan Nedir ve Ne İşe Yarar?

Flucan Nedir ve Ne İşe Yarar?

Mavi 1 numara kapsül içinde beyaz toz içerir.

Flucan, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

Flucan, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.

Bu ilacı doktorunuz genital pamukçuk, vajinada veya peniste enfeksiyon için size verecektir.

Flucan Nasıl Kullanılır?

Tek doz olarak 150 mg

Tekrarlayan vajinal mantar hastalığınızın görülme sıklığını azaltmak için, ayda bir kez 150 mg’lık bir doz kullanılabilir. Tedavi süreniz kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay arasında olmalıdır. Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir.

Semptomatik genital mantar hastalığı olan çiftlerin tedavisi doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.

Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

Mantar şikayeti ile başvuran hastanın eşinin/partnerinin tedavisi de değerlendirilmelidir.

Ağızdan alınır.

Vajinal pamukçuk (candidal balanitis) tedavisinde ağız yolu ile tek bir kapsül olarak alınır. Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır.

İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

16 yaşından küçük çocuk hastalarda tek doz flukonazolün, doktor gözetimi haricinde kullanımı önerilmemektedir.

Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Flucan Kullanımı:

Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği: Mevcut değil

Eğer Flucan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla Flucan aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

Flucan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Flucan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Flucan Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz size söylemediği sürece Flucan almayı durdurmayınız. Flucan almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. Flucan kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

Flucan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:

Flucan’ın herhangi bir bileşenine

Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara. Semptomlar kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

Şizofreni hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

Flucan Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

16 yaşından küçükseniz

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa

Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flucan ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.

Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.

Günde 400 mg’dan az terfenadin içeren ve allerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız

Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse

Kandaki iyon ve minerallerde dengesizlik (elektrolit bozukluğu) varsa

Flucan ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız

Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız

Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT dalgası denilen aralığın uzadığı gözlenmiştir.

Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi atım düzensizliğine ve ani ölümlere yol açabilen bir durum varsa

Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde ani başlayan veya süregelen hastalığınız varsa

Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Flucan İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Bu konuda özel bir durum yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Flucan Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında Flucan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Flucan Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Flucan Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha öceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Flucan Kullanılır mı?

Flucan ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız

Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

Flucan ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. Flucan ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfotersin B

Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

Bir antibiyotik olan azitromisin

Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler

Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler

Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib

Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid

Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle

Kan basıncını düşürücü olan losartan

Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar

Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler

Endojen steroidler

Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon

AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir

Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri

A Vitamini

Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri

Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

Organ nakli reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus

Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin

Mantar enfeksiyonlarını önlemek için kullanılan vorikonazol

Flucan Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Flucan’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:

 • Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
 • Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
 • Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
 • Deri döküntüsü
 • Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).

AIDS hastasıysanız, Flucan dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Hasta hissetmek
 • Midede rahatsızlık
 • İshal
 • Gaz
 • Döküntü
 • Baş ağrısı
 • Kaşınma
 • Hastalanma
 • Nöbet
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
 • Kanda yüksek kolesterol, yağ veya tuz seviyeleri
 • Karaciğerde hasar ve gözlerin ve derinin sararması (sarılık)
 • Saç dökülmesi
 • Sersemlik
 • Tat bozukluğu
 • Kalp ritminde değişiklik
 • Uykusuzluk
 • Uykululuk hali
 • Kas ağrısı
 • Yorgunluk
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.