İlaçlar

Dexday 50mg İlaç Ne İşe Yarar ve Yan Etkileri Nelerdir?

Dexday 50mg İlaç Ne İşe Yarar ve Yan Etkileri Nelerdir?

Dexday 50 mg efervesan tabletteki etkin madde deksketoprofen trometamoldür. Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid anti inflammatuar ilaçlar = NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

Dexday kas ve iskelet ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı, ameliyat sonrası oluşan hafif ve orta şiddetteki ağrıların tedavisinde kullanılır.

Dexday suda eriyen 20 ve 30 efervesan tablet Alü/Alü folyo blister ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

Dexday’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dexday’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dexday’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anafilaktik reaksiyon (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Anjiyonörotik ödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • Steven’s Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Bayılma
 • Çarpıntı
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Fotosensitif reaksiyonlar (ışığa karşı duyarlı olma hali)
 • Böbrek iltihabı
 • Pankreas iltihabı
 • İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
 • Mide ülseri, mide ülseri kanaması
 • Düşük tansiyon
 • Yüksek tansiyon
 • Solunum sıklığının azalması
 • Bronşların daralması, bronşların spazmı
 • Nefes darlığı, nefes almada güçlük
 • Kalp atımının hızlanması
 • Görmede bulanıklık
 • Uyuşma
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
 • Kan pulcuğu sayısında azalma
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali
 • Yorgunluk, ağrı, güçsüzlük, titreme, keyifsizlik
 • Kaşıntı
 • Aşırı miktarda idrar yapma
 • Sırt ağrısı
 • Adet döngüsü bozukluklar, prostatik bozukluklar
 • Kurdeşen
 • Ciltte kızarıklık
 • Sivilce
 • Terlemede artış
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
 • Bulantı ve/veya kusma, karın ağrısı, ishal
 • Kulak çınlaması
 • Hazımsızlık
 • Al basma
 • İştahsızlık

Bunlar Dexday’ in hafif yan etkileridir.

Dexday Nasıl Kullanılır ?

Dexday’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır. Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen günde bir defa 50 mg’dır. Günlük maksimum doz 75 mg’ı aşmamalıdır.

Dexday oral yoldan bir bardak suda (150 mL) eritilerek içilir.

Yaşlılarda Dexday Kullanımı

Yaşlılarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg’dan (günde bir defa Dexday) fazla olmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg’dan (günde bir defa Dexday) fazla olmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg’dan (günde bir defa Dexday) fazla olmamalıdır.

Eğer Dexday’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Dexday 2 Kere İçilir mi?

Dexday’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dexday’i Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Dexday İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Eğer Dexday kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak Dexday kullanımını sonlandırabilirsiniz

Dexday Kullanmamanız Gereken Durumlar Nedir?

Dexday formülünde bulunan deksketoprofen veya diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa,

Astım atakları, akut alerjik nezle (burnun iç yüzeyinin kısa süreli iltihabı), nazal polipler (burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler), kurdeşen, anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) veya aspirin diğer steoridal olmayan anti-inflamatuar ilaçları aldıktan sonra göğüste hırıltı varsa,

Daha önceden mide ülseri (yara)/kanama, sindirim bozukluğundan dolayı acı çektiyseniz veya iltihabın (Chron hastalığı veya ülseratif kolit) neden olduğu barsak problemleriniz varsa,

Mide veya barsak kanama öykünüz varsa,

Ağır kalp yetmezliği, orta ve şiddetli böbrek rahatsızlığınız veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliğiniz varsa,

Kan pıhtılaşma hastalığınız varsa,

Hamile iseniz veya emziriyorsanız

Dexday Dikkatli Kullanmanız Gereken Durumlar

Diğer ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

Herhangi bir alerjiniz varsa,

Böbrek, kalp ve karaciğer hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği veya sıvı tutulumundan dolayı terleme varsa,

Kan hastalığınız, lupus eritematozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya mikst bağ doku hastalığınız varsa,

Hamile kalmaya çalışıyorsanız

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

Dexday İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Dexday’ i yemeklerden en az 30 dakika önce alınız.

Hamileler Dexday Kullanabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Dexday hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Dexday Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Dexday emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Dexday baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımdan kaçınılmalıdır.

Dexday’in Îçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Sodyum için uyarı;

Dexday’ in her efervesan tabletinde 2.5 mmol (57,7 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Aspartam için uyarı;

Bu ilacın içinde aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonurisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

Sorbitol için uyarı;

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınzı olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Potasyum için uyarı;

Bu tıbbi ürün her efervesan tablette 1 mmol’den daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında “potasyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Dexday Kullanımı

Önerilmeyen kombinasyonlar;

Asetilsalisik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer anti-inflamatuar ilaçlar (iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Varfarin, heparin ve diğer ilaçlar (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan ilaçlar)

Liyum (bazı duygu durum hallerin tedavisinde kullanılan ilaç)

Metotreksat (kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık)

Hidantionlar ve fenitoin (sara hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)

Sulfametoksazol (bakteri iltihaplarn tedavisinde kullanılan ilaç)

Dikkat gereken kombinasyonlar,

ACE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistler (yüksek kan basıncı ve kalp problemi tedavisinde kullanılan ilaç)

Pentoksifilin ve okspentifilin (kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaç)

Zidovudin (viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç)

Klorpropamid ve glibenklamid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)

Göz önünde bulundurulması gereken kombinasyonlar;

Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Siklosporin ve takrolimus (organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç)

Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarının çözülmesinde kullanılan ilaçlar)

Probensid (gut hastalığının tedavisinde)

Digoksin (kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç)

Mifepriston (hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan ilaç)

Seçici serotonin geri alım inhibitörlerin antidepresanları

Antiplatelet ajanlar (kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerinin kümelenmesini veya kan pıhtılarının oluşmasını azaltan ilaçlar)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.