İlaçlar

Diazem 5 mg Ampul Yan Etkileri ve Diazem Kullananlar

Diazem 5 mg Ampul Yan Etkileri ve Diazem Kullananlar

Diazem’ in etkin maddesi benzodiyazepinler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan diazepamdır. Her bir kapsül 5 mg etkin madde içermektedir.

DİAZEPAM, 25 veya 50 kapsül içeren blister ambalaj, bir adet kullanma talimatı ile birlikte karton kutularda sunulmaktadır.

Diazem aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır;

Anksiyetenin (endişe,kaygı) kısa süreli tedavisinde,

Alkolü bırakan hastalarda oluşan belirtiler (huzursuzluk, titreme, hayal görme, huzursuzluk-taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)

Kasların gevşemesine yardımcı olmak ve kas kasılmaları ile serebral inme için (beyni etkileyen ve hareket sorunlanna ve kas sertliğine neden olan bir koşul)

Havale (nöbet)

Titreme (ailevi kaynaklı olabilir bazen ise nedeni belli olmayabilir)

Ağrılı kas kasılmalarının ilerleyici bir türü

Diazem’in Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Diazem’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

  • Uyuklama, halsizlik, bitkinlik, sersemlik ve ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)
  • Konfüzyon (zihin karışıklığı), depresyon, cinsel istekte değişme
  • Akut hipereksitasyon durumları, anksiyete (kaygı, endişe), halüsinasyonlar (hayal görme), kas kasılmaları, uykusuzluk, sinirlilik, uyku rahatsızlıkları ve uyarılma gibi paradoksal reaksiyonlar rapor edilmiştir. Bu etkiler görüldüğü takdirde ilaç kullanımı bırakılmalıdır.
  • Baş ağrısı, baş dönmesi, tremor (titreme), konuşurken dilin dolaşması (disartri)
  • Çift görme, bulanık görme
  • Hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü)
  • Konstipasyon (kabızlık), bulantı, tükrük salgılanmasında görülen değişiklikler
  • Sarılık
  • Deri döküntüleri
  • Üriner retansiyon (idrar yapamama), inkontinans (idrar tutamama, kaçırma)

Araştırmalar

Uzun süreli tedavilerde nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısında azalma) ve sarılık rapor edildiğinden periyodik kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri yapılması önerilir.

Diazem Nasıl Kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Tedaviye genellikle semptomları (belirtiler) kontrol altına alabilecek en düşük dozla başlanır. Erişkinlerde:

Anksiyolitik olarak (endişe veya ruhsal sorunlar için):

Günde 2 veya 3 defa 5-30 mg dozlarında kullanılmalıdır.

Sedatif hipnotik olarak (sakinleştirici ve uyku verici):

Diazem, yatmadan önce, günde 5-15 mg kullanılmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu

Kapsülleri bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Yaşlılarda Diazem Kullanımı

Yaşlı hastalarda, ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu) veya aşırı sedasyonu (sakinlik) önlemek için etkili olan en düşük Diazem dozunun kullanılması tavsiye edilmektedir. Eğer ilaç tolere edilebiliyorsa, ilaç dozu kademeli olarak artırılabilir. Doz, yetişkin dozunun yarısından fazla olmamalıdır.

Özel kKullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyonlan bozulmuş hastalarda Diazem dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuz dozunu düşürmek isteyebilir.

Ciddi karaciğer probleminiz varsa Diazem’i kullanmayınız.

Eğer Diazem’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Diazem 2 Doz Alınır mı?

Siz (veya bir başkası) aynı anda çok sayıda kapsül kullanmışsa veya bir çocuğun bir kapsül yuttuğundan şüpheleniyorsanız, size en yakm hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza danışınız.

Aşırı doz belirtileri dikkat ve koordinasyon kaybını, uyuklama veya derin uyku hissini, konuşma sorunlarını, kas zayıflığı veya heyecanlanma hissini, kalp atımında yavaşlamayı solunum zayıflaması ve aşırı halsizlik içerir. Aşırı yüksek dozlar koma (bilinç kaybı), refleks sorunlan ve nefes alıp vermede zorlanmaya neden olabilir.

Diazem’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diazem’i Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İlacınızın dozunu almayı unutursanız, unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Diazem İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

İlacı tamamen kesmeden önce aldığınız kapsül sayısını azaltmak isteyebileceğinden doktorunuza söylemeden ilacı kesmeyiniz.

Diazem’in ani kesilmelerinde konvülsiyonlar (havale), titreme, karın ve kas kramplan, kusma ve terleme gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavide ilaç yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Yüksek dozda ilaç kullanıyorsanız, zaman zaman zihin karışıklığı, havale veya olağandışı davranışlar gibi semptomlar yaşayabilirsiniz.

Tedaviyi kademeli olarak kesiniz, aksi takdirde hastalığınız eskisinden daha şiddetli şekilde tekrarlayabilir. Bu risk, Diazem tedavisini aniden kestiğinizde daha yüksektir. Duygu durum değişiklikleri, endişe, huzursuzluk veya uyku düzeninde değişiklikler görülebilir.

Diazem Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Diazepam veya diğer benzodiazepin grubu ilaçlara veya Diazem’in içindeki yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

Nefes darlığı yaşıyor veya nefes alıp vermede zorlanıyorsanız

Ruhsal çöküntü (depresyon) yaşıyorsanız (endişenin eşlik ettiği veya etmediği)

Ruhsal hastalığınız varsa (psikoz)

Dar açılı glokomunuz varsa (göz içi basıncının artması)

Miyastenia gravis isimli bir hastalığınız varsa (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)

Uykuda geçici solunum yetmezliği görülüyorsa

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

Porfiri (ciltte kabarcıklar, karın ağrısı ve sinir sistemi hastalıklarına neden olan kalıtsal bir rahatsızlık)

6 aylıktan küçük bebeklerde Diazem kullanılmaz.

Diazem Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmadır?

Geçmişte alkolizm veya madde bağımlılığı sorunu yaşadıysanız

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

Akciğer sorunlarınız varsa

Kanınızda albümin adı verilen proteinin düzeyleri düşükse

Kişilik bozukluğunuz varsa,

Yaşlıysanız (düşmenize veya yaralanmanıza neden olabilecek zihin karışıklığı veya dikkatsizlik riski)

Sara hastalannda Diazem’in aniden kesilmesi nöbetlerin sıklık ve şiddetini artırabilir.

Diazem’ i alırken bağımlılık riski mevcut olup, bu risk ilaç dozu ve tedavi süresi ile ve ayrıca alkolizm ve madde bağımlılığı yaşamış olan hastalarda artmaktadır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diazem Alkol İle Alınır mı?

Diazem’i alkol ile birlikte almayınız. Alkol, Diazem’in yatıştırıcı etkilerini artırabilir ve kendinizi son derece uykulu hissetmenize yol açabilir.

Hamileler Diazem Kullanabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin ilk üç ayında kullanımı ile bebeğinizde konjenital malformasyon (organ ve dokulardaki doğuştan gelen yapısal bozukluklar) riski artar. Bu yüzden hamilelik süresince risk/yarar oranı dikkatli değerlendirilmelidir.

Diazem’i kesinlikle gerekmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Diazem Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diazem’in etkin maddesi anne sütüne rahatlıkla geçtiğinden, emziren kadınların bu dönemde bu ilacı kullanmaktan kaçınmaları gerekir.

Bebeğinizi emziriyorsanız Diazem kullanmayınız.

Diazem’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Her bir Diazem kapsül 44.0 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ürün, kapsül yapısında tartrazin içermektedir. Aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Diazem Kullanımı

Diazem’in vücuttan atılmasını yavaşlattığından, simetidin (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Diazem’in vücuttan daha hızlı atılmasına neden olduğundan rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Antasidler (mide asitliğini azaltan ilaçlar) vücutta Diazem emilimini yavaşlatabilir.

Karbamazepin her iki ilacm da serum seviyelerini düşürebilir, etkileri azalır.

Diğer santral sinir sistemi depresanları ile etkileşebilir. Etki şiddetlenir Bu ilaçlann Diazem ile birlikte kullanılması şiddetli uyku haline neden olabilir.

Nöromusküler kavşak blokerleri (kürar benzeri ilaçlar, kas gevşeticiler) ile birlikte kullanılması şiddetli uyku haline neden olabilir.

Diazem’in alkol ile birlikte kullanılması uyuklamaya yol açabilir.

Kesilme sendromu gelişmesi riski, anksiyolitik (endişe, kaygının önlenmesinde kullanılan ilaçlar) veya hipnotik (uyku verici ilaçlar) olarak reçete edilen benzodiazepinlerin kombinasyonu ile artar.

Parkinson tedavisinde kullanılan dopaminerjik ilaçlarla (levodopa) birlikte kullanılması bu ilaçlann etkilerini azaltabilir.

Itrakonazloe, ketokonazol ve flukonazol, benzodiazepinlerin etkilerini artırabilir. Benzodiazepin dozunun azaltılması gerekli olabilir.

Teofilin, diazepamın etkisini azaltır.

Greyfurt suyu diazepamın etkisini uzatabilir. Bu etkileşim, sağlıklı bireylerde pek bir önem taşımasa da yaşlılık ya da karaciğer sirozu gibi diğer faktörler yan etki riskini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.