Diafuryl Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü
Diafuryl, nifuroksazid etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 100 mg etkin madde bulunur. 12 kapsül içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca süspansiyon formu da bulunmaktadır.

Diafuryl bölgesel (lokal) etkili bir barsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu, ateş, enfeksiyon veya zehirlenme belirtilerinin görülmediği bakteriyel kökenli olduğu düşünülen akut ishal tedavisinde, su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır

Su kaybının derecesi ve uygulama yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve yaşınıza ile durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Diafuryl’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa,Diafuryl’i almayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi
  • Ani aşın duyarlılık tepkisi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Diafuryl’e karşı ciddi ateıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Diafuryl’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Döküntü
  • Kurdeşen

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Diafuryl Nasıl Kullanılır?

Erişkinlerde: Günde 4 defa 2 kapsül ($00 mg) alınır.

Tedavi 7 günden daha uzun sürdürülmemelidir.

Ağızdan alınır.

Çocuklarda Kullanımı

6 yaşından büyük çocuklarda: Günde 3-4 defa 2 kapsül (600 mg-800 mg) alınır.

6 yaşm altındaki çocuklarda ve bebeklerde, yutarken boğaza kaçma riski nedeniyle kapsül formunun kullanımı kontrendikedir. Bu yaş grubuna çocuk (pediyatrik) kullanımına daha uygun olan ağızdan alman DİAFURYL süspansiyon formu önerilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farkı gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Eğer Diafuryl’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Diafuryl’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diafuryl Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diafuryl ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

Diafuryl tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınızla ilgili şikayetleriniz tekrar ortaya çıkabilir.

Diafuryl Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Nitrofuran türevlerine veya ilacm içerdiği diğer maddelere karşı aleıjiniz varsa

6 yaşının altındaki çocuklarda

Diafuryl Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İki günlük uygulamadan sonra ishal devam ederse,

Günde 6 defadan fazla sulu dışkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun süren veya kilo kaybına yol açan ishal durumunda, ya da ateş ve kusma başlarsa (derhal doktora başvurunuz),

Uzun süren şiddetli ishal,

Şiddetli kusma veya yemeği reddetme durumunda,

Dışkıda kan veya mukus bulunursa,

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

DIAFURYL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Su kaybının giderilmesi: ishalin neden olduğu sıvı kaybım yerine koymak için, çocuğunuza bol miktarda şekerli veya şekersiz içecekler içirilmelidir (bir günde alınması önerilen ortalama su miktan 2 litredir.)

Beslenmenin sürdürülmesi: İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;

Çiğ sebzeler, meyve, yeşil sebzeler, baharatlı yiyecekler, buzlu içecek veya yiyeceklerin verilememelidİr.

Izgara etler ve pirince ağırlık verilmelidir.

Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kısa süreli DİAFURYL kullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

DİAFURYL’in araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Alkol bağımlılığı için dİsülfiram gibi bir ilaç alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlar alıyorsanız Diafuryl’i bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir