Epidosin Comp. Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?
EPIDOSIN COMP. nedir ve ne için kullanılır?

EPİDOSİN COMPOSİTUM, etkin madde olarak valetamat bromür ve parasetamol içerir. Genel olarak karın içerisinde bulunan organların (mide, barsak, idrar yolları, safra kesesi, rahim) kramp hallerinde belirtiyi geçici olarak gidermek için kullanılır. EPİDOSİN COMPOSİTUM, 10 draje içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EPIDOSIN COMP.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EPİDOSİN COMPOSİTUM’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, dil ve boğazda şişme veya nefes almada güçlük olarak ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar,

Görme bulanıklığı, göz tansiyonunda artış, göz bebeğinde büyüme, göz uyum problemleri, çarpıntı, yutma zorluğu, konuşmada zorluk, sinirlilik, huzursuzluk, kanama Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

İdrar yapamama, kalp ritminde değişiklikler

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ağız kuruluğu, kızarıklık, susama, cilt kuruluğu, kabızlık, terlemede azalma, ateş basması

Bunlar EPİDOSİN COMPOSİTUM’un hafif yan etkileridir.

EPIDOSIN COMP. Nasıl Kullanılır?

İlacın kullanımı konusunda her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, aşağıdaki talimatları takip ediniz: EPİDOSİN COMPOSİTUM’u günde 3 kez 1 draje alınız.

EPİDOSİN COMPOSİTUM’u çiğnemeden Yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir.

bir bardak su ile birlikte yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda EPİDOSİN COMPOSİTUM kullanımının güvenliliği ile ilgili yeterince veri yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer EPIDOSIN COMPOSITUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

EPIDOSIN COMP.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız şu belirtiler görülebilir: çarpıntı, kalbin düzensiz çalışması, hızlı soluk alıp verme, ateş, belirgin huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, sara, solgunluk, bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, kanama,

Gereğinden fazla EPİDOSİN COMPOSİTUM aldığınızda derhal doktorunuzla temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız.

EPIDOSIN COMPOSITUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EPIDOSIN COMP. Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde almalısınız. İlacınızı almayı unutursanız, endişe etmeyiniz. Diğer ilacınızı normal zamanında alarak, programınıza devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EPIDOSIN COMP. Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

EPIDOSIN COMP. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPIDOSIN COMP. Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Valetamat bromür, parasetamol ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımında güçlük olarak ortaya çıkabilir)

• Yüksek tansiyon

• Gebelik

• Şiddetli böbrek yetmezliği

• Şiddetli karaciğer yetmezliği

• Ülseratif kolit (ülserli barsak iltihabı)

• Kalpte ritm bozuklukları

• Glokom (göz içi basıncının yükselmesi)

• Prostat büyümesi

• İdrar tutulması (tutukluğu)

• Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalığınız varsa,

• Megakolon (bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırsak hastalığı) durumunda

• Sindirim sisteminin herhangi bir yerindeki tıkanma durumunda

• Miyastenia gravis (kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,

• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz ( kansızlığa yol açan bir enzim) eksikliği durumunda

• Kalıtımsal galaktoz, laktoz (şeker) intoleransı, laktaz (enzim) yetersizliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) durumunda

EPİDOSİN COMPOSİTUM’u kullanmamalısınız.

EPIDOSIN COMP. Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Tirotoksikoz (Troid zehirlenmesi)

• Kalp yetmezliği

• Kalp hızında artışa yol açan kalp cerrahisi girişimleri

• Kansızlık

• Akciğer hastalığı,

• Orta ve hafif böbrek yetmezliği

• Orta ve hafif karaciğer yetmezliği varsa dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EPIDOSIN COMP. İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

EPİDOSİN COMPOSİTUM yemeklerden sonra su ile birlikte alınmalıdır. Drajenizi kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer çok gerekli değilse EPİDOSİN’i gebelik döneminde kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EPİDOSİN COMPOSİTUM’un bileşimindeki valetamat bromür ve parasetamol anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, EPİDOSİN COMPOSİTUM kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

EPİDOSİN COMPOSİTUM bazen bulanık görme hali yaratabilir. Bu durumda, araç ve makine kullanmamanız ve tehlike ihtimali olan davranışlardan kaçınmanız önerilmektedir.

EPIDOSIN COMP. Etken Maddesi Nedir?

EPİDOSİN COMPOSİTUM; sakkaroz (şeker) ihtiva eder. Eğer doktorununuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tibbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

EPİDOSİN COMPOSİTUM; ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlar da alabilirsiniz. Ancak EPİDOSİN COMPOSİTUM bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlarda EPİDOSİN COMPOSİTUM’un etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, EPİDOSİN COMPOSİTUM kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.

• Trisiklik antidepresanlar, seçici noradrenalin geri-alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri (Depresyon (ruhsal çöküntü) tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Fenotiyazinler, klozapin, haloperidol gibi nöroleptikler (şizofreni ve mani gibi ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Parasempatomimetikler (glokom (göz içi basıncının yükselmesi) tedavisi için kullanılan ilaçlar)

• Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Galantamin ve benzeri ( bunama tedavisinde kullanılan) ilaçlar

• Linezolit ( antibiyotik)

• Antihistaminikler (alerjik (aşırı duyarlılık) hastalıkların tedavisinde kullanılır)

• Fesoterodin (idrar kaçırma tedavisinde kullanılır)

• Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılır)

• Levodopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır)

• Varfarin, kumarin, (damarlarda oluşan pıhtıyı çözmek amacıyla kullanılır)

• Karbamazepin, fenitoin, barbituratlar, primidon (sara tedavisinde kullanılır)

• İzoniazid (verem tedavisinde kullanılır)

• Statinler (kolesterol tedavisinde kullanılır)

• Salisilatlar (ateş düşürmek için kullanılır)

• Probenesid (kan ürik asit düzeyini düşürmek için kullanılır)

• Kolestiramin (safra asitlerini bağlamak için kullanılır)

EPIDOSIN COMP. prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir