İlaçlar

Diazomid Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Diazomid Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Diazomid, asetazolamid etkin maddesini içerir. 1 tablet içinde 250 mg etkin madde bulunur. 10 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Doktorunuz size Diazomid’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir

Açık açı veya sekonder glokomun (göz içi basıncın artması ile ilişkili hastalık) tedavisi

Akut konjestif glokomun (göz içi basıncında artışa sebep olan hastalık) ameliyat öncesi tedavisi

Konjestif kalp yetmezliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık) tedavisi ve ilaçlarla oluşan ikincil ödemin tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte,

Epilepsi (sara) tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte yardımcı olarak

Akut yükseklik hastalığında belirtilerin önlenmesi ve iyileştirilmesinde

Diazomid Nedir?

Diazomid, bir karbonik anhidraz inhibitörüdür. Karbonik anhidraz, vücudunuzdaki bir proteindir. Diazomid, bu proteinin aktivitesini azaltır. Diazomid , glokomu tedavi etmek ve akut dağ hastalığını tedavi etmek ve önlemek için kullanılır. Ayrıca konjestif kalp yetmezliği ve nöbet bozuklukları için bazı tedavi planlarının bir parçası olarak kullanılır. Diazomid, Diazomid kılavuzunda listelenenler dışındaki amaçlar için de kullanılabilir.

Diazomid Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Diazomid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Diazomid’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani aşırı duyarlılık tepkisi,
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Körlüğe neden olabileceği için acil tedavi gerektiren görme keskinliğinde azalma ile birlikte göz ağrısı gibi semptomlar

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Diazomid’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre listelenmiştir

Diazomid’in Çok Yaygın Yan Etkileri

 • Metabolik asidoz (kan ve vücut sıvılarında asit düzeyinin yükselmesi)
 • Elektrolit dengesizliği
 • Uyuşukluk
 • Sindirim sistemi bozukluğu
 • Aşın miktarda idrar yapma
 • Yorgunluk

Diazomid’in Yaygın Yan Etkileri

 • Akyuvar sayısında azalma
 • İştah kaybı
 • Kan potasyum düzeyinde düşme
 • Kan şekeri düzeyinde yükselme
 • Sersemlik
 • Tat alma bozukluğu
 • Baş ağrısı
 • Depresyon
 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Çocuklarda büyüme geriliği

Yaygın Olmayan Yan Etkileri

 • Kan sodyum düzeyinde düşme
 • Huzursuzluk
 • Zihin karışıklığı
 • İşitme bozuklukları
 • Kusma
 • Böbrek taşı oluşumu Bilinmiyor:
 • Kemik iliğinin kan hücreleri yapıcı işlevinin baskı altına alınması,
 • Kansızlık, beyaz kan hücrelerinin ve kan pulcuklarının sayısmda azalma gibi kan hastalıkları
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağnsı ve trombositlerin sayısmda azalma ile görülen hastalık
 • Kan şekeri düzeyinde düşme
 • Kemiklerde yumuşama
 • Ellerde, ayakta, el ve ayak parmaklarında, ağız, dil, dudak ve anüste duyu azalması, karıncalanma
 • Yumuşak/gevşek felç
 • Aktivite veya motor işlevlerin azalması
 • Hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu
 • Havale
 • Kulak çınlaması
 • Al basması
 • Kanamaya bağlı katran renkli dışkı
 • Safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık, karaciğer yetmezliği gibi karaciğer hastalıkları
 • Kurdeşen, ışığa karşı duyarlılık
 • Alerjik deri reaksiyonları
 • İdrarda kristallerin bulunması, idrarda şeker tespit edilmesi, idrarda kan tespit edilmesi, böbrek yetmezliği
 • Kuvvetsizlik/güçten düşme, ateş, susuzluk
 • Geçici olarak uzağı görememe

Diazomid kullananlar bu yan etkileri gördüğünde doktoruna başvurmalıdır.

Diazomid Nasıl Kullanılır?

Glokomda (Göz içi basıncının artması):

Yetişkinlerde açık açı glokomda ek tedavi olarak gürde 1-4 defa 250 mg’lık 1 tablet verilir. Sekonder glokomlu ve akut kapalı açı glokomlu erişkinlere ameliyattan önce her 4 saatte bir 1 tablet verilir. Bazı akut glokom vakalarında 500 mg’lık başlangıç dozunu takiben her 4 saatte bir 125-250 mg verilir. 1000 mg/gün’ü aşan dozların fazladan bir etki sağlamadığı görülmüştür.

Epilepside (Sara)

Yetişkinlerde çeşitli epilepsi formlarının tedavisinde

Yaşlılarda Diazomid Kullanımı

Yetişkinlerde diğer antikonvülzanlarla (havale önleyici ilaçlar) birlikte verildiğinde başlangıç dozu günde 250 mg’lık 1 tablettir. Bazı hastalar daha düşük dozlara cevap verdikleri halde, en uygun günlük doz 375 mg -1000 mg arasındadır.

Konjestif kalp yetmezliği (Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık) ya da ilaçlara bağlı olarak oluşan sekonder ödemde:

Olağan diürez (idrar miktarının artışı) dozu 250-375 mg’dır (1-1,5 tablet). Ya günde bir kez ya da gün aşırı verilir; etkinin sürekli olması için aralıklı tedavi önerilir.

Konjestif kalp yetmezliğinde kısa süreli kullanılmalı, asidoz (kanda aşırı miktarda asit birikimi) ve elektrolit seviyeleri çok iyi takip edilmelidir.

Akut yükseklik hastalığında:

Günlük doz 500-1000 mg’dır (24 tablet).

Kurtarma ya da askeri operasyonlarda olduğu gibi süratli bir tırmanış söz konusuysa günde 1 g kullanılması önerilir. Tedaviye tercihan 24-48 saat önce başlanmalı, tırmanış sırasında ve zirveye ulaştıktan sonra en az 48 saat devam edilmelidir.

Eğer hızlı bir tırmanış gerçekleştirihyorsa ve Diazomid kullanılıyorsa, yüksek irtifa akciğer ödemi ya da yüksek irtifa beyin ödemi gibi yüksek irtifa hastalığının ağır formlarının ortaya çıkması halinde, bu ilacın kullanımı hemen aşağıya inilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

Diazomid ağızdan alınır.

Çocuklarda Diazomid Kullanımı

Epilepside (sara)

Ek tedavi olarak çocuklara günde kg başına 8-30 mg, bölünmüş dozlar halinde (1-4 defada) verilir. Çocuklarda toplam günlük doz 750 mg’ı aşmamalıdır.

Başlangıç dozu olarak günde 2 kez 250 mg uygulanır, en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Doktorunuz böbrek, karaciğer ve kalp fonksiyonlarınızı ve diğer var olan hastalıklarınızı da değerlendirerek sizin için uygun tedaviyi uygulayacaktır.

Böbrek yetmezliği hastalarında Diazomid kullanımı

Doktorunuz böbrek hastalığınızın ciddiyetine göre sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalığınızın ciddiyetine göre doktorunuz sizin için uygun tedaviyi ayarlayacaktır.

Eğer Diazomid ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Diazomid ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diazomid Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diazomid Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Diazomid tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tedaviye başlanmasını gerektiren şikayetleriniz yeniden ortaya çıkabilir veya hastalığınız olumsuz etkilenebilir.

Diazomid Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacm içerdiği etkin madde olan asetazolamide veya yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa (Asetazolamid, bir sülfonamid türevidir. Çapraz duyarlılık tepkisi görülebilir)

Kanınızdaki sodyum ve/veya potasyum seviyesinin düştüğü durumlarda

Böbrek ve karaciğerinizde belirgin bir hastalık veya işlev bozukluğu varsa

Böbrek üstü bezinizin işlevlerinde bir yetmezlik varsa

Vücudunuzda asit-baz dengesinin bozulmasına yol açan kanda klor seviyesinin yükselmesiyle seyreden ciddi bir rahatsızlığınız varsa (hiperkloremik asidoz)

Siroz adı verilen ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa

Gözünüzde süregelen ve non-konjestif kapalı açılı glokom (göz içi basıncı artışı ile ilgili bir hastalık) adı verilen bir rahatsızlık mevcutsa (uzun süreli asetazolamid kullanımı, göz içi basıncını düşürerek, glokomdaki kötüleşmeyi maskeleyebilir.)

Diazomid Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Şeker hastalığınız varsa (Kan şekerinde düşüş veya yükselmelere yol açabilir)

İleri yaştaysanız ve böbrek fonksiyonlarınızda bozulduk varsa (Asidoz adı verilen ciddi bir metabolik bozukluk gelişebilir).

Uzun süreli tedavi uyguluyorsanız (Doktorunuz periyodik olarak kan elektrolitlerini ölçmeyi ve kan sayımı kontrolü yapmak isteyebilir ve herhangi bir olağandışı deri döküntüsü görürseniz; derhal bildirmeniz konusunda sizi uyarabilir).

İlacın dozu arttırıldıysa (sersemlik hissi ve sübjektif duyu bozukluğu görülme sıklığı artabilir).

Akciğerlerinizde hava keselerini tıkayan bir hastalık (öm. anfizem) veya akciğerlerdeki hava keselerinin havalanmasını azaltan bir bozukluk varsa (Asidoz durumu ağırlaşabilir.)

Hızlı bir dağ tırmanışı yaparken yüksek irtifa hastalığı ortaya çıkabilir. Derhal tırmanışı sonlandırınız.

Eş zamanlı olarak yüksek dozda aspirin kullanıyorsanız (iştahsızlık, çok hızlı soluma, uyuşukluk ve sersemlik hali, metabolik asidoz, koma ve ölüm vakaları bildirilmiştir.)

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diazomid İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İlacınızı yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Mide barsak hastalıklarından korunmak için yiyecekler ile birlikte alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Diazomid Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diazomid, doktorunuz tarafından hamileliğiniz sırasında ancak olası yaranın, risklerden daha baskın olduğu durumlarda reçete edilecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Diazomid Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diazomid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün tartrazin ihtiva eder, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Diazomid Kullanılır mı?

Aspirin (asetilsalisilik asit): Ciddi şekilde kanda asit miktarının aşın birikmesine neden olabilir ve merkezi sinir sistemi üstünde zehirlilik riski ortaya çıkabilir.

Fenitoin (sara ilacı): Kanda fenitoin seviyelerini yükseltir ve süregelen fenitoin tedavisi uygulanan hastalarda, ilaca bağlı kemik dokusunda bozukluk oluşması (osteomalazi) riskini artırır.

Primidon (sara ilacı): Kandaki seviyelerini düşürerek, sara nöbetlerini giderici etkisini azaltabilir.

Aynı etki mekanizmasına sahip diğer karbonik anhidraz inhibitörleri ile birlikte kullanımı önerilmez.

Folik asite karşıt etki gösteren diğer ilaçlann etkilerini artırabilir.

Diazomid, kan şekeri seviyesinde düşmeye veya yükselmeye neden olabileceğinden şeker hastalığı ilaçları kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Amfetamin (dikkat eksikliği bozukluğu, hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde ve kilo kontrolünde iştah azaltıcı olarak kullanılır) ve kinidinin (kalpte ritim bozukluğu tedavisinde kullanılır) idrarla atılımını azaltabileceğinden etkileri artabilir.

Met en amin in (idrar yolları antiseptiği) idrar ile ilgili antiseptik etkisini önleyebilir.

Lityum (psikiyatrik hastalıklarda kullanılır): Atılımını arttırır, kandaki lityum seviyesi azalabilir.

Sodyum bikarbonat: Böbrek taşı oluşumu riskini arttırır.

Organ nakillerinde bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan siklosporin: Kanda siklosporin seviyesi yükselebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.