Cabaser Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?


CABASER nedir ve ne için kullanılır?

• CABASER, her biri 2 mg kabergolin içeren, ağız yoluyla alınan 20 çentikli tabletlik renkli, nemi çekme özelliğine sahip özel bir kapağı olan cam şişelerde bulunur.

• CABASER Parkinson hastalığının belirtilerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Doktorunuz diğer tedavileri denedikten ve yarar göremedikten sonra veya bu hastalık için halihazırda kullandığınız ilaçlara eklenerek belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

• CABASER, dopamin agonistleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkin maddesi olan kabergolin vücuttaki kimyasal dopamine benzer etki gösterir. Parkinson Hastalığı olan hastalarda bu kimyasaldan yeteri kadar bulunmaz. CABASER, dopaminin etkisini artırarak etki gösterir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CABASER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CABASER’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes alma güçlüğü, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, baygınlık hissi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, pelvik (leğen kemikleri arasında kalan bölgeden kaynaklanan) ağrı veya bacaklarda şişme. Bunlar, akciğerlerinizi, kalbinizin arkasını veya içini/ kalp kapaklarını etkileyen ve fibrozis olarak bilinen durumun ilk belirtileri olabilir.

• Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara rağmen kumar oynama dürtüsü


• Kişiyi ya da çevresini kaygılandıran, belirgin derecede artmış cinsel arzu

Ayrıca görülme sıklığına göre yan etkiler aşağıdaki gibidir.

CABASER başdönmesine neden olabilir. Bazı durumlarda aşırı gündüz uykusu ve aniden


uykuya dalma durumları ile bağlantılı olduğu görülmüştür.

Klinik çalışmalarda CABASER ‘in levadopa ile birlikte kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler görülmüştür.

Çok yaygın (10 hastadan 1’inden fazla) görülen yan etkiler

• Kalp kapağı ve ilgili bozukluklar örneğin kalp zarının iltihabi durumu (perikardit), kalp zarında sıvı birikmesi (perikardiyal efüzyon). Bu durumların erken belirtileri şunlardan bir veya birkaçı olabilir: Solunum sıkıntısı, nefes darlığı, göğüs veya sırt ağrısı, bacaklarda şişme. Bu belirtilerden biri ile karşılaşırsanız derhal doktorunuza bildiriniz.

• İstemli hareketlerin bozulması (diskinezi)

• Aşırı hareketlilik (hiperkinezi)

• Bir uyaran olmaksızın meydana gelen yanlış algılama (halüsinasyon)

• Zihin bulanıklığı

• Baş dönmesi

• Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkarken görülen tansiyon düşüklüğü (postural hipotansiyon)

• Kol ve bacaklarda şişme (periferik ödem)

• Bulantı

• Kusma

• Hazımsızlık

• Midenin içini kaplayan tabakanın (mukoza) iltihabı (gastrit) Yaygın (100 hastada 1 ile 10 hastada 1 arası) görülen yan etkiler

• Göğüste daralma, baskı ya da ağırlık hissi (Anjina)

Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 100 hastada 1 arası görülen) yan etkiler

• Ciltte yakıcı ağrı, sıcaklık artışı ve kızarıklık ile görülebilen, el ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, yanma hissi ile belirgin bir hastalık (eritromelalji)

Vakaların %13’ünde solunum sistemi ile ilgili etki görülürken, plevral efüzyon/pulmoner fibrozis %2’den az sıklıkta bildirilmiştir.

Klinik çalışmalarda CABASER’in yeni tanı konmuş Parkinson hastalarında kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler görülmüştür.

Çok yaygın (10 hastadan 1’inden fazla) görülen yan etkiler

• Uyku bozukluğu

• Bulantı

• Kusma

• Hazımsızlık

• Midenin içini kaplayan tabakanın (mukoza) iltihabı (gastrit)

• Kabızlık

• Baş dönmesi

• Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkarken görülen tansiyon düşüklüğü (postural hipotansiyon)

• Kol ve bacaklarda şişme (periferik ödem)

Yaygın (100 hastada 1 ile 10 hastada 1 arası görülen) yan etkiler

• İstemli hareketlerin bozulması (diskinezi)

• Bir uyaran olmaksızın meydana gelen yanlış algılama (halüsinasyon)

Pazarlama sonrası deneyim sırasında CABASER ile ilişkili olarak aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:

• Saldırganlık

• Saç kaybı

• Bitkinlik (asteni)

• Kan kreatinin fosfokinaz (bir kan testi) artışı

• Hayal ve kuruntu (delüzyon)

• Nefes darlığı

• Ödem

• Yorgunluk

• Akciğerlerinizi, kalbinizin arkasını veya içini etkileyen fibrozis

• Başağrısı

• Alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyon

• Artan cinsellik ve cinsel arzu

• Anormal karaciğer fonksiyon testleri

• Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara rağmen kumar oynama

• Düşünce ve duyuda bozukluk (psikotik bozukluk)

• Döküntü

• Solunum bozukluğu

• Solunum yetmezliği

• Uyku hali

• Ani uykuya dalmalar

• Baygınlık (senkop)

• Kalp kapakçığı sorunları (valvülopati)

CABASER Nasıl Kullanılır?

CABASER’in günlük olağan başlangıç dozu, 1mg’dır. Doktorunuz belirtilerinizi (semptomlarınızı) kontrol altına almak amacıyla uygun doza ulaşmak için ilacın dozunu artırabilir. Bu doz genellikle günlük 3 mg’ı geçmemelidir.

CABASER ağız yoluyla bir bardak suyla beraber alınır. Yan etkileri azaltmak için, CABASER ‘in tercihen yemeklerden sonra alınması önerilmektedir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda Parkinson hastalığı görülmediğinden, bu grup üzerinde güvenlilik ve etkililik çalışmaları yapılmamıştır.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Özel bir kullanım önerisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği: Eğer şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa daha düşük dozlarda CABASER kullanmanız düşünülebilir.

Eğer CABASER ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CABASER

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CABASER ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CABASER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

CABASER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CABASER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CABASER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• CABASER ‘in etkin maddesi olan kabergoline ya da içeriğinde bulunan diğer maddelere veya ergot alkaloidleri olarak bilinen diğer ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

• Akciğerlerinizi, kalbinizi veya karın boşluğunuzu etkileyen fibrotik etkiler (yara izi gibi kusurlu doku) varsa veya olduysa

• Kalp kapakçıklarınızı etkileyen bir probleminiz olduğu söylenmişse

• Hamileyseniz

CABASER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlar sizin için geçmişte ya da şu anda söz konusu ise:

• Kalp hastalığı

• Raynaud sendromu (el ayak parmaklarında, parmakların soluk görünmesine ya da morarmasına yol açan dolaşım sorunu)

• Göğüs zarı (plevra) iltihabı gibi şiddetli göğüs problemleri

• Karaciğer hastalığı

• Mide ülseri, mide veya barsak kanaması

• Ruhsal bozukluk, özellikle psikotik bozukluk

• Karaciğer yetmezliği

• Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkarken görülen tansiyon düşüklüğü (postural

hipotansiyon)

CABASER kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Günlük tedavi dozu 3 mg’ın üzerine çıktığı taktirde akciğerlerinizi, kalbinizi veya karın boşluğunuzu etkileyen ve fibrozis olarak bilinen durumun oluşma riski artmaktadır.

Tedavinizde daha önce pergolid içeren bir ilaç kullandıysanız bu riskin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu konuda doktorunuza danışınız.

Eğer kalbinizi, akciğerlerinizi veya karın boşluğunuzu etkileyen fibrotik etkiler (yara izi gibi kusurlu doku) varsa veya olduysa, tedavi öncesi doktorunuz kalbinizin, akciğerlerinizin ve böbreklerinizin iyi durumda olup olmadığını kontrol edecektir. Aynı zamanda tedavi başlangıcından önce ve tedavi boyunca düzenli aralıklarla ekokardiyografi (Kalp ultrasonu) çekecektir. Eğer fibrotik etkiler meydana gelirse tedavinize son verilmesi gerekecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CABASER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yan etkileri azaltmak için CABASER yemekten sonra alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz CABASER kullanmayınız. Doğurganlık yaşında iseniz ve etkili bir doğum

kontrol yöntemi kullanmıyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız CABASER kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız CABASER kullanmanız tavsiye edilmez. Eğer emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü CABASER süt üretimini (laktasyon) etkileyebilir.

Araç ve makina kullanımı

CABASER, somnolans (aşırı uyku hali) ve ani uykuya dalmaya yol açabilir. Bu nedenle, yineleyen uykuya dalma ve somnolans durumu düzelinceye kadar araç kullanmaktan ya da dikkat eksikliğinin sizi veya başkalarını ciddi yaralanma ya da ölüm riskine maruz bırakabileceği herhangi bir etkinliği (ör. makine kullanımı) yürütmekten kaçınmalısınız.

CABASER Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

CABASER ‘in etkisi bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında azalabilir. Bunlar:

• Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenotiazinler, butirofenonlar, tiyoksantenler)

• Mide bulantısını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. metoklopramit)

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında yan etkiler artabilir. Bunlar:

• Makrolid antibiyotikler (örn. eritromisin)

• Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ergotamin)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CABASER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Sorular ve Yorumlar