Betoptic Damla Prospektüsü


Betoptic renksiz, berrak bir göz damlası, çözeltidir.

Betoptic etkin madde olarak betaksolol hidroklorür içerir.

Farmakoterapötik grup: Oftalmolojikler antiglokom preparatları ve miyotikler beta bloke edici ajanlar

5mL’lik kendinden damlalıklı (DROP-TAINER) şişede sunulmaktadır. Kapağının etrafına temasa karşı koruyucu bir bant bulunmaktadır.

Betoptic göz damlası göz içindeki yüksek basıncı tedavi etmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yüksek göz içi basınç glokom adlı hastalığa yol açabilir.

Gözdeki yüksek basınç: Göz küreniz gözün içini besleyen berrak, suya benzer bir sıvı içermektedir. Bu sıvı sürekli gözden dışarı aülır ve daha fazla sıvı tekrar üretilir. Eğer göz küresi dışarı atılandan daha hızlı olarak sıvı ile dolarsa, gözün içinde basınç meydana gelir. Bu miktar çok yükselirse, görüşünüz zarar görebilir.

Betoptic glokom tedavisi için kullanılan beta blokör olarak adlandırılan ilaç grubunda yer almaktadır. Gözdeki sıvı üretimini azaltarak basıncın düşmesini sağlar. Tek başına veya diğer basınç düşürücü ilaçlarla birlikte kullanılabilir.


Betoptic’in Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Betoptic’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan Betoptic kullanımını kesmeyiniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, Betoptic kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Kalp ile ilişkili bozukluklar ve/veya hastalıklar:


 • Kalp bloğu ve konjestif kalp yetmezliği (Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık).
 • Solunum, göğüs ve akciğer ile ilişkili bozukluklar ve/veya hastalıklar:
 • Solunum yetmezliği, bronşların kasılması
 • Deride toksik nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Betoptic’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalp atımının yavaşlaması
 • Solunum, göğüs ve akciğer ile ilişkili bozukluları ve/veya hastalıklar:
 • Astım, nefes darlığı
 • Baş ağrısı
 • Kaslarda güçsüzlük, sersemlik, baş dönmesi, uyuşukluk
 • Gözde rahatsızlık
 • Işığa karşı duyarlılık, göz kaşınması, bulanık görme, gözyaşında artış
 • Gözün ön bölümünde iltihap (keratokonjunktivit), korneada yüzeysel noktasal iltihap (punktat keratit), kaş ve/veya kirpik dökülmesi
 • Göz ağrısı, görme keskinliğinde azalma, göz iltihabı, göz akıntısı, göz kapağı kenarında kabuklanma, gözde yabancı cisim hissi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Sinir sistemi ile ilişkili bozuklulan-ve/veya hastalıklar:

Bunlar Betoptic’in hafif yan etkileridir.

Betoptic Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Eğer betaksolole veya ilacm içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz (aleıjiniz) var ise

Eğer bir kalp rahatsızlığınız var ise, örn. kalp yetmezliği, bradikardi (yavaşlamış kalp ritmi), kalp bloku

Betoptic Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar

Eğer kalp rahatsızlığı geçmişiniz var ise (kalp yetmezliği ya da kalp bloku)

Eğer kapalı açılı glokomunuz var ise (görme kaybı veya görme bulanıklığı, göz içi ve çevresinde ağrı ve gözde kızarıklıkla seyreden göz içi basıncı yükselmesi)

Eğer diyabet (şeker) hastası iseniz

Eğer tiroit beziniz fazla hormon üretiyorsa

Eğer herhangi bir akciğer rahatsızlığınız var ise veya astım, bronşit gibi nefes alma zorluğuna neden olan herhangi bir hastalığınız var ise

Eğer miyasteni (kas zafiyeti) sahibiyseniz

Eğer genel anestezi gerektiren herhangi bir operasyon geçirmek üzereyseniz

Eğer beyni besleyen damarlarla ilgili bir yetmezlik durumunuz var ise

Eğer geçmişinizde ilaç alerjisi (anoflaksi) öykünüz var ise

Eğer eş zamanlı olarak başka ilaçlar kullanmakta iseniz

Betoptic 18 yaşın altındaki kişilerde kullanılmamalıdır.

Doktorunuz bu ilaçla tedaviniz devam ederken gözlerinizdeki basıncı kontrol etmeye ihtiyaç duyabilir. Bu tavsiyeye uymalısınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Betoptic’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Betoptic göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle etkileşme göstermesi beklenmez.

Hamilelik/Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veycı eczacınıza danışınız

Araç ve makina kullanımı

Betoptic kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Betoptic’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız, lensleriniz gözünüzde takılı iken damlayı kullanmayınız. Betoptic içerisinde yumuşak lenslerde renk solmasına yol açan bir koruyucu (benzalkonyum klorür) bulunmaktadır. Damlatmanın ardından lenslerinizi tekrar takıncaya kadar 15 dakika bekleyiniz.

Diğer İlaçları İle Birlikte Betoptic Kullanımı

Betoptic’in, kalp hastalığı veya yüksek kan basıncı için ağız yolundan alınan diğer beta-blokörier gibi veya yine yüksek kan basıncını düşürmek için kullanmakta olduğunuz rezerpin gibi diğer ilaçlar üzerinde etkisi olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Sorular ve Yorumlar