Combisar İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

admin 0

Combisar, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Tabletler sanmsı-kahverengi renkli, oblong, bikonvenks, bir yüzünde “160” diğer yüzünde “5” yazılı film kaplı tabletler şeklindedirler.

Her bir film kaplı tablet, 5 mg amlodipin ve 160 mg valsartan içerir.

Combisar, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını artınr. Valsartan, anjiyotensin Il’nin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

Combisar, kan basıncını düşüren tek bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen kan basıncı yüksek olan hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da börek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Combisar’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Combisar’m kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yaygın:

 • Grip,
 • Burun tıkanıklığı, boğaz ağnsı ve yutkunma sırasında rahatsızlık,
 • Baş ağnsı,
 • Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme,
 • Yorgunluk,
 • Yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması,
 • Kusma.

Yaygın olmayan:

 • Sersemlik,
 • Bulantı ve karın ağnsı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda kanncalanma veya uyuşma,
 • Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Çarpıntı dahil kalbin hızlı atması,
 • Ayağa kalkınca başlayan sersemlik,
 • Öksürük,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Ciltte döküntü, kızanklık,
 • Eklemlerde şişme,
 • Sırt ağnsı,
 • Eklemlerde ağn,
 • Saç dökülmesi,
 • Değişen bağırsak alışkanlıklan, şişlik hissi, hazımsızlık, yemekten sonra midede rahatsızlık,
 • Mide ağnsı,
 • Diş etlerinde kanama, hassasiyet ve kalınlaşma,
 • Soluk alıp vermede güçlük,
 • Erkeklerde memelerde büyüme,
 • Burun akıntısı, hapşırma,
 • Deride ve gözlerde sararma, iştah kaybı, hafif renkli idrar,
 • Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi),
 • Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe,
 • Enfeksiyona bağlı sık idrara çıkma ihtiyacı, ateş, boğaz ağrısı ve ağız ülserleri,
 • Ruh halinde değişiklikler,
 • Kas ağnsı,
 • El ve ayak parmaklannda uyuşma ya da kanncalanma hissi,
 • Şiddetli üst mide ağrısı,
 • Kendiliğinden meydana gelen kanama ya da morarma,
 • Morumsu-kırmızı lekeler, kaşıntı,
 • Özellikle yüz ve boğazda şişme,
 • Dudaklar, gözler ya da ağızda şişme, deride soyulma

Seyrek:

 • Döküntü, kaşıntı, yüz, dil ve dudaklarda şişme, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı (halsiz düşme, sersemleme hissi) gibi belirtilerle ortaya çıkan aleıjik reaksiyon,
 • Huzursuzluk (Anksiyete),
 • Kulak çınlaması,
 • Bayılma,
 • Normalden fazla miktarda idrar atılımı ya ad sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • Ağırlık hissi,
 • Sersemlik, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan düşük kan basıncı,
 • Aşırı terleme,
 • Ciltte yaygın döküntü,
 • Kaslarda spazm,
 • Ezici göğüs ağnsı,
 • Düzensiz kalp atışı,
 • Kalbi besleyen damarlann daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı.

Çok seyrek:

 • Ciltte ve gözlerde sararma,
 • Bazı karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarında değişiklikler,
 • Deride morarmalar, uzuvlarda sertleşme, ellerde titreme.

Sıklığı bilinmeyen:

 • Kırmızı kan hücrelerinde (hemoglobin) düşüş,
 • Kanda potasyum seviyesinde artış,
 • Böbrek fonksiyonlannda düşüş veya şiddetli düşüş,
 • Aşın duyarlılık.

Combisar Nasıl Kullanılır?

Combisar için önerilen günlük doz bir film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahlan almanız önerilir.

Hangi dozda ve tam olarak kaç tablet kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

En iyi sonuçlan elde etmek ve yan etki riskini azaltmak için Combisar’ı tam olarak doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanmanız çok önemlidir.

Önerilen dozu aşmayınız.

Bu ilaç, sadece ağızdan kullanım içindir.

Aç kamına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde Combisar kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız.

Şiddetli karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz bu ilaç ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü Combisar tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer Combisar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Combisar’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Combisar Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Combisar ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü Combisar tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Combisar Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Valsartana, amlodipin besilata ya da Combisar’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aleıjiniz ya da olağandışı bir tepkiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, safra yoluna bağlı siroz ya da safra birikimine neden olan hastalığınız varsa,

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız,

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Combisar Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sık sık kusma ya da ishal şikayetiniz varsa ya da idrar söktürücü bir ilaç (diüretik) kullanıyorsanız,

Kanınızdaki potasyum düzeyinin artırılması için başka ilaçlar ya da maddeler kullanıyorsanız (belli tipteki idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar, potasyum takviyeleri gibi),

Halen beta-blokörler adı verilen ilaçları kullanıyorsanız. Doktorunuz size dozun kademeli olarak azaltılmasını tavsiye edecektir.

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,

Böbrek nakli geçirdiyseniz ya da böbreklerinize kan götüren damarlarınızda daralma olduğu teşhis edildiyse,

Vücudunuzda üretilen aldosteron isimli hormonun yüksek düzeyde seyrettiği hastalığınız (primer hiperaldosteronizm) varsa,

Kalp yetersizliğiniz varsa,

Doktorunuz, kalp kapakçıklarınızda daralma (aort veya mitral stenoz) ya da daralmayla birlikte kalp kasınızda anormal kalınlaşma (obstrüktif hipertrofık kardiyomiyopati) teşhis ettiyse.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Combisar İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Bu ilacı aç veya tok kamına alabilirsiniz.

COMBISAR’ın içeriğinde yer alan amlodipin ve valsartan maddelerinin yiyeceklerle ve bitkisel ürünlerle etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların Combisar kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlann (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi Combisar’de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanmadan önce veya diğer dikkat gerektiren etkinliklerde bulunmadan önce, bu ilacın etkilerine nasıl cevap verdiğinizi bildiğinizden emin olunuz. Emin olmadığınız takdirde araç ve makine kullanmayınız.

Combisar Etken Maddesi Nedir?

Combisar’m içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Combisar’ın potasyum içeren yiyeceklerle bilinen bir etkileşimi bilinmemektedir. Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri ya da tuz yerine kullanılan potasyum içerikli maddeler ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Combisar’m psikiyatri tedavisinde kullanılan lityum ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Diltiazem, ağızdan alınan mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. itrakonazol, ketokonazol), viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ritonavir isimli ilaç, sara nöbeti geçirmeyi engelleyici ilaçlar (antiepileptikler örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon), bazı antibiyotikler (örn. rifampisin) ve bazı bitkisel ilaçlar [örn. san kantaron (Hipericum perforatum)] ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Steroid yapıda olmayan ağn kesici ilaçlar ile birlikte kullanımında ilacın kan basıncı düşürücü etkisi azalabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Combisar’ın yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlar (antihipertansif ilaçlar) ve tansiyon düşürücü (hipotansif) yan etkilere yol açabilen bazı ilaçlarla [örn. depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar, prostat bezi büyümesinde kullanılan alfa blokörler] birlikte kullanımı kan basıncım düşürücü etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir