Choragon İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
Choragon kullanılmadan önce çözücü ile karıştırılması gereken toz formunda üretilmektedir. Kas içine enjeksiyon yoluyla kullanılır.

Choragon, 3 toz ampul ve 3 çözücü ampulü içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

Choragon aşağıdaki durumlarda, kadınlardaki kısırlığın (infertilite) tedavisi için kullanılmaktadır:

Yardımla üreme tekniklerinden önce superovulasyon (bir yumurtanın büyüyebileceği çok sayıda yumurta kesesinin gelişmesi) uygulanan kadınlarda, yumurta kesesinin son olgunlaşmanın başlatılması ve çatlatılması amacıyla kullanılır.

Yumurtlama göstermeyen veya az yumurtlama gösteren kadınlarda yumurta kesesinin son olgunlaşmanın başlatılması ve çatlatılması amacıyla kullanılır.

Choragon erkek çocularda gecikmiş pübertenin tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Choragon’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın:

  • Jinekomasti (Erkekte memelerin aşırı büyümesi)
  • Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve reaksiyonlar

Yaygın:

  • Başağrısı
  • Deri döküntüsü, sivilce
  • Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma
  • Hafif ve orta derecede yumurtalıkların aşırı uyarılması (Yumurtalık aktivitesinde artış)

Yaygın olmayan:

  • Elektrolit ve su tutulması
  • İshal
  • İleri derecede yumurtalıkların aşırı uyarılması
  • Depresyon, duyarlılık, aşırı huzursuzluk

Choragon Nasıl Kullanılır?

Jinekoloji

Choragon ile tedavi, fertilite problemlerinin (kısırlık) tedavisinde uzman bir hekim gözetiminde uygulanmalıdır.

Aşağıdaki dozaj rejimi uygulanmalıdır:

In vitro fertilizasyon (IVF) gibi yardımla üreme tekniklerinden önce süperovulasyon (Bir yumurtanın büyüyebileceği çok sayıda yumurta keselerinin gelişmesi) uygulanan kadınlarda:

Folikül uyarıcı hormon (FSH) veya insan menopozal gonadotropini (hMG)’nin son uygulamasından 24 ile 48 saat sonra, örneğin yumurta keseciği gelişimi uygun büyüklüğe ulaştığında, 1 veya 2 ampul uygulanır (çatlatma iğnesi).

Yumurtlama göstermeyen (Anovulatuvar) veya az yumurtlama gösteren (Oligo-ovulatuvar) kadınlarda:

Yumurta keseciği gelişimi uygun büyüklüğe ulaştıktan 24 ile 48 saat sonra 1 veya 2 ampul uygulanır (çatlatma iğnesi). Hastaya Choragon enjeksiyonunun yapıldığı gün ve ertesi gün eşi ile cinsel birleşmeye girmesi tavsiye edilmektedir.

Puberte (ergenlik) gecikmesi olan erkek çocuklarda:

Pubertenin indüksiyonu (ergenliğin başlatılması) için 3 ay boyunca haftada 1 ampul uygulanır.

İnmemiş testisli (erbezi) erkek çocuklarda:

Ayırıcı tam için 1 kez 1 ampul uygulanır.

Hipogonadotropik hipogonadizm hastalannda:

Testis (erbezi) fonksiyonunun değerlendirilmesi için 1 kez 1 ampul uygulanır.

Choragon, sunulan çözücü ile sulandırılarak hazırlandıktan sonra kas içine (İ.M.) enjekte edilerek uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Puberte (ergenlik) gecikmesi olan erkek çocuklarda pubertenin indüksiyonu (ergenliğin başlatılması) için 3 ay boyunca haftada 1 ampul uygulanır.

İnmemiş testisli (erbezi) erkek çocuklarda ayırıcı tanı için 1 kez 1 ampul uygulanır.

Hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında testis (erbezi) fonksiyonunun değerlendirilmesi için 1 kez 1 ampul uygulanır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Choragon’un farmakokinetiği, böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir.

Eğer Choragon’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Choragon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Choragon Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı enjekte etmeyi unutursanız, doktorunuzla konuşmalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Choragon Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Koriyonik gonadotropine veya Choragon’un içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjik (Aşırı duyarlılık) durumunuz varsa;

Yumurtalık, rahim, meme kanseriniz varsa;

Hipofız bezi ya da hipotalamus tümörleri varsa;

Yumurtalıklarınızda kistler varsa veya yumurtalıklarınız büyümüş ise (Polikistik över hastalığı dışındaki bir nedenden dolayı);

Nedeni bilinmeyen vajinal kanamanız varsa;

Son üç ayda dış gebelik varsa;

Aktif damar tıkanıklığı hastalıkları varsa;

Yumurtalık aşırı uyarılması sendromu (Ovaryan hiperstimülasyonu sendromu OHSS) varsa;

Cinsiyet hormonlarına bağlı tümörler varsa;

Organik kökenli olduğu bilinen inmemiş testis vakalarında (İnguinal herni, inguinal bölgede ameliyat, ektopik testis)

Ayrıca aşağıdaki durumlarda tedavi sonucunun olumlu olması beklenmemektedir ve bu nedenle Choragon uygulanmamalıdır.

Birincil over/yumurtalık yetmezliği;

Cinsel organlarda gebelik ile bağdaşmayan şekilsel bozukluklar;

Rahimde gebelik ile bağdaşmayan miyom adı verilen iyi huylu tümörler;

Menopoz sonrası kadınlarda.

Choragon Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalp veya böbrek rahatsızlığı varsa,

Yüksek kan basıncı varsa,

Sara (Epilepsi) varsa,

Migren varsa,

Choragon kullanımı kötüleşme ve nüksetmeye neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Choragon kilo kaybına sebep olmaz. hCG’nin yağ metabolizması, yağ dağılımı ve açlık hissi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kemik büyüme plaklarında erken kapanma ihtimali ile birlikte iskelet gelişiminin beklenmeden önce tamamlanma riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Foliküler büyüme stimülasyonu uygulanan hastalar, çoklu foliküler gelişim nedeniyle daha yüksek bir ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) riski taşıyabilirler.

OHSS hızla ilerleyebilir (24 saat ile birkaç gün içerisinde) ve ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Doktorunuz bu nedenle sizi, insan koriyonik gonadotropini (hCG) uygulamasından sonra en az iki hafta süreyle izleyecektir.

Size önerilen dozlara uymanız ve tedavinizin dikkatle izlenmesi, bu tablonun oluşma olasılığını azaltacaktır.

OHSS’de ağır durumlarda karın ağrısı, yumurtalıklarda belirgin büyüme, kilo alma, bulantı, kusma ve ishal dahil mide-bağırsak şikayetleri görülebilir. Bu belirtiler CHORAGON kullanmayı bıraktıktan sonra da ortaya çıkabilir; böyle bir durumda lütfen hemen doktorunuza başvurunuz.

Bu ilaç ile tedavi altında iken, vücudunuzun tedaviye verdiği yanıtı izlemek amacıyla doktorunuz ultrason taramaları ve bazen de kan testleri uygulayacaktır.

CHORAGON gibi hormonlar ile tedavi, aşağıdaki durumların ortaya çıkma riskini artırmaktadır:

Çoğul gebelik (İkizler, üçüzler vb.),

Gebelik kaybı (Düşük yapma),

Dış gebelik (Gebeliğin rahim dışında gerçekleşmesi),

Bebekte doğuştan var olan fiziksel kusurlar (Konjenital malformasyonlar),

Kısırlık tedavisi gören bazı kadınlarda, yumurtalık veya başka üreme organlarında tümörler bildirilmiştir. CHORAGON gibi hormonlar ile tedavinin, bu gibi tümörlerin riskini artırıp artırmadığı bilinmemektedir.

Hamile kadınların damarlarında kan pıhtısı oluşumuna daha çok eğilim görülebilir. Özellikle eğer aşırı kilolu iseniz, eğer kendi veya aile geçmişinizde pıhtılaşma eğilimi varsa infertilite tedavisi damar içi pıhtılaşma riskini artırabilir. Eğer sizin için böyle bir durum geçerliyse, doktorunuza söylemelisiniz.

Kısırlık tedavisi, vücudunuzun tedaviye verdiği yanıtın düzenli olarak izlenmesi gereken bir tedavidir. Bu ise sık aralarla doktor ziyaretlerini gerektirecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Choragon hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Choragon emzirme döneminde kullanılmamalıdır. CHORAGON’un süte geçişi hakkında veri mevcut değildir.

Choragon Etken Maddesi Nedir?

Choragon aynı zamanda ampul başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Bu ürün her dozunda 6 mg mannitol (E421) içerse de dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Choragon ile insanlarda ilaç etkileşim çalışmaları yürütülmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir