Cipram Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
CIPRAM nedir ve ne için kullanılır?

CIPRAM film tabletlerin her biri 20 mg sitalopram içerir.

CIPRAM 28 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Oval, beyaz, çentikli, "C" ve "N" baskılı film kaplı tabletlerdir.

CIPRAM selektif serotonin geri alım inhibitörüdür (SSRI) ve antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar hastalığınızın belirtilerine neden olan beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olurlar.

CIPRAM depresyon tedavisinde ve kendinizi daha iyi hissettiğinizde bu belirtilerin tekrarlanmasını önlemede yardımcı olmak için kullanılır.

Ayrıca, CIPRAM tekrarlayan depresyonu olan hastalarda yeni depresif nöbetlerin oluşumunu önlemek üzere uzun dönem tedavide kullanılır.

CIPRAM, panik atak eğilimi olan hastalarda ve obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan hastalarda belirtilerin hafifletilmesinde yararlıdır.

Doktorunuz CIPRAM’ı başka bir amaçla da reçetelendirmiş olabilir. CIPRAM’ın size neden reçetelendirildiğine dair herhangi bir sorunuz var ise doktorunuza sorunuz.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CIPRAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tüm ilaçlar gibi CIPRAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bazı hastalar aşağıdaki ciddi yan etkileri bildirmiştir:

Aşağıdakilerden biri olursa, CIPRAM almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüksek ateş, aşırı huzursuzluk, zihin bulanıklığı, titreme ve ani kas kasılması:

bu durum, değişik antidepresanların birlikte kullanımı ile bildirilen ve serotonin sendromu adı verilen ve nadiren görülen bir durumun işareti olabilir.

• Eğer ciltte, dilde, dudaklarda veya yüzde şişkinlik veya nefes alıp verme veya yutma güçlüğü (allerjik reaksiyon) hissediyorsanız.

• Olağandışı kanamalar (gastrointestinal kanamalar dahil)

Seyrek fakat ciddi yan etkiler (>1/10000, <1/1000)

Aşağıdakilerden biri olursa, CIPRAM almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hasta ve güçsüz kaslarla seyreden bir rahatsızlık veya zihin bulanıklığı hissediyorsanız;

bu durum, özellikle yaşlı bayan hastalarda bu tip antidepresanlar (SSRI) ile gelişebilen ve hiponatremi (kandaki anormal düşük sodyum seviyesi) adı verilen ve nadiren görülen bir durumun işareti olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler çoğu kez hafiftir ve genellikle birkaç günlük tedaviden sonra kaybolur. Ayrıca aşağıda belirtilen etkilerden bazıları hastalığınızın semptomları olabilir ve bundan dolayı siz iyileşmeye başladıkça azalır.

Eğer yan etkiler rahatsız ediciyse veya birkaç günden daha fazla sürerse doktorunuza bildiriniz.

Ağız kuruluğu diş çürümesi riskini arttırır. Bundan dolayı dişlerinizi normalden daha sık fırçalamaksınız.

Çok yaygın yan etkiler (>1/10)

Uykulu hissetme

Uykusuzluk

Terleme artışı

Ağız kuruluğu

Bulantı

Yaygın yan etkiler (>1/100, <10/100):

İştah azalması

Aşırı huzursuzluk

Cinsel dürtü azalması

Kaygı

Sinirlilik

Zihin bulanıklığı durumu Titreme

Kulaklarda çınlama

Esneme

İshal

Kusma

Kaşıntı

Kas ve eklemlerde ağrı

Erkekler boşalma ve ereksiyon sorunları yaşayabilir

Kadınlar için orgazm olamama

Yorgunluk

Ciltte batma hissi

Kilo azalması

Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100)

Ciltte kanama bozuklukları (kolay morarma)

İştah artışı

Saldırganlık

Depersonalizasyon

Halüsinasyon

Mani

Baygınlık

Genişlemiş gözbebekleri

Hızlı kalp atışı

Yavaş kalp atışı

Ürtiker

Saç dökülmesi

İsilik

İşemede güçlük Vajinal kanama Kol veya ayaklarda şişme Kilo artışı

Seyrek (>1/10000, <1/1000) Nöbet

İstemsiz hareketler Hepatit

Bazı hastalarda aşağıdakiler bildirilmiştir (sıklık bilinmemektedir):

Cilt ve mukoza kanaması ve düşük kan trombosit seviyesi

Aşırı duyarlılık(isilik)

İdrar miktarında artış

Panik atak

Diş gıcırdatma

Aşırı huzursuzluk

Olağandışı kas hareketleri veya kas sertliği Akatizi (kasların istemdışı hareketi) Cilt veya mukozanın aniden şişmesi Ağrılı ereksiyon

Emzirmeyen kadınlarda süt akışı Karaciğer fonksiyon testlerinde anomali

CIPRAM Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. CIPRAM ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız.

Emin değilseniz veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

Normal doz günde 20 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttırılabilir.

Panik bozukluğu

Dozu günde 20-30 mg’a arttırmadan önce ilk hafta için başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttırılabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

Başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttırılabilir.

CIPRAM hergün, günde tek doz olarak kullanılır.

CIPRAM günün herhangi bir zamanında yemeklerle veya tek başına kullanılabilir. Tabletler, su ile içilerek yutulur. Tabletleri çiğnemeyiniz (tabletlerin acı bir tadı vardır).

Çocuklarda ve adolesanlarda (<18 yaş) kullanımı:

CIPRAM çocuklara veya adolesanlara verilmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen ‘2. CIPRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler’ bölümüne bakınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalar genel olarak günde 40 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ile ilgili yakınmaları olan hastalar günde 30 mg’dan fazla kullanmamalıdır. Tedavinin süresi:

Depresyon, panik bozukluk ve OKB için kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi bir iyileşme hissetmeniz birkaç hafta sürebilir.

Doktorunuzla konuşmadan önce ilacın dozunu kesinlikle değiştirmeyiniz.

Tedavi süresi kişiden kişiye değişir, genellikle en az 6 ay’dır. Doktorunuz tavsiye ettiği sürece tabletleri kullanmaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile doktorunuz

5

tarafından yapılması söylenmeden tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Altta yatan hastalık uzun bir süre devam edebilir ve siz tedaviyi kestikten sonra çok yakın bir süre içinde belirtileriniz tekrarlayabilir.

Tekrarlayan depresyonu olan hastalar yeni depresif nöbetlerin oluşumunu önlemek için devam eden tedavilerden (bazen birkaç yıl) yararlanmaktadır.

CIPRAM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CIPRAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen doktorunuz veya size en yakın hastanenin acil bölümü ile temasa geçiniz. Bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi olmasa da bunu yapınız. Bir doktor veya hastaneye giderseniz CIPRAM kutusunu yanınıza alınız.

Doz aşımı semptomları şunlar olabilir:

• Nöbet

• Kalp ritminde değişiklik / aritmi

• Sersemlik hali

• Koma

• Kusma

• Titreme

• Düşük kan basıncı

• Yüksek kan basıncı

• Bulantı

CIPRAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CIPRAM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Sitalopram veya CIPRAM’ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) var ise.

• Aynı zamanda monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız.

• Aynı zamanda pimozid kullanıyorsanız.

Monoamin oksidaz inhibitörleri; fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid, tiranilsipromin ve moklobemid gibi depresyon tedavisinde de kullanılan ilaçları kapsamaktadır.

Fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid veya tiranilsipromin adlı monoamin oksidaz inhibitörlerinden birini kullanmayı bitirmişseniz, CIPRAM tedavisine başlamadan önce 2 hafta beklemeniz gerekecektir.

Moklobemid kullanmayı bıraktığınızda CIPRAM tedavisine başlamadan mutlaka bir gün geçmelidir.

CIPRAM’ı kestikten sonra herhangi bir monoamin oksidaz inhibitörü kullanmaya başlamadan önce 1 hafta beklemelisiniz.

CIPRAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer,

• Mani veya panik bozukluk nöbetiniz varsa,

• Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa,

• Şiddetli bir böbrek hastalığınız varsa,

• Diyabetiniz varsa (antidiyabetik tedavinizin ayarlanması gerekebilir),

• Epilepsi veya nöbet hikayeniz varsa,

• Bir tür kanama bozukluğunuz varsa,

• Kanınızdaki sodyum seviyesi azalmışsa,

• Elektrokonvülsif tedavi alıyorsanız,

• Aşırı huzursuzluk ve/veya çoğu zaman hareket etme ihtiyacı (akatizi) hissediyorsanız,

• Glokom hastalığınız varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir. Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

• Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.

• Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanımı

CIPRAM genel olarak çocuklar ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca bilmelisiniz ki; 18 yaşın altındaki hastalar bu sınıf ilaçları kullandıklarında intihar girişimi, intihar düşüncesi ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, zıtlaşma davranışı ve sinirlilik) gibi yan etkilerin riski yüksektir. Buna karşın doktorunuz hasta için en yararlısı olduğunu düşünerek 18 yaşın altındaki hastalara CIPRAM reçete edebilir. Doktorunuz 18 yaşın altındaki bir hastaya CIPRAM reçete etmişse ve siz bunu görüşmek istiyorsanız lütfen doktorunuzla temasa geçiniz. 18 yaşın altındaki bir hasta CIPRAM kullanırken yukarıda yer alan belirtilerden herhangi biri gelişirse veya daha da kötüleşirse doktorunuza haber vermelisiniz.

Hastalığınıza ilişkin özel bilgi:

Depresyon veya ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi iyileşme hemen sağlanamaz. CIPRAM tedavisine başladıktan sonra herhangi bir iyileşme hissetmeniz birkaç hafta alabilir.

Panik bozukluk tedavisinde herhangi bir iyileşmenin görülmesi genellikle 2-4 hafta alır. Tedavinin başında bazı hastalar artan anksiyete (devam eden tedavi sırasında kaybolur) hissedebilir. Bundan dolayı doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip etmeniz ve doktorunuza danışmadan tedaviyi durdurmamanız veya dozu değiştirmemeniz çok önemlidir.

Bazen depresyon veya panik bozukluk belirtileri intihar veya kendine zarar verme düşünceleri içerebilir. İlacın antidepresan etkisi tam olarak ortaya çıkıncaya kadar bu belirtilerin devam etmesi veya kötüleşmesi mümkündür. Eğer genç bir erişkinseniz (örn. 30 yaşın altındaysanız) ve daha önce antidepresan ilaçlar kullanmadıysanız bunun oluşması daha olasıdır.

Manik depresif hastalığı olan bazı hastalar manik döneme girebilirler. Bu durum olağandışı ve hızla değişen düşünceler, anlamsız mutluluk veya aşırı fiziksel aktivite ile karakterizedir. Eğer böyle hissediyorsanız doktorunuzla temasa geçiniz.

Tedavinin ilk haftalarında aşırı huzursuzluk veya oturma veya hareketsiz durma güçlüğü gibi semptomlar oluşabilir. Bu semptomları yaşıyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz. Bazen yukarıda bahsedilen belirtilerin farkında olmayabilirsiniz ve dolayısıyla bir arkadaşınızdan davranışınızdaki değişikliğin olası belirtilerini gözlemlemede size yardımcı olmasını istemeyi faydalı bulabilirsiniz.

Eğer tedavi sırasında sıkıntılı düşünceleriniz veya tecrübeleriniz olursa veya yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri oluşursa hemen doktorunuza iletiniz veya en yakın hastane ile temasa geçiniz.

CIPRAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

CIPRAM aç veya tok karnına alınabilir.

CIPRAM’ın alkolün etkilerini arttırmadığı görülmüştür. Yine de CIPRAM tedavisi sırasında alkol kullanılmaması tavsiye edilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile kadınlar genellikle CIPRAM kullanmamalıdır.

Bu grup ilaçlardan (antidepresanlar) birini hamileliğinizin son üç ayında ve doğuma kadar kullanırsanız, yeni doğan bebeğinizde şu etkilerin görülebileceğinin farkında olmalısınız: nefes alıp verme güçlüğü, mavimsi bir cilt, krizler, vücut ısısı değişiklikleri, besleme güçlüğü, kusma, düşük kan şekeri, sert veya gevşek kaslar, canlı refleksler, titreme, sinirlilik, aşırı hassasiyet, uyuşukluk hali, sürekli ağlama, uykulu olma ve uyuma güçlükleri. Yeni doğan bebeğinizde bu belirtilerden biri görülürse lütfen hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

Gebeliğin ileri evrelerinde, SSRI kullanımı sonrası, yeni doğanda kalıcı pulmoner hipertansiyon (PPHN) riskinde artış görülebilir. Ancak, şu andaki durumda ayrı ayrı her bir SSRI için potansiyel risk belirlenememektedir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anneler bu ilacı kullanırken bebeklerini emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

CIPRAM genel olarak sersemlik haline neden olmaz fakat yine de bu ilacı almaya başladığınızda baş dönmesi veya uyku hali hissederseniz bu etkiler geçinceye kadar araç kullanmayınız veya herhangi bir alet veya makina çalıştırmayınız.

CIPRAM Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile CIPRAM’ın birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar bir diğerinin etkisini etkileyebilir ve bu durum bazen ciddi yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte CIPRAM kullanırken dikkatli olunmalıdır:

• lityum (manik depresif bozukluk profilaksisi ve tedavisinde kullanılır) ve triptofan: yüksek ateşiniz ve ani kas kasılmanız varsa, heyecanlı ve zihin bulanıklığı hissediyorsanız hemen doktorunuzu görmelisiniz.

• selejilin (Parkinson hastalığında kullanılır): selejilin dozu günde 10 mg’yi geçmemelidir.

• metoprolol (yüksek kan basıncı ve/veya kalp hastalığı için kullanılır): metoprolol kan seviyeleri artar fakat bu artışa bağlı belirtiler veya metoprolol yan etkileri kaydedilmemiştir.

• sumatriptan ve benzer ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır): yan etki riski; bu kombinasyonu kullanırken olağan olmayan bir semptom ile karşılaşırsanız doktorunuzu görmelisiniz.

• simetidin, yüksek dozlarda kullanıldığında (mide ülseri tedavisinde kullanılır): CIPRAM kan seviyeleri artabilir fakat CIPRAM’ın artmış yan etkileri kaydedilmemiştir.

• trombosit fonksiyonunu etkilediği bilinen ilaçlar (örn. bazı antipsikotik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, asetilsalisilik asit (ağrı kesici olarak kullanılır), non

steroid antienflamatuvar ilaçlar (artrit için kullanılır)); kanama riskinin hafifçe artması.

• St John Wort; Sarı kantaron (hypericum perforatum)-CIPRAM ile beraber kullanılması yan etki riskini arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CIPRAM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir