Cleocin Fosfat Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri
CLEOCIN FOSFAT nedir ve ne için kullanılır?

■ CLEOCIN Fosfat Ampul, kas veya damar içine uygulanan berrak, renksiz steril çözeltidir.

■ CLEOCIN Fosfat Ampul, linkozamid grubu bir antibiyotik olan Klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 4 ml’lik 1 adet tip I cam ampul şeklinde bulunur.

■ CLEOCIN Fosfat Ampul, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisin’e duyarlı bakterilerin duyarlı suşlannın, duyarlı Chlamydia trachomatis suşlannın yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonlan: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı ve kızı1.
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, ampiyem ve akciğer absesi.
 • Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, kıl dibi iltihabı (furonkül), selülit, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve dolama (paronişi).
 • Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit) ve kan iltihabı (septik artrit).
 • Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) hastalıklar
 • Kann içi enfeksiyonları: Karın zan iltihabı (peritonit) ve karın içi absesi.
 • Diş ve diş eti enfeksiyonları: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit).
 • CLEOCIN Fosfat Ampul, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  CLEOCIN beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir.

  Malarya tedavisinde CLEOCİN’in kapsül veya oral solüsyon formu tek başma veya diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkilidir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLEOCIN Fosfat Ampul de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CLEOCIN Fosfat Ampul kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  ■ Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin CLEOCIN Fosfat Ampul’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  CLEOCIN Fosfat Ampul ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Anormal karaciğer fonksiyon testleri Karın ağrısı, ishal

  Tromboflebit (Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) (intravenöz enjeksiyondan sonra)

  Yaygın olmayan:

  Tat alma duyusunda bozulma

  Düşük tansiyon (baş dönmesi veya bayılma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hızlı yapılırsa)

  Bulantı ve kusma

  Makülopapüler (deride hafif kabarık) döküntüler Ağrı, apse oluşumu (kas içine uygulamadan sonra)

  Seyrek:

  Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet

  Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artıması

  Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi(proteinüri) Bilinmiyor:

  Kadın cinsel organında iltihap

  Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofıli, agranülositoz ve trombositopeni Aleıjik reaksiyonlar

  Özofajit, özofageal ülser (yemek borusunda iltihap ve yara)

  Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)

  Eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı

  Steven Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, vezikülobüllöz | dermatit (bir çeşit deri hastalığı), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

  Uygulama yerinde şişkinlik, kızarıklık, sertleşme, tahriş (kas içine uygulamadan sonra)

  CLEOCIN FOSFAT Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz CLEOCIN Fosfat Ampul’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yetişkinlerde enfeksiyonun şiddetine göre, kas içine ya da damar içine günde 600-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır.

  Çok ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar (günlük 4800 mg’a kadar) verilebilir.

  3

  Klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml’den fazla olmamalı ve uygulama hızı dakikada 30 mg’ı aşmamalıdır. Çok hızlı uygulandığı takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir.

  Doktomnuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

  Kas içine ve damar içine uygulanır. Damar içine uygulandığında şeker veya şalin (tuz) çözeltisiyle karıştırılır ve damla halinde uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda (1 aylıktan büyük) kg vücut ağırlığı başma önerilen doz, günde 3 veya 4 eşit doz şeklinde 15-40 mg klindamisindir.

  Doktomnuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanıt gözlenene kadar vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 300’a kadar yüksek doz uygulayabilir.

  Doktomnuz CLEOCIN Fosfat Ampul’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yaşldarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktomnuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

  Eğer CLEOCIN Fosfat Ampul’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  CLEOCIN FOSFAT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CLEOCIN Fosfat Ampul ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  CLEOCIN Fosfat Ampul almayı unutursanız:

  Eğer bir CLEOCIN Fosfat Ampul dozunu tamamiyle unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLEOCIN FOSFAT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  CLEOCIN Fosfat Ampul’ü düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

  CLEOCIN FOSFAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CLEOCIN FOSFAT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer

  ■ Klindamisin veya CLEOCIN Fosfat Ampul’in içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (allerjik) iseniz.

  CLEOCIN FOSFAT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer

 • İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli CLEOCIN Fosfat Ampul kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonlan gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer CLEOCIN Fosfat Ampul kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlannızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Böbrek yada karaciğer problemleriniz varsa (eğer CLEOCIN Fosfat Ampul’ü uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).
 • Astım, egzama veya saman nezleniz varsa
 • 1 aylıktan küçük bebeklerde güvenlik ve uygun dozaj belirlenmemiştir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLEOCIN FOSFAT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok kamına uygulanabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLEOCIN Fosfat Ampul’ün hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktomnuz önermedikçe CLEOCIN Fosfat Ampul kullanmayınız.

  2

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLEOCIN Fosfat Ampul’ün anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe CLEOCIN Fosfat Ampul kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CLEOCIN FosfatAmpul’ün araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

  CLEOCIN Fosfat Ampul tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  CLEOCIN FOSFAT Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu ürün her ml’sinde 9.45 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara (1 aydan küçük bebekler) uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLEOCIN Fosfat Ampul’ün ya da diğer ilacm etkisi değişebilir. Bunlar

  • Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

  • Kas gevşeticiler (CLEOCIN Fosfat Ampul bu ilaçların etkisini artırabilir)

  • Doğum kontrol hapları (CLEOCIN Fosfat tedavisi sırasında ya da CLEOCIN Fosfat tedavisini bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).

  • Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CLEOCIN FOSFAT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  YASAL UYARI
  Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir