İlaçlar

Ciproktan Muadilleri ve Kullanım Amacı

Ciproktan Muadilleri ve Kullanım Amacı

Ciproktan şişe içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir şişe 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254 mg siprofloksasin laktat içerir.

Ciproktan Tn etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.

Ciproktan, içerisinde 100 mililitrelik şişelerde bulunur. Şişe içerisindeki çözelti, renksiz berrak çözeltidir.

Yetişkinlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, sinüzitte, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, mide-bağırsak sistemi ve karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da

Ciproktan’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ciproktan IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Bulantı, ishal,
 • Uygulama yerinde reaksiyon.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Mantar süper enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık, gıda tüketiminde azalma,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Kusma,
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) artışı,
 • Kaşıntı, kurdeşen, döküntü
 • Eklem ağrısı,
 • Ağrı, rahatsızlık hissi, ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz ve transaminazların artışı,
 • Böbrek yetmezliği,

Seyrek  Görülen Yan Etkiler

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit edici),
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Aleıjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Kan şekerinde artma, kan şekerinde azalma,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar (kabus),
 • Depresyon (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • Nöbetler (nöbetin 30 dakika süreyle devam etmesi ve aralarda bilinç açıklığı olmaksızın sık sık tekrarlanması hali dahil olmak üzere),
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Düşük tansiyon,
 • Bayılma,
 • Soluk alıp vermede güçlük (enfeksiyona bağlı-olmayan) (astımla ilgili durumlar dahil)
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Sanlık,
 • Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan),
 • Işık duyarlılığı reaksiyonları,
 • Ciltte kabarcıklar,
 • Kas ağnsı,
 • Eklem romatizması,
 • Kas gerginliğinde artış ve kramp,
 • Böbrek bozukluğu,
 • İdrarda kan veya kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Ödem.
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık (agranülositoz),
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Alerjik şok (hayatı tehdit edici),
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon,
 • Psikolojik reaksiyonlar (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),,
 • Migren,
 • Koku alma bozuklukları,
 • Duyu bozuklukları,
 • Sersemlik
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayati tehdit edici))
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Myastenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
 • Yürüyüş bozukluğu.

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi (polinöropati),
 • Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes),
 • Çocuklarda eklemleri etkileyen bir hastalık olan artropati,
 • Akut genel ekzantematöz püstüloz (AGEP yaygın kızarık zemin üzerinde, içi iltihapla dolu, toplu iğne başı büyüklüğünde kabartılarla karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanım sonrası gelişen klinik tablo),
 • INR (International normalized ratio) (kanda pıhtılaşma zamanını ölçümlemede kullanılan parametre) artışı (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).

Ciproktan Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça farklı bir doz almayınız.

Damardan tedavi sonrasında Ciproktan tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.

Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyerek size uygulayacaktır ve tedavinizin süresini size bildirecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu

ClPROKTAN damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği

Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi olan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg Ciproktan eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg Ciproktan verilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

Eğer Ciproktan ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Ciproktan 2 Doz Alınır mı?

Ciproktan ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

Ciproktan Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı aleıjiniz var ise,

Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız

Ciproktan Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Ciproktan ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

Ciproktan kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

 • Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysamz,
 • Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
 • Ciproktan gibi antibiyotiklerle daha önce gördüğünüz tedavi sırasında tendon sorunu öykünüz olduysa,
 • Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) rahatsızlığınız varsa,
 • Anormal kalp ritmi (aritmi) öykünüz varsa.
 • Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya bitkin hissetme veya ayakta dururken baş dönmesi gibi belirtileri olan aşırı duyarlılık ve aleıjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok, anjio ödem) görülürse (Bu belirtilerden herhangi biri görülürse tedavinizin sonlandınlması gerektiğinden hemen doktorunuza söyleyiniz.),
 • Yaşlıysanız veya aynı anda kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız (Kasların kemiklere bağlandığı yerlerde ağrı, şişlik, kızarıklık meydana gelebilir. Herhangi bir ağrı veya şişliğin ilk belirtisinde, Ciproktan kullanımı durdurulmalıdır ve ağrılı alanın dinlendirilmesi gerekir. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden herhangi bir gereksiz egzersizden kaçının),
 • Ciproktan de dahil olmak üzere antibiyotik tedavisi sırasında veya tedavinin sonlandırılmasından sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi veya sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurun. Ciproktan tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayat kurtarıcı olabilir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
 • Sara, serebral iskemi veya inme gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar yaşıyorsanız, santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumda Ciproktan tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Ağn, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri görülürse Ciproktan tedavisi durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Ciproktan karaciğer hasarına neden olabilir. İştah kaybı, sanlık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı veya midede hassasiyet gibi belirtiler fark ederseniz, Ciproktan tedavisi acilen durdurulmalıdır.
 • Ciproktan beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir ve sizin enfeksiyonlara karşı direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzun ciddi şekilde bozulması gibi belirtileri bulunan bir enfeksiyon veya boğaz ağrısı, farenks, ağız veya idrar yolu sorunları gibi lokal enfeksiyon belirtileri bulunan yüksek ateş sorununuz olursa en kısa zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz. Beyaz kan hücrelerindeki olası düşmeyi (agranülositoz) kontrol etmek için sizden kan alınabilir.
 • Ciproktan ile anemi riski yaşayabileceğinizden, sizde ya da ailenizdeki bir ferdin glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) yetmezliğine sahip olduğu biliniyorsa doktorunuza söyleyiniz.
 • Ciproktan’ın ilk dozundan sonra psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Depresyon veya psikoz durumu varsa Ciproktan tedavisi sırasında bu belirtiler kötüleşebilir. Böyle bir durumda Ciproktan tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Uygulama yerinde iyileşmeyen reaksiyon varsa
 • Kortizon türü ilaç kullanıyorsanız,
 • Ciproktan ile tedavi sırasında cildiniz UV ışınları ya da güneş ışığına karşı daha hassas olacaktır. Güçlü güneş ışığından veya solaryum gibi yapay UV ışınlarından uzak durunuz.

Myastenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

Ciproktan gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

Ciproktan’a duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa Ciproktan kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ciproktan IV’in Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

Yiyecek ve içecekler Ciproktan ile yapılan tedavinizi etkilemez.

Hamileler Ciproktan Kullanabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciproktan hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Ciproktan Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciproktan anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Ciproktan IV’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 354 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Ciproktan Kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Ciproktan’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritim bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Vücuttan ürik asit atılımım sağlayan probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
 • Astım tedavisinde kullanılan teofılin,
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar(NSAİİ),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
 • Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonist ilaçları (Ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Şeker hastalığında kullanılan bir ilaç olan glibenklamid ve glimepirid,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
 • Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
 • Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin ve olanzapin,
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl
 • Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin

Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.