Cardioket Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?
CARDİOKET RETARD, retard tablet formunda, isosorbid dinitrat adlı etken maddeyi içerir ve kalp hastalıklarında kullanılan damar genişleticiler (vazodilatörler) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

CARDİOKET RETARD, her bir tablette 40 mg isosorbid dinitrat içerir ve her kutuda 50 tablet vardır.

CARDİOKET RETARD, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

Koroner arter hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (angina pectoris) önlenmesinde,

Kalp yetersizliğinin şikayetlerinin tedavisinde glikozit (kalp yetmezliğinde), diüretik (idrar söktürücü) ve arteryel vazodilatörlerle (damar genişleticilerle) birlikte kullanılır..

Cardioket Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CARDIOKET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birisi olursa, CARDİOKET RETARD’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kan basıncında düşüş < 90 mmHg
 • Solgunluk
 • Aşırı terleme
 • Nabızda zayıflama
 • Çarpıntı
 • Ayakta iken baş dönmesi
 • Baş ağrısı (en sık görülen yan etkisi)
 • Güçsüzlük
 • Sersemlik hali
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Ağızda, yüzde, dilde şişme (Anjioödem)
 • Solunum zorluğu (dispne)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDİOKET RETARD’a karşı ciddi allerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deride kızarıklık
 • Döküntü

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı

Bunlar CARDİOKET RETARD’ın hafif yan etkileridir.

CARDIOKET Nasıl Kullanılır?

Günde 1 tablet çiğnemeden ve bir bardak su ile alınız. İkinci / müteakip doz ilk dozdan 6 ila 8 saat sonra alınmalıdır.

Nitrat ihtiyacı daha yüksek olan hastalarda doz günde 2 defa alınacak 1 tablete yükseltilebilir. İkinci/müteakip doz ilk dozdan 6 ila 8 saat sonra alınmalıdır.

CARDİOKET RETARD çiğnenmeden bir bardak su ile ağızdan alınır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer hastalarında doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz CARDİOKET RETARD ile tedavinizin ne kadar süreceğini bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer CARDİOKET RETARD ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CARDİOKET RETARD ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı belirtileri:

Aşırı doz, kan basıncında belirgin bir düşüşe sebep olabilir.

Kan basıncının düşmesiyle birlikte, ayakta iken baş dönmesi, güçsüzlük, kalp atış hızında artış, nabızda zayıflama, solgunluk, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal (diyare) görülebilir.

CARDİOKET RETARD yüksek dozlarda, parmaklarda ve dudaklarda morarma (siyanoz), hızlı nefes alıp verme, bilinç kaybı ve kalp durması ile birlikte görülen methemoglobinemi denilen bir duruma neden olur.

CARDİOKET RETARD çok yüksek dozlarda, kafa içi basınç artışına ve beyinle ilgili belirtilerin artmasına sebep olur.

Doz aşımı tedavisi:

İlacı almaya son veriniz.

Düşük kan basıncını belirtileri ortaya çıktığında, gerekirse hasta ayakları yükseltilmiş olarak yatırılmalı ve doktor tarafından yakından takip edilmelidir.

CARDIOKET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARDIOKET Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CARDİOKET RETARD ile tedavi sonlandınldığında tedavi öncesinde var olan etkiler şiddetlenmiş veya aynı şekilde ortaya çıkabilir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

CARDİOKET RETARD tedavisi, yoksunluk belirtilerinin (kesilme fenomeni) incelenmemiş olması sebebi ile birden kesilmemelidir, doz azaltılması yavaş yavaş olmalıdır.

CARDIOKET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İsosorbit dinitrat, diğer nitro bileşenleri veya CARDİOKET RETARD bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Ani (akut) dolaşım yetmezliğinde (şok, bayılma),

Kalpteki sebeplere bağlı dolaşım bozukluğu (Kardiyojenik şok) (uygun önlemlerle kalbin gevşeme dönemi sonunda yeterli başıncın sağlanamadığı durumda)

Kalp kaslarının kalınlaşması ile seyreden ve tıkayıcı kalp kası hastalığı (hipertrofik obstrüktif kardiomiyopati)

Kalbin dışındaki zarın iltihabı (konstriktif perikardit)

Kalbin dışındaki zarın içinde sıvı birikmesi (kardiyak tamponad)

Şiddetli düşük tansiyon (hipotansiyon büyük kan basıncının 90 mmHg’nın altında olması)

Damarlarda dolaşım sıvısının azalması (Hipovolemi),

Şiddetli kansızlık (anemi)

Kafatası içinde kanama (Serebral hemoraji)

Kafa travması

Göz tansiyonu

Nitrat tedavisi sırasında erkeklerde sertleşme soranlarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) adı verilen ilaçlar kullanılmamalıdır (Bkz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı)

CARDIOKET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalp krizi, sol kalp fonksiyonunda bozukluk (sol ventriküler yetmezlik) gibi düşük kalp dolum basınçları büyük tansiyonun 90 mm Hg’nin altına düşmesi gibi,

Kalpten çıkan damarlarda veya kalp kapaklarında darlık (aortik ve/veya mitral stenoz)

Kafa içi basıncın artmasıyla ilişkili hastalıklar

Ayağa kalkma sonucu gelişen tansiyon düşüşü (ortostatik bozukluk)

Troid bezinin az çalışmasına bağlı troid hormonlarının azlığı (hipotroidi), vücut sıcaklığında düşme (hipotermi), beslenme yetersizliği (malnutrisyon),

Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıkları

Bazı hastalarda duruşa bağlı tansiyon düşüklüğü (postüral hipotansiyon) ve bayılma (senkop) yapabilir.

İlaca karşı tolerans gelişmesinin (ilaç etkinliğinin azalması) yanı sıra diğer nitrat tipi ilaçlarla çapraz toleransın (başka bir nitratlı ilaçla önceden yapılan tedavi nedeniyle ilacın etkisinin azalması) gelişmesi tanımlanmıştır. Etkinin azalmasını veya yok olmasını önlemek için, sürekli olarak yüksek dozların alınmasından kaçınılmalıdır.

Son zamanlarda fosfodiesteraz inhibitörü (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanmışsanız, size CARDİOKET RETARD tedavisi uygulanmamalıdır.

CARDİOKET RETARD tedavisi tedavisi alırken, erkeklerde sertleşme sorunlarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörlerini (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) içeren ürünlerin kullanılmaması gerekir.

CARDİOKET RETARD tedavisi fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) içeren ürünler almak üzere kesilmemelidir, zira bunu yapmakla kalp kasının yeterince beslenemediği durumlarda gözlenen ani göğüs ağrısı (angina pectoris) meydana gelme riski yükselebilir (Bkz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı).

İlacın laktoz içermesi sebebiyle galaktoz intoleransı, Lapp-laktaz eksikliği ve glukoz-galaktoz emilim bozukluğu (malabsorbsiyonu) gibi nadir görülen kalıtsal hastalıkları olan hastalar tarafından alınmaması gerekmektedir

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDİOKET RETARD alkolle beraber alındığında hastanın tepkiselliğini aksatacak kadar etkileyebilir

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Ürünün gebelik dönemindeki güvenliliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

CARDİOKET RETARD tepkiselliğinizi, araç veya makine kullanma yeteneğini aksatacak kadar etkileyebilir. Bu etki alkolle daha da artar. Bu nedenle, CARDİOKET RETARD tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

CARDIOKET Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç içinde laktoz vardır. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Kan basıncını düşürme özellikleri taşıyan ilaçların (Beta-blokerler, kalsiyum kanalı antagonistleri, vazodilatörler, vb. ve/veya alkol gibi) eşzamanlı olarak alınması CARDİOKET RETARD’ın tansiyon düşürücü (hipotansif) etkisini güçlendirebilir. Bu durum nöroleptikler (şizofreni gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar) ve trisiklik antidepresanlar (depresyona karşı kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlarla da meydana gelebilir.

Erkeklerde sertleşme bozukluklarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil tadalafil, vardenafil) ile kullanıldığı takdirde CARDİOKET RETARD’ın kan basıncını düşürücü etkisi artacaktır (bkz. CARDİOKET RETARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler). Bu durum hayatı tehdit edici boyutta kalp damar sistemi ilgili sakıncalı etkilere (komplikasyonlara) yol açabilir. Bu yüzden, CARDİOKET RETARD tedavisi görmekte olan hastalar fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil tadalafil, vardenafil) kullanmamalıdır.

Son zamanlarda fosfodiesteraz inhibitörü (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanmışsanız, size CARDİOKET RETARD tedavisi uygulanmamalıdır.

Birlikte uygulandığında CARDİOKET RETARD’ın dihidroergotaminin kandaki seviyelerini ve tansiyon yükseltici (hipertansif) etkisini artırabileceği bildirilmiştir.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir