Avifur Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?
AVİFUR; bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.

Doktorunuz bu ilacı, sahip olduğunuz enfeksiyon nedeniyle, ameliyat öncesi veya sonrası enfeksiyonlardan korunmanız için size vermeye karar vermiştir.

AVİFUR, tedavi ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunma amaçlı kullanılır. Doktorunuz size ve hastalığınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit (bronşların iltihabı), pnömoni (zatürree), akciğer absesi, ameliyat sonrası göğüs enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik piyelonefrit (uzun veya kısa süreli böbrek iltihabı), idrar kesesi iltihabı, asemptomatik bakteriüri (bulgu göstermeden bakterilerin çoğalması)

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Selülit (deri altı dokuları etkileyen cilt iltihabı), erizipel (bir çeşit cilt iltihabı), karın zarı iltihabı, yara enfeksiyonlan

Septisemi (bakterilerin kanda üreyerek çoğalması)

Menenjit (beyin zarı iltihabı)

Gonore (bel soğukluğu)

Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve eklem iltihabı, septik artrit (eklemin çeşitli mikroorganizmalarla gelişen iltihabi bir hastalığıdır) gibi hastalıklann tedavisinde kullanılır.

Profılaksi (koruma): Karın, kalça, ortopedik, kardiyak, akciğer, yemek borusu ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyon risk artışı olduğunda uygulanabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AVIFUR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa AVIFUR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık belirtileri (bazen yüzde ve ağızda nefes almayı engelleyecek şekilde, artan şişme ve kaşıntılı isilik)
 • İsilik (ortası koyu noktalı etrafı daha açık ve koyu halka ile çevrilmiş şekilde su toplamış olabilir)
 • Su toplamış yaygın isilik ve soyulan cilt (Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz (genellikle ilaçlara daha seyrek olarak enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen, derinin soyulması ile karekterize, hastalık oranı ve ölüm oranı çok yüksek bir cilt hastalığı) belirtileri olabilir)
 • Uzun süreli AVİFUR kullanımında mantar (Candida) çoğalması görülebilir.
 • Aşırı ishal (psödomembranöz kolit). AVİFUR genellikle kanlı ve mukuslu şiddetli ishale, karın ağrısına ve ateşe sebep olabilen kalın bağırsakta iltihaba sebep olabilir.
 • Lyme hastalığının tedavisinde Jarisch-Herxheimer reaksiyonu olarak bilinen, bazı hastalarda yüksek ateş, soğuk terleme, baş ağrısı, kas ağrısı ve isilik görülmesi. Belirtiler genellikle birkaç saat ile bir gün arasında sona erer.

Yaygın görülen yan etkiler:

 • Enjeksiyon yerinde ağrı ve tromboflebit (damar iltihaplanması) oluşumu
 • Eozinofıli (kanda eozinofıl sayısında artış)
 • Nötropeni (kanda nötrofıl sayısında azalma)
 • Hemoglobin konsantrasyonunda düşüş
 • Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler

Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda lökosit sayısında azalma
 • Deri döküntüleri, kurdeşen ve kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • İshal, bulantı ve kusma gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları
 • Serum bilirubin düzeylerinde geçici yükselmeler

Bilinmiyor:

 • Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
 • Clostridium difficde çoğalması (bir tür bakteri enfeksiyonu)
 • Kan pulcuklannın (trombosit) sayısında azalma
 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • İlaç ateşi, bir çeşit böbrek iltihabı (interstisiyel nefrit)
 • Ani aşırı duyarlılık (anafılaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Yüzeye yakın kan damarı enflamasyonu (kutanöz vaskulit)
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı)
 • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Böbrek ve kan damarlarında yangı
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Aniden başlayarak birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilen, ciltte şişme ile giden durum (anjiyonörotik ödem)
 • Serum kreatininde artma
 • Kanda üre ve azot miktarında artma
 • Serum kreatinin seviyesinde azalma

Menenjitli çocuklarda duyma kaybı: Menenjit nedeniyle AVİFUR gibi ilaçlarla tedavi görmüş çocuklarda hafif orta şiddette duyma kaybı yaşanmaktadır. Tam sıklık bilinmese de, bu durum çok az sayıda hastada meydana gelmiştir.

AVIFUR Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz aşağıdakilere bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Enfeksiyonun tipi ve derecesi

Yaş ve kilo

Başka bir antibiyotik kullanılıp kullanılmadığı

Böbreklerin çalışma derecesi

AVİFUR’u kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka bir doktor veya hemşire tarafından uygulanmalıdır. Kasa, damar içine veya serum içine ilave edilerek verilebilir.

Yetişkin ve adolesanlar:

Günlük 750 mg ila 1,5 g AVİFUR 2,3 veya 4 doza bölünerek alınır. Günlük maksimum 6 g alınabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Yeni doğanlarda (0-3 hafta) her bir vücut kilosu başına günlük 30-100 mg AVİFUR 2 veya 3 doza bölünerek verilebilir.

Bebeklerde (3 hafta üzeri) ve çocuklarda her bir vücut kilosu başına günlük 30-100 mg AVİFUR 3 veya 4 doza bölünerek verilebilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalara özel doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer AVİFUR’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AVİFUR aşırı dozda seri ve ani kasılmalara neden olabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmezseniz hemen doktorunuzla iletişime geçin veya size en yakın acil servise başvurun.

AVİFUR ’u kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile görüşünüz.

AVIFUR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, mümkün olduğu kadar çabuk diğerini alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

AVİFUR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

AVIFUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVIFUR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sefuroksime, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya AVİFUR’ 7un içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Beta laktam antibiyotiklere (penisilin, monobaktamlar, karbapenemler gibi) karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

AVIFUR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi AVİFETR’un da uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterekoklar, Clostridium diffıcile) aşırı çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

Eğer kanınızda veya idrarınızda şeker testi ya da kan testi yapılıyorsa, AVİFETR bu testlerin sonucunu etkileyebilir.

Eğer doğum kontrol ilacı alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İlave bir önlem almanıza gerek olabilir.

Bir çeşit antibiyotik grubu olan aminoglikozidler, böbrek üzerinde etkili olan ve fazla miktarlarda suyun vücuttan atılmasına neden olan diüretik ilaçlar (furosemid gibi), gut hastalığı veya kanda üre fazlalığını tedavi amacıyla kullanılan probenesit, kanın pıhtılaşmasına engel olan oral antikoagülanlar ile birlikte alımı AVİFETR’un etkililiğini azaltabilir.

Eğer böbrekleriniz ile ilgili hastalığınız bulunuyorsa veya 75 yaşın üzerinde iseniz AVİFETR’u kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer AVİFUR kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişmiş ise doktorunuzu bilgilendiriniz. İshalin şiddetine göre tedavinin kesilmesi gerekebilir.

Menenjit hastalığında sefuroksim sodyum ile tedavide düşük ihtimalle hafif veya orta derecede işitme kaybı görülebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda sefuroksim kullanımı ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuz AVİFUR ile tedaviye, tedavinizin faydasını bebeğinize verebileceği zarar ile kıyaslayarak karar verecektir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

AVİFUR anne sütüne de geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır. Doktorunuz tedavinizin faydasını bebeğinize verebileceği zarar ile kıyaslayarak tedaviye karar verecektir.

AVIFUR Etken Maddesi Nedir?

Her bir doz AVİFUR 1,8 mmol sodyum (tuz) içerir; bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte AVIFUR Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar AVİFUR’un etkisini değiştirebilir veya yan etki yaşama riskinizi artırabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Furosemid gibi vücuttan su atan tabletler (diüretikler)

Aminoglikozid sınıfı antibiyotikler

Gut hastalığı veya kanda üre fazlalığını tedavi amacıyla kullanılan probenesid

Kanın pıhtılaşmasına engel olan oral antikoagülanlar

Oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçlan)

Bu durumlar sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz. AVİFUR ile tedavi olurken böbrek fonksiyonunuzu izlemek için ekstra kontrollere ihtiyaç duyabilirsiniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir