İlaçlar

Arveles Nedir? Yan Etkileri ve Satış Fiyatları [25MG Ağrı Kesici Tablet]


Arveles, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar iltihap giderici olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. Eklemlerde oluşan zedelenme ve kireçlenme, romatizma, eklem rahatsızlığı, omurga eklemlerinde sertleşme, ağrılı romatizma gibi hastalıklara iyi geldiği gibi. Diş ağrısı başta olmak üzere, bir çok rahatsızlık için de kullanılmaktadır.

Arveles Nedir?

Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı), dismenore (ağrılı adet dönemleri) ve renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) tedavisinde endikedir.

Arveles Nedir? Arveles Yan Etkileri Nelerdir? Arveles Eczane Satış Fiyatı Ne Kadar? Arveles Ağrı Kesici midir? Arveles Ne İşe Yarar? Arveles Etken Maddesi Nedir? Arveles Muadilleri Hangi İlaçlar Kullanılabilir? Arveles Diş Ağrısına İyi Gelir mi? Tüm sorularınızın cevabı bu yazımızda yer almaktadır.

ARVELES 50 mg deksketoprofen (trometamol) içerir ve herbiri 2 ml berrak ve renksiz çözelti içeren 6, 10 ve 20 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur. Ayrıca Arveles hap tabletler de mevcuttur.

Arveles Yan Etkileri Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Arveles’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıkma olasılıklarına göre aşağıda listelenmiştir.

Aşağıdaki Arveles yan etkileri, yan etki görülen hastalar arasında en çok rastlanan etkilerdir. Mide bulantısından iltihaplanmaya kadar bir çok yan etkisi olan Arveles kullanılmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Eğer baş veya diş ağrınız için Arveles almaya karar verdiyseniz, öncesinde doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağrısı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

Cilt döküntüsü veya muköz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez Arveles kullanımını bırakınız.

Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

ARVELES gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokardiyal enfarktüs”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ doku hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağrısı ve boyunda sertliğe yol açabilirler.

Arveles kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Arveles Yan Etkileri Listesi

Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

Sıralama en sık görülenden en az görülen yan etkiye doğru yapılmıştır.

 1. Mide bulantısı veya kusma.
 2. Kalçada Enjeksiyon bölgesinde ağrı oluşması. 
 3. Enjeksiyon bölgesinde İltihaplanma, morarma ve kızarıklık ve kanama.
 4. Kanlı kusma
 5. Düşük kan basıncı
 6. Ateş
 7. Bulanık görme
 8. Baş dönmesi
 9. Uyku hali
 10. Uyku düzensizlikleri
 11. Baş ağrısı
 12. Kansızlık
 13. Karın ağrısı
 14. Kabızlık
 15. Sindirim rahatsızlıkları
 16. İshal
 17. Ağız kuruluğu
 18. Yüz kızarıklığı
 19. Döküntü
 20. Dermatit
 21. Kaşıntı
 22. Aşırı terleme
 23. Yorgunluk
 24. Ağrı
 25. Üşüme
 26. Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi
 27. Yüksek kan basıncı
 28. Bayılma
 29. Çok yavaş nefes alma
 30. Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarlarının iltihabı
 31. İzole kalp ritm bozukluğu
 32. Hızlı kalp atışı
 33. Bacaklar ve kollarda şişlik
 34. Ses telleri bölgesinde şişlik
 35. Duyularda anormallik
 36. Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme
 37. Kulaklarda çınlama
 38. Kaşıntılı döküntü
 39. Sarılık
 40. Akne
 41. Sırt ağrısı
 42. Böbrek ağrısı
 43. Sık idrara çıkma
 44. Adet düzensizliği
 45. Prostat sorunları
 46. Kas katılığı
 47. Eklem katılığı
 48. Kas krampı
 49. Kan şekeri düzeyi bozukluğu
 50. Karaciğer hücre iltihabı (Hepatit)
 51. Akut böbrek yetmezliği
 52. Aşırı duyarlılık
 53. Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması
 54. Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi
 55. Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma
 56. Nefes darlığı
 57. Pankreatit
 58. Deri hassasiyet reaksiyonları ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet
 59. Böbrek hasarı
 60. Beyaz kan hücresi sayısında azalma
 61. Kan pulcuğu sayısında azalma

ARVELES Nasıl Kullanılır ?

Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ARVELES’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Birlikte Kullanılması Tavsiye Edilmeyen İlaçlar

 1. Asetil şali silik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 2. Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
 3. Belirli duygudurum bozuklukları tedavisinde kullanılan lityum
 4. Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
 5. Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
 6. Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullanılan sülfametoksazol

Kullanırken Önlem Alınması Gereken Kombinasyonlar

 1. Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri
 2. Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifılin ve okspentifılin
 3. Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
 4. Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamin, amikasin, vb.)
 5. Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
 6. Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
 7. Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 8. Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar
 9. Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 10. Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
 11. Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 12. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRITar)
 13. Trombosit agregasyonu (kan pulcuklannın kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

Arveles Nasıl Kullanılır ?

ARVELES’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza danışınız.

Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacınız olan ARVELES’in dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte 1 ampul (50 mg) ARVELES’tir. İhtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda günlük 150 mg ARVELES (3 ampul) dozunu aşmayınız.

Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayınız). Mümkün olduğunda ağızdan alınan ağrı kesicilere geçiniz.

Arveles Uygulama Yöntemleri

ARVELES damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi enjeksiyona ait teknik bilgiler “Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir.” bölümünde verilmektedir).

ARVELES kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkarıldıktan hemen sonra derin kas içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır.

Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

Çocuklar Arveles Kullanabilir Mi?

Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) Arveles kullanımı çalışılmamıştır. Dolayısı ile güvenlilik ve etkinlik ortaya koyulmadığı için Arveles çocuk ve adolesanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılar Arveles Kullanabilir Mi?

Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg ARVELES dozunu (1 ampul) aşmamalıdır. Böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları olan hastalar günlük toplam 50 mg ARVELES dozunu (1 ampul) aşmamalıdır. Eğer ARVELES’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair biz izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Arveles 2 Tane Arka Arkaya İçilebilir Mi?

Lütfen unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuzun bilgisi olmadan, ilacınızın dozunu kendi isteğinize göre değiştirmeniz durumunda, çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Arveles’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

Arveles Alkol İle Birlikte Kullanılabilir Mi?

Arveles ile alkol kullanılıp kullanılmaması ile ilgili öncelikle doktorunuzdan bilgi almalısınız. Bilinen bilgilere göre arveles ile alkol alınmaz.

Arveles İçtikten Sonra Alkol Alınır mı?

Hiçbir ilacın alkol ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Doktorunuza ve eczacınıza danışmadan, ilacınızın asla farklı bir bileşik ile etkileşime girmesine izin vermeyiniz. Lütfen doktorunuza danışmadan hareket etmeyiniz.

Arvelesi alkol ile tüketirseniz mide kanama riski oluşabilir. Sindirim sistemini de yavaşlatabilir bu nedenle yan etkilerini daha şiddetli görebilirsiniz.

Arveles ile alkol tüketilmemelidir. Eğer tüketirseniz derhal acil müdahaleye başvurunuz. Arveles ile alkol tüketirseniz Çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Arveles Alkol ile olan etkileşimi tehlikeli olabilir. Lütfen alkol ile birlikte ne kadar hafif olursa olsun, hangi ilaç olursa olsun doktorunuza danışmadan hareket etmeyiniz.

Arveles ile alkol alınabilir mi sorusunun cevabını hekiminize danışınız. Hiçbir ilaçla birlikte alkol alınması tavsiye edilmez!

Alkol alındıktan sonra arveles içilir mi sorusunun net bir cevabı olmasa da Alkol alındıktan sonra hiç bir ilacın içilmesi tavsiye edilmez, eğer alkol alındıktan sonra arveles içerseniz baş dönmesi ve sersemlik yaşayabilirsiniz. Arveles ile alkol kullanımı sizin için ciddi sonuçlar doğurabilir.