Ayra Prospektüsü ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri


AYRA nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi AYRA’dır ve 28 ve 90 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 8 mg etkin madde içerir. AYRA 8 mg tabletler, açık pembe renkli, çentikli yuvarlaktır. AYRA 8 mg tabletler, orta çentikten kırılarak iki eşit parçaya ayrılabilir.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı hastalardaki kalp yetmezliğinin tedavisinde anjitotensin dönüştürücü enzim ADE inhibitörlerine ilave olarak veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda kullanılmaktadır (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç grubudur.).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AYRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, AYRA almayı kesip hemen tıbbi yardım alınız:

 • Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek başına nefes almada güçlük
 • Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada güçlük
 • Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)
 • Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

  Yaygın olmayan (100 hastanın l’inden daha azında görülen)


  Seyrek (1000 hastanın Tinden daha azında görülen)

  Çok seyrek (10 000 hastanın Tinden daha azında görülen)

  Yaygın görülen yan etkiler:


 • Sersemlik / baş dönmesi hissi
 • Baş ağrısı,
 • Akciğer enfeksiyonu,
 • Kan basıncınızda düşüş. Bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir
 • Kan testi değerlerinizde değişiklik
 • Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetersizliğiniz var ise, kanınızda potasyum miktarının artması. Eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı veya karıncalanma hissedebilirsiniz

  • Eğer böbrek veya kalp yetmezliği problemleriniz var ise, böbrek fonksiyonlarınız üzerine etkiler görülebilir. Çok seyrek vakalarda, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

  Çok seyrek görülen yan etkiler:

  1. Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi.

  2. Kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde veya trombosit sayınızda azalma. Bu durum yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden olabilir.

  3. Deri döküntüsü, benek benek döküntü,

  4. Kaşıntı,

  5. Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı,

  6. Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler, sarılık (Yorgunluk, deride ve göz akında sararma ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.),

  7. Mide bulantısı

  8. Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, eneıji yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

  9. Öksürük

  Listedeki bu olası yan etkiler nedeni ile endişeye kapılmayınız. Bu yan etkiler sizde görülmeyebilir.

  AYRA beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olabilir. Enfeksiyona direnciniz azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Eğer bunlar ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz zaman zaman AYRA’nın kanınızda (agranülositoz) etkisi olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

  AYRA Nasıl Kullanılır?

  AYRA’yı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. AYRA’yı her gün kullanmanız önemlidir.

  Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

 • Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Yüksek kan basıncı:

 • AYRA’nın yaygın kullanım dozu günde 8 mg’dır. Kan basıncı cevabınıza göre doktorunuz günlük dozu 16 mg’a ve daha sonra da 32 mg’a kadar yükseltebilir.
 • Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya su tableti kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.
 • Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.
 • Kalp yetmezliği:

  AYRA’nın yaygın başlangıç dozu günde 4 mg’dır. Doktorunuz bu dozu en az 2 haftalık aralıklarla dozu iki katma çıkararak günde 32 mg’a kadar yükseltebilir. AYRA kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir. Doktorunuz hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği probleminiz var ise kullanım:

  Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, günde 4 mg’lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

  Karaciğer yetmezliği problemleriniz var ise kullanım:

  Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg’lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

  Eğer AYRA ’nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

  AYRA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  AYRA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  AYRA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

  AYRA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

  Eğer AYRA kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan AYRA kullanmayı bırakmayınız.

  AYRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AYRA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Kandesartan sileksetile veya AYRA’nın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (Bkz. Bölüm 6),
 • Emziriyorsanız,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yollan tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise.
 • Yukarıdaki durumlann size uyup uymadığından emin değilseniz AYRA’yı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  AYRA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, AYRA’yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz,
 • Conn’s sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Daha önce felç geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAii) kullanıyorsanız.
 • Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize AYRA kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü AYRA bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AYRA tablet’in besinlerle ve içecekler ile kullanılması

 • AYRA’yı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz

  AYRA’yı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz AYRA kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz AYRA yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. AYRA hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

  Emzirme döneminde AYRA’yı kullanmamalısınız.Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler AYRA kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  AYRA Etken Maddesi Nedir?

  AYRA bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında yer almaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçlan kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. AYRA bazı ilaçlann işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da AYRA üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (Anjiyötensin dönüştürücüsü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antienftamatuvar ilaçlar (NSAii), selekoksib veya etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),
 • Her gün 3 g’dan fazla Asetil şali silik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaç),
 • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesine arttıran ilaçlar),
 • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)
 • İdrar sökücüler (diüretikler)
 • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)
 • Alkol kullanıyorsanız AYRA kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.
 • AYRA kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.

  AYRA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Sorular ve Yorumlar