Cardopan Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?
Cardopan, 28 ve 98 adet film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir. Tabletler yuvarlak, çentiksiz, pembe renklidir. Her bir film tablet, 80 mg valsartan içerir.

Cardopan, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin II antagonistleri olarak bilinen ilaç sınıfına aittir.

Cardopan yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Cardopan, kalp yetmezliği tedavisinde de kullanılmaktadır. Cardopan ayrıca, sağ kalımı iyileştirmek ve ilave kalp sorunlarını azaltmak üzere kalp krizi (miyokard infarktüsü) geçirmiş hastaların tedavisinde de kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cardopan’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Cardopan’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Cardopan’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, göz kapakları ve dudaklarda şişme gibi semptomlarla seyreden alerjik reaksiyonlar**
 • Ani bilinç kaybı ya da bayılma
 • Nefes darlığı, ayak ya da bacakların sıvı birikimine bağlı olarak şişmesi. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Cardopan’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Normalden daha kolay kanama ya da çürük oluşumu gibi semptomlarla birlikte gözlenen düşük trombosit sayımı
 • Kan damarlarının enflamasyonu
 • Böbrek fonksiyonunda bozulma**
 • Çok az idrara çıkma ya da hiç çıkamama, uyuklama, bulantı, kusma, nefessiz kalma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Viral enfeksiyonlar
 • Ayağa kalkarken baş dönmesi (özellikle de yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Yutkunurken boğaz ağrısı ve güçlük
 • Sinüs iltihabı
 • Kanda yüksek potasyum düzeyleri
 • Uyku bozuklukları
 • Cinsel istekte (libidoda) değişim
 • Dönme hissi
 • Düşük kan basıncı
 • Öksürük
 • İshal
 • Sırt ya da midede ağrı
 • Yorgunluk
 • Zayıflık
 • Şişkinlik ya da sıvı birikimi.
 • Baş dönmesi
 • Burun akıntısı (rinit)
 • Baş ağrısı**
 • Bulantı
 • Döküntü
 • Kaşıntı
 • Adale ağrısı
 • Eklem ağrısı

Kalp krizini takip eden dönemdeki hastalarda daha sık bildirilmiştir. Kalp yetmezliği olan hastalarda daha sık bildirilmiştir.

Bunlar Cardopan’ın hafif yan etkileridir.

CARDOPAN Nasıl Kullanılır?

Yüksek kan basıncı olan hastalar sıklıkla, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, kendini bu durumda normal hissedebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu durum sizin ilacınızı almanızı, doktorunuz ve eczacınızın söylediklerini yerine getirmenizi daha önemli kılar. En iyi sonucu almak ve yan etki riskini azaltmak için, bu ilacı aynen doktorunuzun söylediği şekilde almanız son derece önemlidir. Önerilen dozu aşmayınız.

Cardopan’ın ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. Yüksek kan basıncının tedavisi için, normal doz günde bir kere 80 mg ya da 160 mg’lık bir tablettir. Bazı durumlarda, doktorunuz daha yüksek bir doz reçete edebilir (yani, 320 mg tablet) ya da ilave bir ilaç daha verebilir (örneğin, bir idrar söktürücü (diüretik)).

Kalp yetmezliğinde, tedaviye genellikle günde iki kere 40 mg ile başlanır. Doz kademeli olarak, hastanın tolere etme durumuna göre, günde iki kere 80 mg ve günde iki kere 160 mg’a çıkarılır.

Kalp krizinden sonra, tedaviye genellikle günde iki kere 20 mg’lık düşük bir dozda olmak üzere, 12 saat içerisinde başlanır. Doktorunuz bu dozu birkaç hafta içerisinde kademeli olarak maksimum günde iki kere 160 mg’a çıkaracaktır. 20 mg’lık doz 40 mg’lık tablet ikiye bölünerek elde edilir.

Cardopan yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Cardopan aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Cardopan’ın çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş veya üzerindeki kişiler için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Doktorunuz CARDOPAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOPAN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer Cardopan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Cardopan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cardopan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir tablet alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cardopan Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Cardopan tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

Cardopan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Valsartana ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız).

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız

Çift taraflı böbrek damarlarında daralma durumunuz varsa

Cardopan Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

Kalp yetmezliği tedavisi için bir beta blokör ile birlikte bir ACE inhibitörü kullanıyorsanız,

Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlık varsa,

Kalp yetmezliğiniz varsa ya da daha önce miyokard infarktüsü geçirdiyseniz.

Başlangıç dozu için doktorunuzun talimatlarını dikkatlice takip edin. Doktorunuz ayrıca böbrek fonksiyonunuzu da kontrol edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cardopan İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Cardopan aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız Cardopan kullanmayın. Bu tip ilaçlar doğmamış çocuğa ciddi zararlar verebilir. Gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Gebelik sırasında Cardopan kullanımının olası riskleri hakkında doktorunuz sizinle konuşacaktır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CARDOPAN da bazı seyrek vakalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle taşıt ve makine kullanımından önce veya konsantrasyona ihtiyaç duyulan diğer durumlarda, CARDOPAN’ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

Cardopan Etken Maddesi Nedir?

Tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Cardopan içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle idrar söktürücü (diüretik)ler olmak üzere, kan basıncını düşüren ilaçlar,

Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,

Dong quai, ephedra, yohimbin, ginseng ve sarımsak preparatları,

Potasyum takviyesi, potasyum tutucu diüretikler, potasyum içeren yapay tuzlar kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir