İlaçlar

Bepanthen Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


Etkin madde olarak dekspantenol içeren, pastil formunda bir ilaçtır.

Yalın vitamin preparatı (beşeri tıbbi ürünü)”olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

20 pastil içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Her bir pastil 100 mg Dekspantenol içermektedir.

Solunum yolu enfeksiyonlarında, bademcik ameliyatlarında, diş çekiminden sonraki yaralar, aftlar, protez vurmaları gibi odontolojik (diş ve hastalıkları ile ilgili) rahatsızlıklarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm İlaçlar gibi, BEPANTHEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:

Aşağıdakilerden biri olursa, BEPANTHEN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Alerjik dermatit (Alerji sonucu gözlenen cilt enflamasyonu, deri yangısı),
  • Kontakt dermatit (Temas sonucu bulaşan cildin enflamasyonu, deri yangısı),
  • Deri ve deri altı doku rahatsızlıkları,
  • Blister (Ciltte içi su dolu kabarcıkların oluşumu) gibi alerjik reaksiyonlar.

Bunların hepsi çok ciddi ancak sıklığı bilinmeyen yan etkilerdir. Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin BEPANTHEN PastiTe karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

BEPANTHEN Nasıl Kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmemiş yetişkin hastalarda günde 2-6 pastil olarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

BEPANTHEN ağız yoluyla kullanılır. Özellikle, ağız ve yutak hastalarında, ağızda yavaşça eritilir

Çocuklarda kullanımı

Günde 1-1,5 pastil

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliğinde, hemodiyaliz hastalannda alınması önerilen dekspantenol miktarı 5 mg/gün’dür.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir kullanım önerisi bulunmamaktadır.

Eğer BEPANTHEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEPANTHEN kullanırsanız

BEPANTHEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEPANTHEN’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

BEPANTHEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Dekspantenol veya ürünün diğer bileşenlerine aşırı duyarlılığınız varsa,

• Barsak içinde bulunan besin artıklarının ileriye doğru gönderilmelerinde dış etkenlere bağlı bağlı olarak şiddetli ağrı eşliğinde gözlenen mekanik barsak tıkanması (mekanik ileus) probleminiz varsa,

• Çoğunlukla genetik geçiş gösteren, vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve pıhtılaşma faktörleri olarak adlandmlan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan ve pıhtılaşma bozukluğu yaratan hemofili isimli bir kan hastalığınız varsa.

• 2 yaş altındaki çocukların tedavileri için,

BEPANTHEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• BEPANTHEN şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

• BEPANTHEN doz başına 1 mmol’den (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dekspantenol’ün insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.

BEPANTHEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

• BEPANTHEN şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

• BEPANTHEN doz başına 1 mmoEden (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• BEPANTHEN’i yalnız başına veya antibiyotikler, narkotikler ve barbitüratlar ile birlikte alıyorsanız nadir de olsa alerjik reaksiyonlar görülebilir, dikkatli olunmalıdır,

• Aynı zaman da barsak hareketlerinin sinirsel olarak yavaşlamasından dolayı oluşan barsak tıkanmasında ve bir türk kas zaafıyeti hastalığı olan Miyasteniya Gravis tedavisinde kullanılan neostigmin ve barsak hareketlerinin zaafıyeti, zehirlenmeler, yüksek göz tansiyonu, idrar kesesi kaslarının gevşemesi, gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer parasempatomimetik İlaçlardan sonra kullanılırken de dikkatli olunmalıdır.

• BEPANTHEN, streptomisin(verem isimli hastalığın tedavisinde kullanılan , küf veya bakterilerden türeyen diğer mikroorganizmaların büyümesini engelleyen antibiyotik türevi bir etken madde) ve salisilatların(Söğüt bitkisinin kabuğundan elde edilen, ağn kesici, ateş düşürücü, inflamasyon giderici özellikte bir etken madde) yan etkilerini azalttığından bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.