Artrodar Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü
ARTRODAR nedir ve ne için kullanılır?

ARTRODAR üstü opak koyu yeşil ve altı opak açık yeşil renkli 30 kapsüllük ve 60 kapsüllük ambalajlarda sunulmaktadır.

Her bir kapsül 50 mg Diaserein içerir.

Osteoartrit adlı hastalık esnasında eklemlerin arasında bulunan kıkırdaklar zamanla aşınmaktadır. Bu durum uzun vadede ağrıya ve hareket kabiliyetinde azalmaya yol açmaktadır.

ARTRODAR , eklem kıkırdaklarında aşınmaya neden olan birçok maddenin faaliyetini durdurarak kıkırdak yıkımını engeller ve onarımım destekler.

ARTRODAR aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır;

Dejeneratif (dokunun yapı ve fonksiyon bakımından özelliğini kaybederek bozulmasına sebep olan) eklem rahatsızlıklarının (osteoartrit ve buna bağlı hastalıklar) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Aşağıdaki yan etkiler çok ciddi olabilir. Bunlar meydana gelirse ARTRODAR kullanmayı bırakınız ve bir doktora danışınız veya derhal bir hastaneye gidiniz; acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir:

Döküntü, yutmada veya nefes almada zorluk, dudaklar, yüz, boğaz veya dilinizde şişlik. Bunlar aleıjik bir reaksiyonun belirtileri olabilir.

Tüm ilaçlar gibi ARTRODAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

. .

ARTRODAR tedavisinde aşağıdaki yan etkiler gözlenmiştir. Bunlar kendiliğinden geri dönüşümlü yahut tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür.

Çok yaygın:

• İshal

• Karın ağrısı

• İdrarda renk değişimi. (İdrarınızın rengi koyulaşabilir. Bunun klinik olarak bir zararı yoktur.)

Yaygın:

• Yumuşak dışkı,

• Dışkı sıklığı artışı.

Yan etkilerden biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında üsteli olmayan herhangi bir yan etki farkederseniz lütfen doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

ARTRODAR Nasıl Kullanılır?

Genellikle tavsiye edilen doz, bir ARTRODAR 50 mg kapsülün, günde iki kez, biri kahvaltı ile beraber diğeri akşam yemeği ile beraber alınmasıdır.

Bazı hastalar tedavinin ilk haftasında günde iki kapsül alınmasından sonra dışkıda yumuşama veya ishal yaşayabilirler. Bu nedenle, ilk hafta için tedaviye günlük önerilen dozun yansı (günde 1 kapsül ARTRODAR akşam yemeği ile birlikte) ile başlamak tavsiye edilebilir, önerilen doz ile tedavi (günde 2 kapsül ARTRODAR) daha sonra başlayabilir.

• ARTRODAR ile tedavinin ilk iki haftasında günde iki kapsül alınmasından sonra dışkılamanızda yumuşama veya ishal görülebilir. Bu durum normal olup, ilacı kesmeden kullanmaya devam edildiğinde kendiliğinden geçecektir. Dışkıdaki bu yumuşamayı engellemek için hekiminiz size ARTRODAR’ı bağırsak faaliyetleri düzelene kadar günlük önerilen dozun yansı (günde 1 kapsül ARTRODAR akşam yemeği ile birlikte) ile başlayarak, daha sonra sürekli olarak günde 2 kapsül ARTRODAR alımına geçmenizi uygun görebilir.

• ARTRODAR T ilk kullandığınızda idrarınızda koyu bir renklenme olabilir. Bu durum normal olup, ilacın kendi rengidir. Klinik olarak bir zararı yoktur.

• ARTRODAR’ın etki başlangıcı yavaştır fakat etkileri tedavi bittikten sonra en az üç ay sürer.

• Ürünü ilk kullanmaya başladığınızda bir rahatlama hissedebilmeniz için en az 30-45 gün düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir.

Ağızdan, bir miktar sıvı ile beraber yutunuz. Yemeklerle beraber alınız.

Hazımsızlık şikayetleriniz için magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren antasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçlarm alınmasıyla, ARTRODAR’ın yutulması arasmda 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.

Çocuklarda Kullanımı

18 yaşından küçük çocuklarda etkililik ve güvenliliği tespit edilmemiştir.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği:

Orta derecede böbrek yetmezliğiniz var ise (30-49 ml/dak kreatinin klerensi) önerilen dozun değiştirilmesine gerek yoktur. Buna rağmen, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerens 30ml/dk’dan az) günlük önerilen doz %50 azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede karaciğer yetmezliği olan sirozlu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Buna rağmen, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bu ürün kullanılmamalıdır.

Eğer ARTRODAR ’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ARTRODAR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı durumunda şiddetli ishal görülebilir. Acil önlem olarak su-elektrolit dengesi sağlanmalıdır.

ARTRODAR ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ARTRODAR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARTRODAR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ARTRODAR’m yararlı etkileri tedavi sonlandırıldıktan en az 3 ay sonraya kadar devam edecektir.

ARTRODAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARTRODAR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• ARTRODAR’ın içerdiği “Etkin Madde” ya da “Yardımcı Maddeler” bölümünde listelenmiş olan bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

• İnflamatuvar bağırsak hastalığınız varsa. (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

• İntestinal obstrüksiyon veya psödo-obstrüksiyon adı verilen bağırsak tıkanması rahatsızlığından şikayetçi iseniz

• Şiddetli hepatik yetmezliğiniz (Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz) var ise

• Sebebi belirlenmemiş karın ağrılarınız var ise

• 18 yaşından küçük iseniz

• Hamile veya emziriyor iseniz bu ürünü kullanmayınız.

ARTRODAR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize mutlaka bildiriniz. Böbreklerinizin durumuna göre hekiminiz size uygun olan dozu belirleyecek ve düzenli aralıklarla böbrek fonksiyon testleri yapılmasını isteyebilecektir.

• Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ARTRODAR ana öğünlerde yiyeceklerle beraber (yemek yeme sırasında) alınmalıdır. Böylece bağırsaktan emilimi nispeten daha fazla olacağından, ilacın faydası daha fazla olacaktır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARTRODAR hamilelik durumunda değerlendirilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar, ARTRODAR’ın doğrudan veya dolaylı olarak hamileliğe, anne kamındaki bebeğin gelişime, doğum veya doğum sonrası gelişime zararlı etkilerinin bulunduğunu göstermese de, ARTRODAR hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARTRODAR kendi grubundaki diğer ilaçlar gibi, az miktarda da olsa anne sütünde görülebilir. Bu nedenle ARTRODAR emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ARTRODAR’ın makine ve araç kullanımını etkileyen herhangi bir bilinen etkisi yoktur.

ARTRODAR Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç her kapsülde 214,3 mg laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ARTRODAR her kapsülde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer,

• Magnezyum, alüminyum ve kalsiyumdan elde edilmiş antiasitler (midenin asitliğini düşüren, mide yanması, hazımsızlık vb. şikayetlerde kullandığınız ilaçlar), ARTRODAR’ın sindirim sisteminden emilimini azaltabilir. Beraber kullanımında; ARTRODAR ile bu preparatlann kullanımı arasmda en az 2 saat ara olmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ARTRODAR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir