Cetrotide İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?
CETROTIDE 0,25 mg enjeksiyonluk çözelti için toz’dur. 1 ve 7 flakonluk ambalajlarda mevcuttur. İlave olarak ambalaj içinde;

Flakondaki tozu çözmek ve parenteral kullanım için çözücü (enjeksiyonluk su) içeren bir kullanıma hazır şırınga

Flakonun içine suyu enjekte etmek ve flakondan çözeltiyi çekmek için sarı işaretli bir enjeksiyon iğnesi

Solusyonu enjekte etmek için gri işaretli bir enjeksiyon iğnesi

Temizlik amaçlı iki alkollu pamuk

CETROTIDE, luteinizan hormonu salgılatan hormon (LHRH) denilen doğal hormonun etkilerini engeller. LHRH, adet döneminde yumurtlamayı artıran, luteinizan hormon (LH) denilen bir diğer hormonun salgılanmasını düzenler. Döllenme için sadece olgun yumurta hücreleri uygun olduğundan, yumurtalıkların uyarısı tedavisi sırasında oluşabilecek erken yumurtlamayı engellemek amacı ile kullanılır.

Tedavi edici (terapötik) endikasyonları

CETROTIDE kontrollu yumurtalık uyarısını takiben, oosit toplanması ve yardımla üreme teknolojileri uygulanan hastalarda tam olgunlaşmamış yumurtlamayı engellemek için kullanılır.

Klinik çalışmalarda CETROTIDE insan menopozal gonadotropini (HMG) ile birlikte kullanılmıştır. Bununla beraber, pazarlama sonrası diğer bir hormon olan rekombinant folikül uyarıcı hormon (FSH) ile sınırlı sayıda kullanımı sonucunda benzer etkiler görülmüştür.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CETROTIDE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Enjeksiyon yerinde hafif ve geçici kızarıklık, kaşınma ve şişme gibi bölgesel tepkiler meydana gelebilir. Bu problemler %1-10 arası hastayı etkileyebilir.

Nadir olarak ciddi allerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir (%0.1’den az hastada).

Ara sıra bulantı ve baş ağrısı gibi sistemik yan etkiler bildirilmiştir (%1’den az hastada). İlaveten tek bir kaşıntı durumu setroreliks ile tedavi esnasında rapor edilmiştir.

Zaman zaman uyarılma işleminin bir riski olan yumurtalık aşırı uyarılma sendromu (OHSS) görülebilir. Karın ağrısı, tansiyon, bulantı, kusma, ishal, ve nefes alma zorlukları gibi belirtiler OHSS belirtisi olabilir. Bu problemler %1-10 arası hastayı etkileyebilir.

CETROTIDE Nasıl Kullanılır?

CETROTIDE’ı daima doktorunuzun size tam olarak söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuzla kontrol etmelisiniz. Doktorunuz tarafından başka şekilde reçetelenmedikçe, uygulanması aşağıdaki gibidir. Lütfen kullanım talimatlarını izleyiniz, aksi taktirde ilaçtan tam fayda sağlayamazsınız.

Bir flakon içeriği (0,25 mg setroreliks) sabah ya da akşam olmak üzere 24 saat aralıklarla, günde bir defa uygulanır.

Sabah uygulaması: CETROTIDE ile tedaviye yumurtalık uyarılmasının 5. veya 6. gününde (yumurtalık uyarısı başladıktan 96 ila 120 saat sonra) üriner veya rekombinant gonadotropin ile birlikte başlanmalı ve yumurtalık uyarılmasının günü dahil gonadotropin tedavisi boyunca devam edilmelidir.

Akşam uygulaması: CETROTIDE ile tedaviye yumurtalık uyarılmasının 5. gününde (yumurtalık uyarısı başladıktan 96 ila 108 saat sonra) üriner veya rekombinant gonadotropini ile birlikte başlanmalı ve yumurtalık uyarılması gününden bir gece öncesine kadar gonadotropin tedavisi boyunca devam edilmelidir.

İlaç enjeksiyon yoluyla deri altına uygulanır. Sadece tek kullanım içindir.

İlk uygulaması bir hekimin gözetimi altında yapılmalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşan semptom ve belirtiler konusunda hastanın bilgilendirilmesi ve hastanın bu olayların acil tıbbi girişim gerektireceğini anlaması durumunda, sonraki enjeksiyonlar hasta tarafından kendi kendisine uygulanabilir.

Bu ilaç alt karın duvarı deri altına, tercihen göbek çevresine enjekte edilir. Bölgesel tahrişi azaltmak için, enjeksiyon yeri günlük değiştirilmelidir.

İla. yalnızca birlikte verilmiş olan kullanıma hazır şırıngadaki çözücü ile hazırlanmalıdır. İlacınçözeltisi berrak değilse veya partiküller içeriyorsa kullanılmamalıdır.

İlacı kendinize uygulamadan önce, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz:

1. Ellerinizi yıkayınız. Ellerinizin ve kullandığınız araçların olabildiğince temiz olması önemlidir.

2. İhtiyacınız olan her şeyi temiz bir alan üzerine koyunuz (1 flakon, 1 kullanıma hazır şırınga, 1 sarı renk işaretli enjeksiyon iğnesi, 1 gri renk işaretli enjeksiyon iğnesi ve 2 alkollü pamuk).

3. Flakonun plastik kapağını çıkarınız. Aluminyum halka ve kauçuk tıpasını alkollu pamukla siliniz.

4. Sarı renk işaretli enjeksiyon iğnesini alınız ve koruyucusunu çıkarınız. Kullanıma hazır şırıngayı alınız ve kapağını çıkarınız. Şırıngaya iğnesini takınız ve iğne kapağını çıkarınız.

5. İğneyi flakonun kauçuk tıpasının merkezinden içeri itiniz. Şırınga pistonunu yavaşça iterek flakonun içine suyu enjekte ediniz.

6. Şırıngayı flakonda bırakınız. Çözelti berrak oluncaya ve artık kalmayıncaya kadar yavaşça karıştırılmalıdır. Çözülme esnasında kabarcık oluşmasından sakınılmalıdır.

7. Flakonun tüm içeriğini şırıngaya çekiniz. Flakonun içinde çözelti kalmışsa, flakonu ters çeviriniz, tıpanın tam içinde iğne açılana kadar iğneyi geri çekiniz. Tıpadaki yarık taraftan bakarsanız, iğnenin ve sıvının hareketini kontrol adebilirsiniz. Flakonun tüm içeriğini geri çekmek önemlidir.

8. Şırıngayı iğneden ayırınız ve şırıngayı bırakınız. Gri işaretli enjeksiyon iğnesini alınız ve kağıdından/koruyucusundan ambalajından çıkarınız. İğneyi şırıngaya takınız ve iğne kapağını çıkarınız.

9. Şırıngayı ters çeviriniz ve pistonu hava kabarcıkları atılana kadar itiniz. İğneye dokunmayınız ya da herhangi bir yüzeye temasına izin vermeyiniz.

10. Alt karın duvarında tercihen göbek çevresinde enjeksiyon yerinizi seçiniz. İkinci alkollu pamuğu alınız ve enjeksiyon yerindeki deriyi temizleyiniz. Şırıngayı bir elinizde tutunuz. Diğer elinizle enjeksiyon yerinin etrafından deriyi hafifçe sıkıştırınız ve sıkıca tutunuz.

11. Şırıngayı kalem tutar gibi tutunuz, yaklaşık 45°’lik bir açıyla, derinin içine iğneyi tamamıyla batırınız.

12. Bir kere iğne tam olarak batınlmalıdır, sonra tutulan deri bırakılmalıdır.

13. Şırınga pistonunu yavaşça geri çekiniz. Şayet kan görülürse, 14. adımda tarif edildiği gibi devam ediniz. Kan görülmezse, pistonu hafifçe ileri iterek çözeltiyi yavaşça enjekte ediniz. Tüm çözelti enjekte edildikten sonra, iğnenin batırıldığı derinin üzerine alkollu pamuk ile yavaşça basınç uygulanarak, iğne yavaşça çekilir. İğne batırıldığı gibi aynı açıdan çekilir.

14. Kan görülürse, iğne şırınga ile çekilir ve enjeksiyon yerine hafifçe basınç uygulanır. Bu çözeltiyi kullanmayınız, şırıngayı lavaboya boşaltınız. 1. adımla tekrar başlayınız.

15. Şırınga ve iğneleri sadece bir kez kullanınız. Kullandıktan hemen sonra şırınga ve iğneleri atınız (kazalardan sakınmak için iğnelerin üzerine kapaklarını takınız).

Eğer CETROTIDE’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CETROTIDE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CETROTIDE’ın doz aşımı, etki süresinin uzaması ile sonuçlanabilir. Ancak akut toksik etkilerin gelişme olasılığı bulunmamaktadır.

CETROTIDE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız, lütfen doktorunuza danışınız.

İdeal olarak, 24 saat aralıklarda uygulanmalıdır. Fakat ilacı doğru zamanda uygulamayı unutmuşsanız, bu dozu aynı gün farklı zamanda uygulamanız problem değildir.

CETROTIDE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Setroreliks asetat veya eksojen peptid hormonlara (CETROTIDE’a benzer ilaçlar), ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı alerjikseniz

Hamile ya da emziriyorsanız

Menopoz sonrası kadınlar

Orta derecede veya şiddetli böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa

CETROTIDE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Hikayesinde alerjik eğilim bilinen veya aktif alerjik durum belirtileri olan kadınlarda özel önlem alınmalıdır. Bu durumda iseniz, doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

Yumurtalık uyarısı sırasında veya onu takip eden günlerde yumurtalık aşırı uyarılma sendromu görülebilir. Bu olay gonadotropinlerle uyarı işleminin sonucudur (hormonların uyardığı yumurta olgunlaşması) Semptomlar ve uygun ölçümler için lütfen size reçete edilmiş gonadotropin içeren ilacınızın Kullanma Talimatına bakınız.

Luteal faz desteği üreme sağlığı merkezlerinin protokollerine göre yapılmalıdır.

Tekrarlanan bir yumurtalık uyarısı işlemi sırasında CETROTIDE uygulaması ile ilgili henüz sınırlı bir deneyim vardır. Bu nedenle tekrarlayan tedavilerde sadece doktorunuzun dikkatli bir risk/yarar değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Halihazırda hamile iseniz, ya da hamilelikten kuşkulanıyorsanız, yada emziriyorsanız, CETROTIDE kullanmamalısınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CETROTIDE Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç içinde mannitol vardır. Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Deneysel araştırmalar, karaciğer tarafından parçalanan ilaçlarla etkileşmenin olası olmadığını göstermiştir. Ancak, yaygın olarak kullanılan tıbbi ürünler, gonadotropinler ya da histamin salıverilmesini uyaran ilaçlar ile ilaç etkileşim bulgusu olmamasına rağmen, etkileşim olasılığı tamamen gözardı edilemez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir