Avaxim Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?


AVAXIM nedir ve ne için kullanılır?

AVAXIM 80U PEDİYATRİK, kullanıma hazır iğneli enjektör içinde 0,5 mL’lik inaktive edilmiş hepatit A virüsü içeren enjeksiyonluk süspansiyondur.

Bu aşı, 12 aylıktan 15 yaşına kadar (15 yaş dahil) çocuklarda hepatit A virüsünün sebep olduğu enfeksiyonun önlenmesi için kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AVAXIM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Klinik geliştirme sırasında, bu aşı yaşları 12 aydan 15 yaşa kadar 3000 den fazla çocuğa (5900 uygulama dozu civarında) uygulanmıştır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir. Çok seyrek : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Genel hastalıklar ve enjeksiyon bölgesinde görülen yan etkiler Yaygın:


• Ağrı,

• Kızarıklık,

• Ödem veya sertleşme (endürasyon),


• Ateş,

• Halsizlik.

Sinir sistemi hastalıkları Yaygın:

• Baş ağrısı.

İskelet-kas sistemi ve bağ doku hastalıkları Yaygın:

• Kas ağrısı (miyalji) veya eklem ağrısı (artralji).

Deri ve derin cilt altı doku hastalıkları Yaygın olmayan:

• Döküntü ve kurdeşen (ürtiker).

Gastrointestinal hastalıklar Yaygın:

• Karın ağrısı (abdominal ağrı),

• Diyare,

• Bulantı,

• Kusma.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları Yaygın:

• İştah azalması.

Geçici psikiyatrik hastalıklar Yaygın:

• Uykusuzluk ve huzursuzluk (irritabilite).

Yukarıda belirtilen tüm bu yan etkiler hafiftir ve aşılamanın ilk günlerinde oluşur, kendiliğinden geçer. Uygulanan ilk dozla karşılaştırıldığında, rapel dozdan sonra daha az yan etki oluştuğu rapor edilmiştir.

Tüm ilaçlarda olduğu gibi aşının geniş ticari kullanımı sonucunda daha nadir yan etkiler ortaya çıkabilmektedir.

AVAXIM Nasıl Kullanılır?

Önerilen aşılama takvimi birincil (primer) aşılamada tek doz ve ardından 6 ila 18 ay sonra bir tek tekrar (rapel) doz enjeksiyonu uygulanır.

Kas içi (İntramüskülar ) yoldan üst koldaki kasa uygulanır. Enjeksiyondan önce homojen süspansiyon elde edinceye kadar çalkalayınız.

Çocuklarda Kullanımı

AVAXIM 80U PEDİYATRİK 12 aylıktan 15 yaşına kadarki (15 yaş dahil) çocuklarda hepatit A virusu nedeniyle oluşan enfeksiyonun önlenmesi için önerilmektedir.

Özel Kullanım Durumları

AVAXIM 80U PEDİYATRİK’i böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilere uygulamada dikkatli olunmalıdır.

Eğer AVAXIM 80U PEDİYATRİK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

AVAXIM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AVAXIM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer çocuğunuz AVAXIM 80U PEDİYATRİK dozunu almayı unutursa;

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu atlanan dozun ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir.

AVAXIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVAXIM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer çocuğunuzda:

-Etkin maddeye, yardımcı maddelerden herhangi birisine, neomisine, polisorbat 80’e karşı alerji veya bu aşının önceki bir enjeksiyonunu takiben gösterilmiş aşırı duyarlılık varsa,

-Ateşli hastalık, akut enfeksiyon veya ilerleyen kronik hastalık varsa, (Bu tip durumlarda aşılamanın ertelenmesi tercih edilir)

AVAXIM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer çocuğunuzda aşağıdakilerden birisi mevcutsa doktorunuzu bilgilendirin: Bağışıklık sisteminde zayıflama (İmmünodepresyon)

Bu aşı hiçbir zaman intravasküler (damar içi) yoldan veya intradermal (deri içi) yoldan uygulanmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

AVAXIM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Aşının uygulanma yoluna göre yiyecek veya içecekle etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu aşı yüksek kontaminasyon riski olmadığı sürece gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

2

Aşı emzirme döneminde kullanılabilir. Araç ve makina kullanımı

Aşının araçları sürme ve makineleri kullanma becerisi üzerine bir etki meydana getirmesi beklenmez.

AVAXIM 80U PEDİYATRİK’

AVAXIM Etken Maddesi Nedir?

AVAXIM 80U PEDİYATRİK potasyum ve sodyum içermektedir.

AVAXIM 80U PEDİYATRİK 0.5 mL’lik tek dozda 23 mg’dan daha az sodyum içermektedir. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

AVAXIM 80U PEDİYATRİK 0.5 mL’lik tek dozda 39 mg’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında "potasyum içermez".

Diğer aşılar ve başka ilaçlar ile AVAXIM 80U PEDİYATRİK’in birlikte kullanımı

Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi durumunda bağışıklık cevabı azalabilir.

Aş ı, iki yaş içindeki çocuklara verilen rutin aşıların tekrarı (rapel) ile birlikte, difteri, tetanoz, boğmaca (aselüler ya da tam hücre), Hemofilus influenza tip b ve inaktive veya oral poliomiyelit aşılarından biri veya birkaçı ile birlikte aynı anda, iki farklı enjeksiyon yerinden uygulanabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AVAXIM prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Sorular ve Yorumlar