Buspon Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

admin 0

BUSPON nedir ve ne için kullanılır?

BUSPON, 25 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 25 veya 50 kapsül içermektedir.

BUSPON, buspiron hidroklorür etkin maddesini içermektedir.

BUSPON anksiyolitikler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaçlar merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup beyindeki kimyasalların düzeylerini değiştirmektedir.

BUSPON aşağıdaki koşulları tedavisinde kullanılabilir:

• Endişe bozukluğunun kısa dönem tedavisi

 • Ruhsal çöküntü belirtileri ile veya bu belirtiler olmaksızın endişe semptomlarının tedavisi
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi BUSPON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, BUSPON’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

  • Serotonin sendromunun başlıca belirtileri olan, aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, sersemlik, heyecanlanma, parestezi, uyku bozuklukları, en sık bildirilen advers etkilerdir. Diğerleri uyuşukluk, konfüzyon, nöbetler ve ağız kuruluğudur.

 • Kulak çınlaması,
 • • Göğüs ağrısı, taşikardi, çarpıntılar,

 • Burun tıkanıklığı,
 • Bulantı, boğaz ağrısı,
 • Terleme/nemlilik,
 • Yorgunluk,
 • BUSPON Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılar da dahil olmak üzere erişkinler

  Başlangıç dozu günde iki veya üç kez alınan 5 mg olup, doz her iki veya üç günde bir yükseltilebilir. Tedaviye devam ederken uygulayacağınız rutin günlük doz bölünmüş dozlar halinde alınan 15 mg ila 30 mg olup, izin verilen en yüksek günlük doz bölünmüş şekilde alınan 45 mg’dır.

  BUSPON oral yolla uygulama içindir.

  BUSPON kapsülleri suyla birlikte yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  İlacın çocuklardaki etkinlik ve güvenliliği bilinmediğinden bu hasta grubunda BUSPON kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yetişkinlerde kullanıldığı gibidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz alacağınız dozu azaltabilir.

  Eğer BUSPON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  BUSPON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Siz (veya bir başkası) aynı anda çok sayıda kapsül kullanmışsa veya bir çocuğun bir kapsül yuttuğundan şüpheleniyorsanız, size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza danışınız. Aşırı doz belirtileri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sersemlik hissi, uyuşukluktur.

  BUSPON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BUSPON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun zamanına çok yakın değilse hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

  BUSPON Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Kapsülleri kullanmayı kesmeden önce doktorunuza danışınız ve doktorunuzun bu konudaki talimatlarını izleyiniz.

  BUSPON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BUSPON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Buspiron hidroklorür’ e veya BUSPON’un içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
 • • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

  • Sara hastalığınız varsa

 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • • Porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) varsa

  BUSPON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  • Geçmişte karaciğer veya böbrek hastalığı yaşadıysanız

 • Benzodiazepin (örneğin nitrazepam veya temazepam) veya başka bir yaygın sedatif veya hipnotik ilaç kullanıyorsanız, BUSPON’ u kullanmadan önce bu ilaçları kademeli şekilde kesmelisiniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BUSPON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  BUSPON kullanırken greyfurt suyu içeren ürünler yemeden veya içmeden önce doktorunuza danışınız.

  BUSPON kapsüllerin alkol birlikte kullanılmaması gerekmektedir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız BUSPON kullanmayınız. Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız:

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BUSPON emzirme döneminde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız kapüller uyuşukluk veya sersemlik hissine neden olabilir. Araç veya makine kullanmadan önce ilacın etkilerinden emin olunuz.

  BUSPON Etken Maddesi Nedir?

  Her bir BUSPON kapsül 94 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  BUSPON kapsül tartrazin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, BUSPON’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 • Fenelzin ve tranilsipramin gibi ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI)
 • haloperidol ve lityum (ruhsal hastalıkların tedavisi için)
 • diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri (yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
 • eritromisin, itrakonazol ve linezolid (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • sarı kantaron, nefazodon ve L-triptofan (depresyon tedavisi için)
 • fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin reuptake inhibitorleri (SSRI)
 • haloperidol ve lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili antipsikotik)
 • sumatriptan gibi triptanlar (migren tedavisi için)
 • • tramadol (ağrı kesici)

  • baklofen (Kas gevşitici)

  • lofeksidin (bağımlılık tedavisi için)

 • nabilon (mide bulantısı tedavisi için)
 • Alerji ilaçları (antihistaminikler)
 • nitrazepam veya temazepam gibi benzodiazepinler veya diğer sakinleştirici ve uyku verici ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  BUSPON prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir