Bitiron Tablet Fiyatı ve Yan Etkileri


Bitiron, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

Bitiron, etkin madde olarak L-tiroksin sodyum (T4) ve L-triiodotironin sodyum (T3) içerir ve tiroid hormonları olarak adlandırılan bir ilaç grubundandır.

İyot eksikliğine bağlı olmaksızın görülen tiroid bezinin büyümesi ve tiroid hormonu eksikliği (uzun süren tiroid hormonu eksikliği ve vücut ısısında aşırı düşüş, miksödem diye adlandırılan ve iyot eksikliğine bağlı olarak doğuştan vücut ve zeka gelişiminde gerilik) tedavisinde,

Hipofızden salgılanan tiroid uyarıcı hormon (TSH) olarak adlandırılan hormonunun baskılanması amacıyla,

Tiroid bezinin az geliştiği ve tiroid bezinin kısmen ya da bütünüyle eksik olduğu durumlarda,

Tanı koyma amacıyla, tiroid baskılama testinde,

Ameliyat sonrası tekrarlamayı önlemek amacıyla,


Tiroid bezinin normal fonksiyon göstermemesinden kaynaklanan tiroid hormon eksikliğinde,

Tiroid bezinin iltihaplanmasında,

Hipofiz veya hipotalamus hastalıklarına bağlı gelişen tiroid hormonu eksikliğinde kullanılır.


Bitiron Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Bitiron’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Bitiron’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, deri döküntüsü)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Bitiron’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Titremeler,
 • Sinirlilik,
 • Uyuma zorluğu,
 • Depresyon
 • Baş ağrısı,
 • Yorgunluk
 • Uyuşukluk
 • Halsizlik
 • Gözyaşının azalmasına bağlı gözde iltihap
 • İştah değişikliği,
 • Kilo artışı,
 • Aşın terleme,
 • Ciltte kuruma
 • Kaşıntı
 • Saç dökülmesi
 • Sıcağa duyarlılığın artması,
 • Kalp hızının artması veya düzensiz olması
 • Tansiyonda artış
 • Göğüs ağrısı ya da nefes darlığı.
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı

Bunlar Bitiron’un hafif yan etkileridir.

Bitiron Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, Bitiron’u ne amaçla kullandığınıza bağlı olarak doz ayarlaması yapacaktır.

Basit guatr, tiroid bezinin iltihaplanması ve ameliyat sonrası tekrarı önleme tedavisinde günde 1 tablet ile başlanır ve doz günde 4 tablete kadar arttırılabilir.

Vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi halinde yarım tablet ile başlanmalı ve her 2-3 haftada bir, çeyrek tablet arttırılmalıdır. Doktorunuz tedavinizin ilk dört haftası sonunda klinik ve laboratuar tetkiklerine göre ilacınızın dozunu yeniden ayarlayabilir.

Bitiron’u daima ve aynen doktorunuzun size söylediği ve tavsiye ettiği gibi kullanınız. Bundan emin değilseniz kullanım şeklini doktorunuza veya eczacınıza teyit ettiriniz.

Tabletler çiğnenmeden bir bardak su ile yutulmalıdır.

Böbrek ve Karaciğer Hastalarında Bitiron Kullanımı

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa doktorunuz tarafından önerilen doz dışında, özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Eğer Bitiron’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşın doz durumunda doz azaltılmalı ya da tedaviye ara verilmelidir. Akut aşırı doz durumlarında; midenin boşaltılması, oksijen verilmesi, kalp glikozidlerin uygulanması, propranolol kullanılması gibi yöntemler uygulanabilir.

Bitiron’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bitiron Fiyatı Ne Kadar?

Bitiron fiyatı 2021 yılında 17 TL’dir Satın almak için öncelikle doktorunuza reçetelendirmeniz gerekmektedir.

Bitiron Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hatırlayınca hemen alınız. Eğer almanız gereken bir sonraki dozun zamanı yakınsa almayınız ve düzenli doz şemanıza devam ediniz. Nasıl kullanabileceğiniz hakkında sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bitiron Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Kendinizi iyi hissediyor olsanız bile, doktorunuz size ilacı kesmenizi söylemedikçe, Bitiron almayı sonlandırmayınız. Doktorunuz size bu tabletleri ne kadar süreyle kullanmaya devam etmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Bitiron Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

Tedavi edilmemiş adrenal korteks (böbrek üstü bezinin en dış bölümü) yetersizliğiniz ve tedavi edilmemiş tirotoksikoz denen kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı olarak gelişen hastalığınız varsa kullanmayınız.

Bitiron Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Obezite (aşın şişmanlık) tedavisinde etkili olmadıklanndan ve yüksek dozlarda zehirlenmeye yol açtıklarından kullanılmamalıdır.

Kalp damar hastalığınız, yüksek tansiyon veya şeker hastalığınız varsa kullanırken dikkatli olunmalıdır, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tiroid hormonu zehirlenmesine ilişkin herhangi bir belirti görüldüğünde (göğüs ağnsı, hızlı nabız, aşırı terleme, sinirlilik) derhal doktorunuza başvurunuz. Tiroid hormonu aldığınız sürece periyodik olarak tiroid durumunuz kontrol edilmelidir.

Kolestiraminle birlikte kullanılırken; iki ilacın alınması arasında 4-5 saatlik bir süre olmalıdır.

Normal tiroid bezi fonksiyonu bulunmadığı için tiroid hormonu ile devam tedavisi görüyorsanız ve aynı zamanda östrojen veya ağızdan alman doğum kontrol ilaçlan kullanıyorsanız tiroid hormonu dozajının yeniden ayarlanarak arttınlması gerekebilir.

Tiroid hormonu ile tedavinin ilk aylannda, çocuklarda saç dökülmesi görülebilirse de bu durum geçicidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bitiron İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Bitiron tabletler yemekle birlikte ya da yemek dışında alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Bitiron Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Bitiron Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bitiron Etken Maddesi Nedir?

Bitiron laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Bitiron Kullanılır mı?

Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla birlikte verildiğinde bu ilaçların etkisini artırabileceği için doz yeniden ayarlanmalı ve pıhtılaşma testleri yapılmalıdır.

İnsülin veya kan şekerini düşüren (hipoglisemik) ilaçlan kullanan şeker hastalarında, tiroid hormon ilaçlan alınması, insülin ve kan şekerini düşüren ilaçlara ihtiyacı arttırabilir. Bu gibi hastalarda kan şekeri seviyeleri yakından izlenmelidir, gerektiğinde ilaç dozlannın düzenlenmesi için doktorunuza danışınız.

Normal fonksiyon gösteren tiroid bezi olmayan hastalarda, östrojen veya östrojen içeren doğum kontrol haplan verilirse, tiroid hormon dozunu artırmak gerekebilir. Tiroid hormon tedavisi görüyorsanız, östrojen içeren doğum kontrol haplan kullanmaya başlamadan doktorunuza danışınız.

Tiroid hormon tedavisi, kalp yetmezliğinde kullanılan digital glikozid içeren ilaçlann zehirlenme etkilerini arttırabilir. Her hangi bir belirtiyle karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz.

Kansızlığınız nedeniyle demir tedavisi alıyorsanız, tiroid hormon tedavisinin etkileri azalabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Sorular ve Yorumlar